CONTACT US
Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Adatvédelmi Szabályzat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Utolsó frissítés dátuma: 2023. január
Korábbi verzió: 2022. július

Ezt a weboldalt (a „Weboldal”) a Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Limited üzemelteti saját magunk, vállalatcsoportunk tagjai, nemzetközi partnerségek és társult szervezetek (a „C&W”, „mi”, „miénk” vagy „minket”) nevében.

Az Ön adatainak védelme
Tudatában vagyunk annak, hogy személyes adatainak megadásakor bízik azok felelősségteljes kezelésében. Jelen Adatvédelmi tájékoztató ismerteti, hogy kik vagyunk, miként gyűjtjük, osztjuk meg és használjuk személyes adatait, valamint azt, hogy miként gyakorolhatja adatvédelmi jogait.

Ez vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyeket jelen Weboldalon keresztül gyűjtünk, és azokra az esetekre, amikor kapcsolatot vagy potenciális kapcsolatot alakítunk ki Önnel (vagy szervezetével) mint beszállító, ügyfél vagy üzleti partner.

Mivel foglalkozunk?
A Cushman & Wakefield világvezető ingatlanszolgáltató cég, amely segíti a bérlőket és befektetőket ingatlanjaik értékének optimalizálásában. A Cushman & Wakefield a világ egyik legnagyobb kereskedelmi ingatlanszolgáltató cége, amely alapvető szolgáltatásokat biztosít az irodabérlés, eszközszolgáltatás, pénzpiac, létesítmény-szolgáltatás, globális bérlői, befektetés- és vagyonkezelési, projekt és fejlesztési, bérlő képviseleti, valamint értékelés és tanácsadási szolgáltatások (a „Szolgáltatások”) területén. Többet is megtudhat rólunk, ha felkeresi a Rólunk fejezetet a Weboldalunkon.

Milyen információkat kapunk?
A Szolgáltatásaink Önnek történő nyújtása érdekében „személyes adatokat” kapunk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek személyes azonosítót tartalmaznak, vagy olyan adatok, amelyek azonosítják Önt, kapcsolódnak Önhöz, leírják Önt, összekapcsolhatók Önnel, vagy észszerűen visszavezethetők Önhöz vagy valamely háztartáshoz. A személyes adatok közé tartoznak az Ön által részünkre megadott, az automatikusan gyűjtött és a harmadik felektől kapott adatok. A C&W-vel való kapcsolatától függően, a következőket kapjuk meg: 

Személyes azonosítók
Korábban is gyűjtöttük és továbbra is gyűjthetünk személyes azonosítókat, beleértve a nevet, levelezési címet, online azonosítót, az internetprotokoll címet, az e-mail-címet, a telefonszámot és más hasonló azonosítókat.

Bizonyos esetekben megkérhetjük arra, hogy önkéntesen adjon meg számunkra néhány személyes azonosítót. Például ilyen típusú információkat kérhetünk Öntől, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ez akkor merülhet fel, ha Ön szeretne feliratkozni e-mailjeinkre, szeretne kutatásokról olvasni, egy eseményen vagy egy időről időre általunk rendezett online fórumon részt venni, vagy ha regisztrál egy általunk biztosított online fiókra, vagy a Weboldalon keresztül kapcsolatba lép velünk (ezekben az esetekben az alábbi adatokat gyűjthetjük össze: név, e-mail-cím, szervezeti egység, ország, irányítószám, beosztás, telefonszám(ok), megjegyzésének vagy kérdésének részletei és felhasználóneve/jelszava).

Amikor ellátogat Weboldalunkra, gyűjthetjük az eszközéhez kapcsolódó személyes azonosítókat, beleértve az IP-címét, az eszköz típusát és a sütiazonosítót, valamint egyéb felhasználási információkat. 

Internetes és hálózati tevékenységre vonatkozó információk
Korábban is gyűjtöttünk adatokat és továbbra is gyűjthetünk arról, hogy az felhasználók eszközei miként lépnek kapcsolatba Weboldalunkkal, beleértve a felkeresett oldalakat és a linkeket, amelyekre rákattintottak. Böngészőtípusra vonatkozó adatokat is gyűjthetünk.

