Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Prowadzenie działalności w sektorze prywatnej opieki zdrowotnej wiąże się z szeregiem wyzwań związanych ze świadczeniem usług medycznych na rynku podlegającym licznym regulacjom oraz z koniecznością posiadania specjalistycznych nieruchomości.

Nasz zespół oferuje usługi wyceny i obsługi transakcji wspólnie z doświadczonymi specjalistami w branży, którzy umożliwiają klientom osiągnięcie najlepszych wyników. Nasi eksperci mają bogate doświadczenie zarówno we współpracy z siecią biur firmy na terenie całego kraju, jak i realizacji złożonych projektów na rzecz podmiotów krajowych i międzynarodowych.

Specjalizujemy się we wszystkich sektorach rynku opieki medycznej, w tym w zakresie domów opieki nad osobami w podeszłym wieku, szpitali prywatnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków usług specjalistycznych, wiosek senioralnych, żłobków, gabinetów lekarskich i innych obiektów podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach sieci biur Cushman & Wakefield nasz zespół ds. prywatnych placówek medycznych blisko współpracuje także z działem usług doradztwa na rzecz podmiotów sektora publicznego.

Kliknij poniżej publikację „Vital Signs”, która zawiera roczne podsumowanie naszych artykułów na tematy i trendy istotne dla sektora opieki zdrowotnej.

Jak możemy pomóc?

Każdy inwestor, instytucja finansująca, operator czy deweloper potrzebuje jednego rozwiązania, które umożliwi świadczenie kompleksowych usług na niezmiennie wysokim poziomie na wszystkich rynkach w poszczególnych regionach. Nasz zespół specjalistów w Wielkiej Brytanii współpracuje z międzynarodową siecią doradców ds. sektora opieki zdrowotnej, dzięki czemu zapewniamy Klientom wsparcie na całym świecie. W związku tym dążąc do realizacji własnych celów nasi Klienci mogą skorzystać z bogatych zasobów, międzynarodowego doświadczenia, znajomości tego specjalistycznego sektora, kontaktów i globalnej infrastruktury Cushman & Wakefield.

Wyceny

Sporządzanie wycen prywatnych placówek opieki medycznej wymaga specjalistycznej wiedzy i zrozumienia wszystkich złożonych powiązań pomiędzy prowadzoną działalnością w tej branży, budynkiem i przepisami regulującymi ten sektor. Wszystkie te czynniki razem mają wpływ na prowadzoną działalność i wysokość zysków. Oferujemy pełny wachlarz usług doradczych i wycen nieruchomości, reprezentacji wynajmujących i najemców oraz doradztwa w sporach sądowych, zapewniając dostęp do rzetelnej wiedzy rynkowej, strategii i porad w oparciu o gruntowne i rozległe analizy.

Rynki kapitałowe

Klientom zainteresowanym sprzedażą nieruchomości wykorzystywanych w sektorze opieki zdrowotnej pomagamy osiągnąć maksymalny zysk i ograniczyć ryzyko do minimum. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie cyklu inwestycyjnego, w tym pomoc w uzyskaniu gwarancji lub poręczeń, badania rynkowe, analizy finansowe, wsparcie przy opracowaniu i realizacji strategii marketingowej, negocjowaniu warunków i struktury transakcji, przeprowadzeniu analizy due diligence i sfinalizowaniu transakcji.

Doradztwo

Staranna praca w terenie i szczegółowa analiza warunków rynkowych to fundament świadczonych przez nas usług doradczych. Wskazujemy różne czynniki generujące popyt i segmenty rynku, a także prognozowane trendy wzrostu. Analizujemy również kondycję istniejących obiektów, aby określić ich pozycję konkurencyjną, oraz oceniamy status realizowanych lub rozważanych inwestycji. Świadczymy usługi doradcze na rzecz właścicieli istniejących obiektów opieki medycznej, a także podmiotów analizujących możliwość zakupu lub wybudowania nieruchomości, w tym możliwość nawiązania współpracy z wiodącą marką lub operatorem.

Doświadczenie i zasoby

Świadczymy usługi doradcze na terenie całej Wielkiej Brytanii, pozostając w stałym kontakcie z naszymi biurami w Ameryce Północnej, Europie i krajach Dalekiego Wschodu.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS