Share:
About C&W About C&W

Odvetvia a sektory

Kompletné pracovisko. Realizácia pracovného prostredia, ktorá bude pridanou hodnotou pre váš biznis.

V súčasnosti zamestnanci dbajú čoraz viac na to, ako sa cítia v pracovnom prostredí.

Už nejde len o mzdu a benefity. Pracovné prostredie taktiež ovplyvňuje výkon zamestnancov. Pri zvyšovaní atraktivity, udržiavania a motivácie zamestnancov čelia firmy novým výzvam, pričom si chcú udržať nízke celkové náklady na nehnuteľnosť.

Sme tu pre vás počas celého životného cyklu pracoviska. Od tvorby vízie pracovného prostredia, ktoré bude zohľadňovať firemné ciele, po jeho realizáciu, ktorá bude podporovať výkon organizácie a každodenný pocit zamestnancov a môže vám pomôcť predvídať a riadiť budúce priority.

Pracovné prostredie je prostriedkom na dosiahnutie biznis výsledkov:

  • Na základe firemných priorít
  • V súvislosti s kultúrou a hodnotami
  • Na základe skutočných biznis prípadov
  • Spája popredné miesto Cushman & Wakefield s najlepšími službami a skúsenosťami na globálnej úrovni

Zavádzame celistvé programy v oblasti zmien a komunikácie a využívame dlhodobé správanie tak, aby sa z organizačnej zmeny stal bežný stav.

Vízia a stratégia. Pri poradenstve o tom, kde a ako zapojiť najkvalitnejšie talenty jedinečným spôsobom spájame znalosti pracoviska a lokality.

Pri poradenstve ako pritiahnúť do spoločnosti talenty odporúčame rady založené nielen podľa najvhodnejších samotných kancelárskych priestorov, ale aj lokality.

Naše tímy so zameraním na vytváranie pracovného prostredia potom vypracujú plán nového pracovného prostredia a zmeny v súlade s firemnými cieľmi posilňujúce výkon organizácie a motivujúce zamestnancov.

Projektový manažment a realizácia projektov. Naši odborníci majú skúsenosti a zručnosti potrebné na riadenie akéhokoľvek projektu bez ohľadu na jeho veľkosť či lokalitu. Na prilákanie a udržanie špičkových odborníkov s technickými skúsenosťami a odborným vzdelaním v architektúre, inžinierstve, stavebníctve a riadení programov využívame naše investície do špičkových technológií a systémov s vykazovaním v reálnom čase, školenia projektových manažérov a kompenzačné programy.

Plánovanie a využívanie priestorov. Už v skorom štádiu dokážeme identifikovať zmeny v správaní, priestore a technológii potrebné na úspech. Vytvárame dátové analýzy, ktoré podporujú stratégiu a plánovanie, analyzujeme, vyhodnocujeme a riadime údaje o priestore s cieľom ponúkať premyslené riešenia a projekty zamerané na priestor a to od drobných sťahovaní po vebavenia kancelárií v globálnych pobočkách našich klientov.

Riešenia pre flexibilné kancelárie. Naši odborníci poskytujú rozsiahlu analýzu možností s cieľom podporiť rozvoj všetkých potenciálnych investičných stratégií a kontrolu biznis modelu vo flexibilných pracoviskách v rámci portfólia nehnuteľností aj samostatných aktív.

Riadenie faktorov ovplyvňujúcich ako sa zamestnanci na pracovisku cítia Naši skúsení manažéri vyhodnocujú rôzne faktory, ktoré na pracovisku ovyplyvňujú zamestnancov: od prostredia, ľudí, nástrojov a procesov potrebných na zabezpečenie očakávaných pracovných výsledkov. Zároveň sme vyvinuli nástroj na prieskum skúseností zamestnancov – Experience per SF – ktorý klientom pomáha merať a diagnostikovať skúsenosti na pracovisku, vytvárať akčné plány na zlepšenie a investičnú mapu.

Inteligentné budovy.

Riešenia pre inteligentné budovy sa zameriavajú na nájomnú a prevádzkovú efektivitu budovy, identifikujú hlavné hnacie motory na dosiahnutie business intelligence a umožňujú výkonným pracovníkom zariadení predvídať a reagovať na neustále sa meniace potreby ľudí využívajúcich tieto priestory.

SÚVISIACE SLUŽBY

Prenájom kancelárskych priestorov
Odborníci na poradenstvo pre nájomcov poskytujú strategické riešenia pre obsadenie nehnuteľností, ktoré podporujú a posilňujú pozíciu vašej spoločnosti. Navrhnuté stratégie vychádzajú z potrieb nehnuteľností, ako aj z vašich podnikateľských zámerov, finančných a operačných cieľov.
Zistiť viac
Prenájom maloobchodných priestorov
Vlastníkom komerčných nehnuteľností poskytujeme strategickú expertízu, ktorá im umožní čo najviac rozšíriť povedomie o ich nehnuteľnostiach a poskytovaných priestoroch na prenájom, vhodne nastaviť ceny za nájom a vyťaženosť prenajímaných nehnuteľností, a teda maximalizovať celkovú hodnotu investícií.
Zistiť viac
Prenájom priemyselných priestorov
Na slovenskom trhu s priemyselnými a skladovými priestormi sme si vybudovali mimoriadne silnú pozíciu, v rámci ktorej sa tešíme skvelej reputácii pre aktivity nájomcov, developerov a investorov.
Learn More
Prenájom a poradenstvo
Cushman & Wakefield je jeden z najväčších poskytovateľov poradenstva v oblasti prenájmu nájomcom a investorom.
Learn More

SÚVISIACE INTERNÉ VEDOMOSTI

Bratislava, Slovakia
Insights • Economy

Slovakia Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Slovakia.
Juraj Bronček • 07/09/2021

Sociálne siete

NEMÔŽETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

Spojte sa s jedným z našich profesionálov.