CCTV (zárt láncú videórendszer) képek/épületbe való beléptetés-ellenőrzés
A C&W létesítményekben CCTV és/vagy épületbe való beléptetés-ellenőrzési eljárásokat alkalmaztunk és továbbra is alkalmazhatunk (amely a CCTV képek és/vagy más személyes adatok, mint például a név, a képviselt szervezet és a belépési idő kezelését is magában foglalja) biztonsági és bűnüldözési célokra, törvényes jogaink előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme és/vagy bármely személy létfontosságú érdekei védelme céljából.

Szakmai vagy foglalkoztatással kapcsolatos információk
A felhasználók által választott, a foglalkoztatási státuszukra vagy munkáltatójukra vonatkozó információkat gyűjtöttünk a korábbiakban, és gyűjthetünk ilyen adatokat a jövőben is.

Információk az állásra jelentkezőkről
Amikor valamilyen C&W munkalehetőség miatt felveszi velünk a kapcsolatot, a toborzási folyamat részeként (majd ha az sikerrel jár, munkaviszonyának részeként) bizonyos adatokat gyűjtünk Önről. Erről bővebben a Pályázói adatvédelmi tájékoztatóban olvashat.
Olyan információk, amelyeket akkor kapunk meg, ha Ön vagy az Ön vállalkozása üzleti kapcsolatban áll velünk
Gyűjthetünk és kezelhetünk Önre, mint magánszemélyre, vonatkozó információkat, amikor Ön ügyfélként vagy leendő ügyfélként (beleértve azt is, amikor a C&W ügykezelő megbízottként jár el egy épülettulajdonos nevében), vagy egy eladó, beszállító, tanácsadó, szakmai tanácsadó vagy más harmadik fél képviselőjeként üzleti kapcsolatot létesít a C&W-vel („Ügyfél-, beszállítói vagy üzleti partneri adatok”). Az ügyfél-, beszállítói vagy üzleti partneri adatokra említhető példák magukban foglalják az alábbiakat:

 • C&W ügyfelei, szállítói vagy üzleti partnerei által kijelölt kapcsolattartók elérhetőségi adatai (úgymint név, munkahelyi telefonszám, üzleti cím, e-mail-cím, fénykép), beleértve promóciós vagy egyéb C&W eseményeken, illetve versenyeken való megjelenés vagy részvétel érdekében;
 • az ügyfél, szállító vagy üzleti partner, illetve ezek képviselőinek szerepköréhez kapcsolódó adatok (úgymint beosztás, felelősség, részleg, munkahelyi előzmények, minősítések és tapasztalat);
 • pénzügyi információk (úgymint egy adott üzlethez kapcsolódó magánszemélyek pénzügyi számlainformációi) vagy az ilyen magánszemélyhez kapcsolódó ingatlan tulajdonjogi adatok, amennyiben ezzel kapcsolatos fizetési vagy szerződéses kötelezettség, illetve átvilágítás vagy hasonló célok teljesítése miatt van szükség.

Harmadik fél forrásokból megszerzett adatok
A különböző szabályozásoknak való megfelelés érdekében, illetve azért, hogy a háttérellenőrzéseket belső követelményeinknek megfelelően tudjuk elvégezni (ahol ez engedélyezett és összhangban áll az alkalmazandó jogszabályokkal), esetenként harmadik fél forrásokból (úgy mint hitelbírálati adatbázisok, politikai közszereplők adatbázisa, kormányzat által nem kívánatosnak nyilvánított felek, szankciók és ellenőrző listák, az Ön munkáltatója, az ingatlan szektor más szereplői, például ingatlanügynökök, vevők, beszállítók, kölcsönzők, hitelezők, építészek, mérnökök, felmérők, fejlesztők, tulajdonosok, bérlők és pénzügyi intézmények, valamint online adatbázisok és nyilvántartások) kapunk személyes adatokat Önről.

Ezeket az adatokat csak akkor szerezzük meg, ha ellenőriztük, hogy ezem harmadik felek rendelkeznek-e az Ön hozzájárulásával, vagy erre vonatkozóan jogszerű engedélyt szereztek, illetve kötelességük az Ön személyes adatait előttünk feltárni. A harmadik felektől gyűjtött adatok közé tartozhat például az az információ, hogy alkalmaztak-e Önnel szemben bármilyen hatósági intézkedést vagy jogi eljárást. A kapott adatokat az Önről készült nyilvántartásunk kezelésére és pontosságának javítására, illetve arra használjuk, hogy felmérjük az Önnel és/vagy a vállalati szervezetével fennálló vagy lehetséges kapcsolatból eredő kockázatokat.

