Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Hållbarhetsfokus ger tydliga fördelar visar ny rapport

07/10/2021

Stockholm, 7 oktober 2021 – Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden Q3 med temat ESG och hållbar finansiering.

Nya möjligheter presenterar sig för de fastighetsägare som satsar på hållbarhet, tydligast i form av billigare finansiering, men även långsiktigt stabila hyresnivåer och lägre vakansgrader förutspås. Hållbarhet ses även som en avgörande parameter i bolagens riskhantering, då fastighetsägare med icke-hållbara fastigheter kommer att få erfara minskad efterfrågan från hyresgäster samt ökad exponering mot försäkringsrisker och likviditetsrisker i form av svårsålda tillgångar.

Gustaf Benndorf, Head of Tenant Representation på Cushman & Wakefield säger; ”Vi ser i dagsläget att allt fler internationella, men även en del nationella, hyresgäster i många fall kravställer lokaler i miljöcertifierade byggnader. När ett företag framöver kommer att behöva rapportera sin klimatpåverkan från hela värdekedjan, kommer även att hyreskontrakten att utvärderas, varför denna efterfråga förväntas öka under de kommande åren.”

Marknaden för hållbara finansiella instrument växer snabbt. Den emitterade volymen för första halvåret 2021 överstiger redan den totala volymen för helåret 2020. Ingenting indikerar att utvecklingen kommer att mattas av. Cushman & Wakefield har intervjuat Thomas Nystedt, Finanschef på Vasakronan, Åsa Lind, Finanschef på Fabege and Anna Lindvetter, Sustainable Finance på Handelsbanken Debt Capital Markets, som alla observerat greeniums på obligationer i spannet 3-5 punkter och 5-10 punkter lägre marginalränta på gröna lån.

Annie Lilja, Senior Advisor, Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger; “Ett ökat antal fastighetsägare siktar på att hållbarhetscertifiera hela beståndet. En tydlig drivkraft är att det då öppnas nya möjligheter till billigare finansiering i olika form av hållbarhetsrelaterade instrument. Tidigare har gröna lån och obligationer dominerat, men vi ser nu att utbudet av finansiella produkter diversifieras till sociala och hållbarhetslänkade varianter. Denna kategori förväntas växa mest, då fler parametrar än grönt kommer att vägas in i den nya EU Taxonomin framöver.”

Under det tredje kvartalet ser Cushman & Wakefield att prime yielderna har sjunkit något i storstädernas innerstadsområden. Primehyrorna noteras ligga fortsatt stabilt i Stockholm och Malmö, medan Göteborg CBD har ökat. Andelen tillgängliga kontorsytor på marknaden är oförändrat under kvartalet. En vakansgrad om 5 % observeras för Stockholm CBD och Göteborg CBD respektive, medan Malmö Nya CBD ligger kvar på en vakansgrad om 6,5%.

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory Cushman & Wakefield säger; ”Vi har noterat en generell vakansökning för kontor under året i merparten av Sveriges större städer. Ökningen, från historiskt låga nivåer, kunde först skönjas i centrala lägen där förhyrningarna är mindre och avtalen kortare. Under en omställningsperiod på två till tre år bedömer vi att samtliga städer och delmarknader kommer uppleva en stigande vakansnivå. Därefter bedöms lägen med ett gott serviceutbud, goda kollektiva kommunikationer och moderna gröna kontorsbyggnader uppleva en betydligt bättre utveckling med en kraftigare hyrestillväxt och lägre vakansnivåer än de delmarknader som saknar dessa attribut”.

Om Office Snapshot Sweden och Sedis

 Office Snapshot Sweden innehåller uppdaterad marknadsinformation för kontorsmarknaden med Cushman & Wakefields syn på hyres- och investeringsmarknaden i hela Sverige. Rapporten släpps halvårsvis och ger möjlighet att på nära håll följa utvecklingen på kontorsmarknaden. I rapporten presenterar Cushman & Wakefield aktuella trender för kontorsmarknaden i storstadsregioner över hela Sverige, där särskilt fokus ligger på delmarknader i Stockholm, Göteborg och Malmö. Marknadsdata finns tillgängligt via Sedis på kvartaIsbasis. Cushman & Wakefield har nyttjat hela bolagets erfarenhet och kompetens för att ta fram en väl underbyggd kontorsmarknadsrapport som grund för beslutsfattande för aktörer i branschen.

 

Mediakontakt

Simon Andersson Profilbild
Simon Andersson

Marketing Manager • Stockholm

PRESS & NYHETER

Press release Richard Sundqvist David Karlsson
Cushman & Wakefield rekryterar till Occupier Services

David Karlsson och Richard Sundqvist har rekryterats till affärsområde Occupier Services.

 

20/02/2020

Press release Katarina Sonnevi Daniel Turner
Ny ledning för Capital Markets på Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield utser Katarina Sonnevi till ny Head of Capital Markets. Daniel Turner tar över som Deputy Head of Capital Markets.

25/08/2021

Press release Susanne Hörnfeldt
Cushman & Wakefield förstärker Valuation & Strategic Advisory med erfaren branschprofil

Cushman & Wakefield förstärker Valuation & Advisory med Susanne Hörnfeldt.

19/04/2021

Relaterade insikter

Office Snapshot Sweden Q3 2021 report
Insights • Office

Sweden Office Snapshot

Rapporten täcker alla kontorsmarknadstrender inklusive hyror och yielder. Denna utgåva utforskar även ESG och hållbar finansiering.
Staffan Dahlén • 07/10/2021
Stockholm tunnelbana station with rainbow walls, Sweden
Insights • Economy

Sweden Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Sweden.
09/04/2021
Välfärdsutmaningen 2020
Insights • Topical Report

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020

Cushman & Wakefield använder kakor (cookies) för att analysera trafik och erbjuda våra kunder den bästa upplevelsen på denna webbplats. Stäng den här dialogrutan för att bekräfta ditt samtycke, eller besök denna sida för att ta reda på mer:
Information om kakor

MORE OPTIONS
Samtyck och stäng
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS