Share:
hospitality-gaming-mobile hospitality-gaming-mobile

Branscher & sektorer

Hotell

Det är mycket som händer i hotell- och restaurangbranschen.

Från revolutionerande teknik till en ständigt föränderlig definition av vad ett hotell kan vara, medför att rådgivare inom hotell- och restaurangbranschen inte bara behöver kunskaper om fastigheter och drift, utan även om den framtida utvecklingen. Som den snabbast växande avdelningen inom hotellsektorn har vi den räckvidd, den erfarenhet och de kunskaper om marknaden som behövs för att du ska ligga steget före.

Vårt EMEA Hospitality-team anlitas av de största aktörerna inom hotell- och restaurangfastigheter och hjälper dig att få största möjliga avkastning och förbereda dig inför framtiden.

Vad vi gör

Våra tjänster är uppdelade i fyra specialiseringsområden. Oavsett område hjälper vi alltid våra uppdragsgivare att ta fram innovativa strategier för sina hotell- och restaurangverksamheter genom hela investeringscykeln.

Kapitalmarknader

Värdering, analys och rådgivning

Fastighetsutveckling

Rådgivning

Försäljning av hotellfastigheter

Finansieringslösningar

Operatörsupphandling

Fastighetsförvaltning

Förvärv av hotellfastigheter

Finansiell redovisning

Försäljning av hotellprojekt

Etableringsstudier

Finansieringslösningar

Förvärv av hotellfastigheter

Rådgivning om fastighetsutveck
ling

Strategisk rådgivning och research

Grunden till vår framgång

Vår förmåga att bidra till våra uppdragsgivares framgång baseras på flera nyckelfaktorer.

Vi är globala. Våra strategiskt placerade kontor över hela Europa, , Amerika, Asien och Australien möjliggör ett verkligt globalt nätverk av rådgivare och uppdragsgivare, liksom väl underbyggd marknadskunskap för alla olika typer av tillgångsslag.

Vi växer. Vi anställer de mest kompetenta medarbetarna i branschen och utökar verksamheten runt om i världen. Bara i år har vi etablerat oss i nya marknader i Frankrike och Spanien och därmed säkerställt att våra uppdragsgivare kan dra nytta av ett växande nätverk av kunskap och kontakter.

Vi är ett synnerligt innovativt företag. Vi investerar stort i research och insikter, och undersöker marknadstrender in i minsta detalj för att hjälpa våra uppdragsgivare att lyckas.

Viktigast av allt, vi är ett relationsföretag.

Viktigast av allt, vi är ett relationsföretag. Trots att vi är ett globalt företag med många storbolag som uppdragsgivare och ett renommé som en av de främsta aktörerna inom fastighetsbranschen, är det de personliga relationerna som vi bygger upp med våra samarbetspartners som vi uppskattas mest för.

Mer marknadsinformation, research, insikter och intressanta artiklar hittar du under Research & Insights .

LIKNANDE TJÄNSTER

Projektledning & lokalanpassning

Oavsett om du hyr eller investerar i fastigheter, arbetar med en eller flera fastigheter eller kanske med ett internationellt bestånd, kan vi ge dig det stöd och de råd du behöver.

Läs mer
Capital Markets

Är du förberedd inför framtidens fastighetsfrågor? 

Läs mer

LIKNANDE GRUPPER

Capital Markets - Hotell

Vårt Capital Markets-team med fokus på Hospitality tillhandahåller ett komplett utbud av rådgivningstjänster till investerare, oavsett om de förvärvar eller säljer hotellfastigheter alternativtförvaltar sitt kapital inom hotellsektorn. 

Läs mer

LIKNANDE INFORMATION

Woman holding mug inscribed with 'like a boss'
Insights • Workplace

Nordic Offices - Challenges in Future Proofing

We highlight 10 challenges that changes in work, life and the environment bring to both the occupiers and landlords when future-proofing their office premises.
Håvard Bjorå • 17/09/2019
Office Snapshot Sweden 2020 Q3
Insights • Office

Sweden Office Snapshot

Välkommen att ta del av den tredje utgåvan av Cushman & Wakefields rapport Office Snapshot Sweden!  
Anders Elvinsson • 07/10/2020
Välfärdsutmaningen 2020
Insights • Topical Report

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020

Sociala Medier

HITTAR DU INTE VAD DU LETAR EFTER?