Szolgáltatóként kapott információk
Az Önre, mint magánszemélyre, vonatkozó információkat akkor kaphatjuk meg és kezelhetjük, ha szolgáltatásokat nyújtunk az Ügyfeleink nevében (beleértve azt is, ha a C&W az épülettulajdonos nevében ügykezelő megbízottként jár el). Ebben az összefüggésben, az Ön személyes adatait kizárólag szolgáltatóként kezeljük (pl. gyűjtjük, felhasználjuk és megosztjuk), beleértve az irányadó jogszabályok szerinti definíciót is, és kizárólag az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatunk céljából.  Ezen információkra említhető példák:  
elérhetőségi adatok (például név, telefonszám, cím, e-mail-cím, fénykép);
CCTV képek és kapcsolódó megfigyelési információk biztonsági célokból;
foglalkoztatási adatok (például beosztás, osztály, bérjegyzékek);
pénzügyi információk (például bérleti és bérlői körülmények feldolgozásához kapcsolódóan);
harmadik féltől származó információk (beleértve a fent leírtakat is). 

Javasoljuk, hogy ilyen esetben olvassa el az épülettulajdonosok/ügyfeleink adatvédelmi szabályzatát, hogy további információkat kapjon saját adatainak kezeléséről. 

Érzékeny személyes adatok
Az Ön által megadott vagy harmadik fél forrásokból szerzett információk egy része (ahol az alkalmazandó jogszabályok megengedik és azoknak megfelelően) az Ön vagy vállalati szervezete átvilágításával kapcsolatban az „érzékeny személyes adatok” alkategóriába vagy más, bizonyos jogszabályok által meghatározott, hasonló kategóriába tartozhat. Ide tartozhat bármely, Önnel szemben meghozott büntetőítélet, illetve a politikai tevékenységeire vagy vallási meggyőződésére vonatkozó információk (pl. annak megállapítása során, hogy Ön politikai közszereplő-e). Ezekre az adatokra az „ismerje meg a másik felet” vizsgálat céljából van szükség, valamint azért, hogy az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelve felmérjük az Önnel vagy vállalati szervezetével, mint lehetséges ügyféllel vagy beszállítóval, kialakítandó kapcsolat kockázatait.

Megadhat nekünk egészségi állapotával kapcsolatos adatokat is, hogy elősegítse a létesítményeink és/vagy eseményeink megközelíthetőségéhez szükséges változtatások elvégzését.

Az érzékeny személyes adatokat kizárólag a szerződés szerinti Szolgáltatásnyújtás céljából használjuk fel. 

A fenti információkból levont következtetések
A fenti információkból következtetéseket vonhatunk le, beleértve a személyes azonosítókat, hálózati információkat, szakmai vagy foglalkoztatással kapcsolatos információkat, valamint az általános tartózkodási helyet; promóciós tartalom létrehozását; Szolgáltatások felajánlását; és üzletfejlesztést.

A másokra vonatkozóan Ön által megadott információk
Amennyiben más személyről ad meg adatokat, igazolnia kell, hogy megbízták Önt, hogy eljárjon a nevükben, valamint hogy tájékoztatta őket kilétünkről és az adatkezelés céljairól (ahogyan azt jelen Adatvédelmi tájékoztató előírja), és hogy Ön megszerezte a személyes adataik kezeléséhez szükséges hozzájárulásokat. Amikor először kapcsolatba lépünk ezen felekkel, felfedhetjük előttük, hol kaptuk meg adataikat.

Hogyan használjuk fel személyes adatait?
A szolgáltatásnyújtás elősegítése érdekében személyes adatokat kapunk, gyűjtünk, használunk fel, kezelünk és tárolunk. Ezek a következőket foglalják magukban:

