Rahul Shah - Cushman & Wakefield

Rahul Shah

Vice President