 • az Ön online fiókjával kapcsolatos nyilvántartások létrehozása és kezelése (ha van ilyen);
 • online szolgáltatások biztosítása az Ön számára, beleértve a bármely vitafórumon való részvételének az elősegítését, valamint a Weboldal és a rendszer adminisztrációját; a Weboldal(ak) és termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése;
 • átvilágítási céllal, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, pénzügyi, hírnévvel kapcsolatos, hitel- vagy biztosítási kockázatok felmérésére, ami az Önnel vagy az Ön vállalati szervezetével fennálló vagy potenciális kapcsolatokból adódhat, és/vagy a szükséges pénzmosás elleni ellenőrzések elvégzéséhez;
 • az Ön által kért adatok vagy termékek és szolgáltatások biztosítása az Ön vagy vállalati szervezete részére, valamint a számlázás és a kifizetések kezelése;
 • szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció küldése, az Ön által küldött kommunikáció kezelése és visszajelzés kérése; az Ön által regisztrált/megnevezett eseményeken vagy versenyeken való részvételének megkönnyítése;
 • hogy közvetlenül vagy ügynökeinken át, postai úton, telefonon, faxon, e-mailben, SMS-ben vagy más elektronikus üzenet formájában kapcsolatba lépjünk Önnel ajánlatokkal, szolgáltatásokkal vagy érdeklődésére esetlegesen számot tartó információkkal (beleértve más szervezetek áruiról és szolgáltatásairól szóló információkat is) kapcsolatban. Az alkalmazandó jogszabályok előírásai szerint, Ön bármikor leiratkozhat a marketing kommunikációs anyagokról, illetve feliratkozhat azokra;
 • az általunk gyűjtött személyes adatok elemzése;
 • személyazonosságának ellenőrzése, amikor kapcsolatba lép velünk, kérelmet nyújt be vagy hozzáfér online fiókjához;
 • a csalárd, tiltott vagy illegális tevékenységek megelőzése, valamint Szolgáltatási feltételeink érvényesítése érdekében; továbbá
 • a jogi követelményeknek való megfelelés, törvényes jogaink gyakorlása, előterjesztése vagy védelme, illetve bármely személy létfontosságú érdekeinek védelme céljából.  
  Néhány ilyen adatot sütik és hasonló követő technológiák – többek között webjelzők – használatával gyűjthetünk össze. Az általunk használt sütikről, a használat okairól, valamint azok ellenőrzési lehetőségeiről további információkat tudhat meg, ha megtekinti Sütiszabályzatunkat.

Hogyan osztjuk meg személyes adatait?
Személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával, vagy a címzettek alábbi kategóriái számára tesszük elérhetővé (az Ön előzetes hozzájárulásától függően, ha azt az alkalmazandó jogszabályok előírják):

 • a vállalatcsoportunkkal vagy társvállalatokkal, harmadik fél szolgáltatókkal
  • akik adatkezelési szolgáltatásokat nyújtanak számunkra (például Weboldalunk vagy más IT infrastruktúránk biztosításához, funkcionalitásához vagy a biztonság javításához szükséges támogatást végzik, segítenek elvégezni az átvilágítási ellenőrzéseket, marketing, analitikai vagy kutatási feladatokat végeznek a nevünkben vagy általánosságban támogatják a szolgáltatást ügyfeleink felé vagy egy bizonyos megbízás értelmében);
  • akikkel közös promóciós eseményeket szervezünk (annak érdekében, hogy Ön ne kapjon ugyanazon eseményről több forrásból is direkt marketing anyagot); vagy 
  • vállalatcsoportok vagy társvállalatok esetében, akik egyébként a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban leírtak vagy a személyes adatok összegyűjtésének idején Önnel ismertetettek szerint kezelik a személyes adatait. További információk vállalatcsoportunk tagjairól, társult vállalkozásairól és a harmadik félről
  • szolgáltatók, akik kezelhetik személyes adatait, kérés esetén további információkat kaphat (beleértve a működési helyüket is). Ehhez vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi Kapcsolatfelvétel részben megadott módokon.
 • ügyfeleinknek és a pályázati eljárások résztvevőinek, az ajánlatokkal vagy a tranzakciókkal kapcsolatban;
 • harmadik fél hirdetési, marketing és elemzési partnereink számára, célzott hirdetések és elemzések nyújtása céljából harmadik fél sütik vagy más online nyomon követési eszközök használatával.  Ezen információk harmadik felekkel való megosztása célzott hirdetés céljából történő értékesítésnek vagy megosztásnak minősülhet, az alkalmazandó jogszabályokban meghatározottak szerint.  Ha Ön kaliforniai lakos, kérjük, olvassa el „Az Ön adatvédelmi és titoktartási jogai” című részt alább, hogy megtudja, hogyan tilthatja le az értékesítést / megosztást.
 • bármely illetékes bűnüldöző szervvel, szabályozási és kormányzati ügynökséggel, bírósággal vagy külső féllel, amikor úgy véljük, hogy a megosztás szükséges (i) az alkalmazandó jogszabályok vagy előírások alapján, (ii) törvényes jogaink előterjesztése, gyakorlása vagy védelme érdekében, (iii) az Ön vagy más személyek létfontosságú érdekei védelmében; továbbá
 • tényleges vagy potenciális vásárlóval (vagy megbízottjával vagy tanácsadójával), lehetséges befektetőkkel vagy szakmai szolgáltatókkal a vállalkozásunk bármely részét érintő felvásárlási, egyesülési, akvizíciós ajánlattal, vagy az üzletünk átszervezésével kapcsolatban, feltéve, ha tájékoztatjuk a vásárlót, hogy személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban megadott célokra használhatja fel.

A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint, és az Ön lakóhelye szerinti joghatóságtól függően, a fent ismertetett személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának jogalapja az érintett személyes adatoktól és attól a konkrét kontextustól függ, amelyben azokat gyűjtjük.
Személyes adatokat azonban Öntől általában csak akkor gyűjtünk, ha (i) a személyes adatokra az Önnel létrejött szerződés teljesítéséhez van szükség, (ii) az adatkezelés jogos érdekünk és azt nem írják felül az Ön jogai, vagy (iii) ehhez rendelkezünk az Ön hozzájárulásával. Bizonyos esetekben jogi kötelezettséggel rendelkezhetünk személyes adataink begyűjtésére vonatkozóan, illetve egyéb okból lehet szükségünk a személyes adatokra az Ön vagy egy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

Amennyiben adatkezelési tevékenységet végzünk az Ön érzékeny személyes adatait érintően, azt a következők szerint tesszük: (i) „ismerje meg a másik felet” ellenőrzések során, ha a jogszabályok ezt előírják, (ii) azon az alapon, hogy az adatkezelésre fontos közérdek miatt van szükség, (iii) az Ön kifejezett hozzájárulása alapján, (iv) jogi követelések előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.

Ön dönthet úgy, hogy nem adja meg személyes adatait számunkra. Hacsak ezt másképpen nem jelezzük azonban, az általunk kért adatok az Önnel vagy az Ön vállalati szervezetével létrejött szerződés és annak teljesítéséhez és/vagy az Ön vagy vállalati szervezete számára történő szolgáltatásnyújtáshoz szükségesek, és az adatszolgáltatás elmulasztása hátráltatja a szerződéskötési folyamatot és/vagy az érintett szolgáltatások biztosítását.

Amennyiben személyes adatait jogos érdekeink érvényesítése céljából gyűjtjük és használjuk fel (vagy harmadik felek érdekei miatt), ezek az érdekek általában a következők: Önnek szóló szolgáltatás biztosítása, kérdéseinek megválaszolása, weboldalunk (oldalaink) teljesítményének javítása, marketing célok, illetve illegális tevékenységek felderítése vagy megakadályozása.

A vállalkozások között folytatott tevékenységek során, amennyiben kezeljük személyes adatait és óvintézkedéseket teszünk azok védelme érdekében (beleértve az alábbi Hogyan óvjuk meg a személyes adatait címben foglaltakat is), jogos érdekeinket nem ellensúlyozza az Ön egyéni jogainak és szabadságainak a sérelme. Más jogos érdekeink is lehetnek, és adott esetben a megfelelő időpontban világossá tesszük Önnek, hogy melyek ezek a jogos érdekek.

Ha kérdése van vagy további információkra van szüksége azon jogalapokat illetően, amelyek szerint begyűjtjük és felhasználjuk személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi Kapcsolatfelvétel című részben megadott módokon.

Hogyan védjük személyes adatait?
Észszerű technikai, adminisztratív és fizikai ellenőrzéseket alkalmazunk az Önnel kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatok védelme érdekében. Az általunk alkalmazott intézkedéseket úgy alkottuk meg, hogy azok biztosítsák a személyes adatai kezelésével járó kockázatnak megfelelő szintű biztonságot. Ügyelünk arra, hogy a személyes adatokhoz csak azok férjenek hozzá, akiknek erre feladataik és munkakörük miatt szükségük van, illetve olyan harmadik felek, akik szolgáltatást biztosítanak számunkra vagy akiknek a hozzáféréshez jogos érdekük fűződik (lásd a fenti Kikkel osztjuk meg személyes adatait? című részt). Amikor engedélyezzük valamely harmadik fél számára a személyes adatokhoz való hozzáférést, megfelelő intézkedéseket teszünk azért, hogy az információkat jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően használjuk fel, és megőrizzük az információk biztonságát és titkosságát.

Nemzetközi adattovábbítás

Személyes adatait lakóhelyétől eltérő, más országokba is továbbíthatjuk és ott kezelhetjük. Ezek az országok az Ön országától eltérő adatvédelmi jogszabályokkal rendelkezhetnek (és néhány esetben nem biztosítanak olyan szintű védelmet).

Pontosabban szólva, Weboldalaink szerverei az Egyesült Államokban működnek, vállalatcsoportunk, társult vállalataink és a külső szolgáltatóink azonban a világ minden részén végeznek tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy amennyiben begyűjtöttük személyes adatait, azokat bármelyik országban kezelhetjük. Például egy harmadik fél ügyfélkapcsolat-kezelési platformját használjuk, aminek következtében a személyes adatok kezelésére az Egyesült Államokban kerül sor.

‬Intézkedéseket vezettünk azonban be személyes adatai jelen Adatvédelmi tájékoztató szerinti védelme érdekében. A személyes adataival kapcsolatban biztosított védelemről, kérés esetén, további információkat kérhet. Ehhez vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti Kapcsolatfelvétel című részben megadott módokon.

Adatmegőrzés
Az Öntől gyűjtött személyes adatokat a fent ismertetett célok teljesítése érdekében őrizzük meg. Az alábbi kritériumokat használjuk annak meghatározásához, hogy mennyi ideig kell megőriznünk a személyes adatokat:
Az Önnel fennálló kapcsolatunk, valamint az Ön részére nyújtott szolgáltatások;
Az Ön adataival, illetve a szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérelmei;
Minden alkalmazandó jogi, szerződéses, adózási vagy számviteli követelmény;
Az adatok megőrzésére, illetve jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére vonatkozó bármely jogi kötelezettség (például megállapodásaink vagy peres eljárásaink érvényesítése); továbbá 
Technikai megfontolások és megvalósíthatóság, valamint személyes adatai védelme tekintetében alkalmazott védelmi szint.

Amikor a továbbiakban nem rendelkezünk jogos üzleti igénnyel személyes adatai kezelésére, azokat vagy töröljük vagy névtelenítjük, illetve ha ez nem lehetséges (például azért, mert a személyes adatait archívumban őrizzük), akkor személyes adatait biztonságosan tároljuk és elszigeteljük bármely más további adatkezelési tevékenységtől, amíg lehetőség nem nyílik az adatok törlésére.
A C&W beszállítókat/további adatfeldolgozókat alkalmaz annak érdekében, hogy integrált informatikai, adminisztrációs és üzleti infrastruktúra-támogatást nyújtson – a listát itt tekintheti meg.

Az Ön adatvédelmi jogai
Attól függően, hogy Ön melyik országban/régióban él, bizonyos jogokat gyakorolhat a személyes adataival kapcsolatban:

 • Ön jogosult lehet arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kérjen, illetve kérje azok közzétételét, helyesbítését, frissítését vagy törlését;
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, megkérhet minket, hogy korlátozzuk személyes adatai kezelését, vagy kérheti a személyes adatai hordozhatóságát;
 • jogosult lehet leiratkozni az Önnek küldött marketing anyagokról. Ezen jogát a marketing e-mailben található „leiratkozás” vagy „kilépés” feliratra való kattintással gyakorolhatja, illetve ha e-mailt küld számunkra a web.manager@cushwake.com címre; joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását. Hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtt általunk végzett adatkezelési tevékenység jogszerűségét, és nem befolyásolja személyes adatainak a hozzájárulástól eltérő adatkezelési jogalapon történő kezelését sem;
 • Jogosult lehet panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál‭‬ személyes adatai gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban. További információkért, kérjük, forduljon a helyi adatvédelmi hatósághoz;‬‬‬
 • Jogosult lehet kérni, hogy közöljük, értékesítettük-e bármely személyes adatát az elmúlt 12 hónap során; továbbá
 • Önnek joga van ahhoz, hogy ne érje hátrányos megkülönböztetés bármely jogának gyakorlása miatt.

Ha Ön kaliforniai, egyesült államokbeli lakos, akkor a következő jogok is megilletik:

 • A tájékoztatáshoz való jog a begyűjtendő személyes adatok kategóriáit illetően (lásd: „Milyen információkhoz jutunk hozzá?”), a személyes adatok kategóriái gyűjtésének vagy felhasználásának a céljai (lásd: „Hogyan használjuk fel személyes adatait?”), függetlenül attól, hogy ezeket az információkat értékesítik-e vagy megosztják-e, valamint az az időtartam, ameddig a személyes adatok egyes kategóriáit megőrizzük, vagy ha ez nem lehetséges, az említett időszak meghatározásához használt kritériumok, egyéb információk mellett (lásd: „Adatmegőrzés”).
 • A személyes adatai értékesítéséről vagy megosztásáról való leiratkozáshoz való jog (azaz a személyes adatok harmadik felek részére történő továbbításának elutasításához való jog értékkel bíró ellenszolgáltatás vagy kontextuson átívelő viselkedési hirdetések céljából). Az oldalunkon leiratkozhat a sütik használatáról, ha a honlapunkon a „Ne értékesítsék vagy osszák meg a személyes adataimat” gombra kattint, és beállítja preferenciáit.
 • Az érzékeny személyes adatok felhasználásának és közzétételének korlátozásához való jog. A C&W nem használja fel az érzékeny személyes adatokat a szerződött Szolgáltatásnyújtáson, valamint a jogszabályok által megengedett üzleti célokon kívüli célokra, ezért nem biztosítja és nem is köteles biztosítani ezt a jogot.

Hogyan gyakorolhatja adatvédelmi és titoktartási jogait?
Ha kérelmet szeretne benyújtani, kérjük, olvassa el az alábbi, regionális vonatkozású információkat.

Az Egyesült Államok és Kanada esetében, kérjük, írjon a következő címre: privacynorthamerica@cushwake.com
Európa, Közel-Kelet és Afrika esetében, kérjük, írjon a következő címre: privacyemea@cushwake.com
Dél-Amerika esetében, kérjük, írjon a következő címre: DPO.Brasil@cushwake.com
Ázsia, a Csendes-óceáni térség, Ausztrália és Új-Zéland esetében, kérjük, írjon a következő címre: privacyapac@cushwake.com
Kontinentális Kína esetében, kérjük, írjon a következő címre: GChina.Privacy@cushwake.com

Kalifornia (USA) lakosai is kérhetnek hozzáférést személyes adataikhoz, illetve kérhetik azok helyesbítését vagy törlését az ingyenesen hívható telefonszámunkon (+1-844-339-8836) vagy a megfelelő online kérvényezési űrlap kitöltésével és benyújtásával az online kérvényezési portálunkon keresztül, amely az alábbiakban található. Kérelmet saját kezűleg vagy egy meghatalmazott képviselőn keresztül nyújthat be. Ha úgy dönt, hogy egy meghatalmazott képviselőt kér meg kérelme benyújtására, akkor ki kell töltenie a Megbízott meghatalmazási űrlapot.

Hozzáférés az adataimhoz

Adataim törlése
 

Hogyan válaszoljuk meg az adatvédelmi jogokra és a titoktartási jogokra vonatkozó kérelmeit?
A magánszemélyektől beérkezett, adatvédelmi és magánélettel kapcsolatos jogaik gyakorlására vonatkozó kérelmeket az adatvédelmi és magánélettel kapcsolatos jogszabályokkal összhangban válaszoljuk meg. 

Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy kérelmére a lehető leggyorsabban, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban válaszoljunk. Visszaigazoljuk minden beérkező kérelem átvételét. Ha Ön kaliforniai lakos, akkor először 10 munkanapon belül visszaigazoljuk kérelme beérkezését, és a beérkezést követő 45 naptári napon belül érdemi választ adunk. Ha több időre van szükségünk (akár 90 napra vagy az engedélyezett időkeretre), írásban tájékoztatjuk Önt az okról és a meghosszabbított időszakról. Előfordulhat, hogy további információkat kérünk Öntől az ellenőrzési folyamat lefolytatása, vagy kérelme megválaszolása érdekében. A kérelemtől függően előfordulhat, hogy meg kell adnia legalább két olyan személyes adatot, amely már a birtokunkban van, például az e-mail-címét és a lakcímének igazolását. Ezeket az adatokat kizárólag az Ön személyazonosságának ellenőrzésére és kérelmének megválaszolására használjuk fel, amennyiben ilyen kötelezettséggel rendelkezünk. Kérelme feldolgozása után töröljük az Ön által a személyazonossága ellenőrzéséhez megadott adatokat, kivéve, ha jogszabály kötelez minket arra, hogy nyilvántartást vezessünk azokról. Minden általunk kezelt információt az általános információbiztonsági gyakorlatunknak megfelelően védünk. Előfordulhatnak olyan kérések, amelyeket nem tudunk teljesíteni. Például megtagadhatjuk a kérelmek teljesítését, 

ha azt jogszabály írja elő, 
ha nem tudjuk ellenőrizni az Ön személyazonosságát, 
ha kérelmének teljesítése sértené mások jogait, vagy ha az jogi igények érvényesítése vagy védelme miatt válik szükségessé. 
A jelen lista nem teljes körű, és fenntartjuk a jogot, hogy más körülményekre való hivatkozással is elutasíthatjuk kérelmét. Ha kérelmét elutasítjuk, tájékoztatjuk az elutasítás okáról.

Más weboldalakra mutató hivatkozások
Olyan weboldalakra mutató hivatkozásokat biztosíthatunk, amelyek nem a C&W tulajdonában, üzemeltetése alatt állnak, illetve más módon kapcsolódnak a vállalathoz. Nem ellenőrizzük, és nem vagyunk felelősek, illetve nem vállalunk felelősséget azért, hogy külső szervezetek mit tesznek a weboldalaikkal vagy online szolgáltatásaikkal kapcsolatban, illetve hogy miként kezelik az Ön személyes adatait. Különösen, hacsak kifejezetten nem jelezzük, nem vagyunk ezen weboldalak vagy hirdetők megbízottjai, illetve nem rendelkezünk felhatalmazással arra, hogy a nevükben képviseleti feladatokat vállaljunk. További információkért tekintse át ezen egyéb weboldalak és online szolgáltatások adatvédelmi gyakorlatát.

Jelszavak
Annak érdekében, hogy személyre szabott szolgáltatást tudjunk kínálni Önnek, megkérhetjük egy vagy több jelszó megadására, amelyekkel hozzáférést kaphat bizonyos szolgáltatásokhoz vagy a weboldal bizonyos részeihez. Kizárólag Ön felelős az egyes megadott jelszavak ellenőrzéséért és felhasználásáért, továbbá javasoljuk, hogy ne használja fel újra régi jelszavát, hanem készítsen új és biztonságosabb változatot.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató frissítései
A jelen Adatvédelmi tájékoztatót időről időre frissíthetjük a változó jogi, technikai vagy üzleti fejleményekre reagálva, vagy a jogi követelményeknek való megfelelés érdekében. Amennyiben frissítjük Adatvédelmi tájékoztatónkat, megfelelő lépéseket teszünk az Ön tájékoztatása érdekében, az elvégzett változtatások jelentőségével összhangban. Értesíteni fogjuk az Adatvédelmi tájékoztató minden olyan módosításáról, amely lényegesen megváltoztatja az Ön jogait, amennyiben ezt az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírják.
Megtekintheti az Adatvédelmi tájékoztató legutolsó frissítésének dátumát, ha ellenőrzi a jelen Adatvédelmi tájékoztató tetején található dátumot.

Kapcsolatfelvétel
Amennyiben a korábbiakban a Cushman & Wakefieldtől kapott e-maileket a jövőben nem szeretné megkapni, kérjük, írjon erre a címre: web.manager@cushwake.com
Amennyiben egyéb jellegű kérdése vagy aggálya van személyes adatai felhasználásával kapcsolatban, kérjük, írjon a következő címre: 

Adatvédelmi igazgatói iroda
Jogi, kockázati és megfelelőségi osztály
1290 Avenue of the Americas
New York
NY 10104-6178
Egyesült Államok

Az alábbiak szerint is felveheti velünk a kapcsolatot:
• Az Egyesült Államok és Kanada esetében, kérjük, írjon a következő címre: privacynorthamerica@cushwake.com
• Európa, Közel-Kelet és Afrika esetében, kérjük, írjon a következő címre: privacyemea@cushwake.com
• Dél-Amerika esetében, kérjük, írjon a következő címre: DPO.Brasil@cushwake.com
• Ázsia, a Csendes-óceáni térség, Ausztrália és Új-Zéland esetében, kérjük, írjon a következő címre: privacyapac@cushwake.com
• Kontinentális Kína esetében, kérjük, írjon a következő címre: GChina.Privacy@cushwake.com


With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS