Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Karrier - adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉRTESÍTÉS ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

Utolsó frissítés dátuma:2023
Előző verzió: 2018. május

A Cushman & Wakefield („C&W”, „mi” vagy „minket”) tiszteletben tartja az egyének személyiségi jogait, és elkötelezettek a személyes adatok felelősségteljes és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett. Fontos, hogy körültekintően olvassa el ezt az Adatvédelmi tájékoztatót („Adatvédelmi tájékoztató”), mivel ez ismerteti, hogyan kezeljük az általunk megkapott személyes adatait, ha Ön állásra vagy másfajta együttműködésre jelentkezik nálunk, valamint ismerteti az ezzel kapcsolatos jogait. A „jelentkezők” kifejezést használjuk az Adatvédelmi tájékoztatóban olyan személyekre, akik állandó, illetve nem állandó jellegű munkavégzésre jelentkeznek hozzánk. 

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van jelen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az Adatvédelmi tájékoztató alján található elérhetőségeinken.

A jelentkezésekor részünkre megadott személyes adatok kategóriái

Látogasson el a weboldalunk („Weboldal”) toborzással kapcsolatos részére, ahol személyes adatai megadása nélkül is kereshet munkát. Bizonyos adatokat azonban automatikusan gyűjtünk eszközéről, ha ellátogat Weboldalunkra. További információkért tekintse meg adatvédelmi szabályzatunkat, amely általánosságban vonatkozik a Weboldalunk használatára, beleértve a Weboldal toborzási részét. 

Felhívjuk figyelmét, hogy Weboldalunk használatát Használati feltételeink szabályozzák.

Az általunk gyűjtött személyes adatokat közvetlenül Ön adhatja meg, illetve automatikusan vagy harmadik felektől, például referenciaszemélyektől, korábbi munkáltatóktól, oktatási intézményektől vagy más adatforrásoktól is gyűjthetünk személyes adatokat.

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, illetve azoknak megfelelően, az általunk gyűjtött személyes adatok típusai a következők lehetnek:

 

 • Személyazonosításra alkalmas adatok és elérhetőségek – beleértve az Ön nevét, címét, e-mail-címét, telefonszámát és egyéb elérhetőségeit, nemét, faji vagy etnikai származását, szexuális irányultságát, családi állapotát, veterán státuszát, születési dátumát, állampolgárságát, azonosító számait (például személyi igazolvány/útlevél, társadalombiztosítási szám(ok)), fizikai jellemzőit vagy azok leírását, és más személyes vagy online azonosítóit.
 • Foglalkoztatási előzmények – például korábbi munkaadók és munkakörök/pozíciók.
 • Háttérinformációk – például az iskolai/szakmai képesítések, a munkakörrel kapcsolatos képesítések, iskolai végzettség, az önéletrajzban szereplő információk (amelyek magukban foglalhatnak érzékeny személyes adatokat is, pl. tagsági jogviszonyra vagy érdeklődési körökre vonatkozó információk), tanfolyami tantervek és foglalkoztatási referenciák.
 • Az Ön által megnevezett referenciaszemélyek adatai (beleértve a nevüket, elérhetőségüket, munkáltatójukat és beosztásukat).
 • Lakóhelyére, állampolgárságára, vízumstátuszára, munkavállalási engedélyére és katonai státuszára vonatkozó adatok.
 • Korábbi jelentkezések/munkakörök (a C&W vállalatcsoporthoz benyújtott korábbi jelentkezésekkel és/vagy a C&W vállalatcsoportnál korábban betöltött pozíciójával kapcsolatos információk).
 • A jelentkezésre vonatkozó információk – például, hogy milyen pozícióra jelentkezik, a jelentkezés és a kapcsolódó dokumentáció/kommunikáció, kísérőlevél, interjúk és telefonos szűrések adatai, kompenzációs/jutalmazási kérelmek, áthelyezési információk.
 • Egészségügyi információk, fizikai korlátozó tényezők és egyedi elbánás szükségessége.
 • Biztonsági kamerák (CCTV)/Beléptetési ellenőrzés – a C&W bármely létesítményében történő (pl. interjú) látogatás esetén, kérjük, vegye figyelembe, hogy CCTV és/vagy beléptetési ellenőrzést végezhetünk (amely a CCTV képek és/vagy más személyes adatok, mint pl. a látogató neve és a belépési idő kezelését is magában foglalja) biztonsági és bűnüldözési célokra, törvényes jogaink előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme és/vagy bármely személy létfontosságú érdekei védelme céljából. 
 • A jogszabályok betartása érdekében számunkra szükséges információk – beleértve a bűnüldöző hatóságok számára biztosított, vagy bírósági végzések alapján szolgáltatott információkat.
 • A fenti személyes adatokhoz tartozó egyéb információk, vagy az Ön által a felvételi eljárás során önként megadott információk, beleértve az értékelő központok/feladatok és interjúk során megadott információkat is. 

Ha az alkalmazandó jogszabályok előírják, az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy személyes adatait rögzíthessük jelentkezői adatbázisunkban.

Bizonyos körülmények között, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben és azokkal összhangban, szükség lehet bizonyos fenti személyes adatok önkéntes, közzétételi alapon történő gyűjtésére vagy bekérésére, amelyek az „érzékeny személyes adatok” vagy bizonyos jogszabályok által meghatározott, hasonló kifejezések alkategóriájába tartoznak. Érzékeny személyes adatokat abban az esetben gyűjtünk, amennyiben az szükséges a toborzással kapcsolatos jogszerű cél teljesítéséhez, és ezeket az információkat nem használjuk fel arra a célra, hogy Önre vonatkozó jellemzőket következtessünk ki. Gyűjthetünk például információkat az Ön faji/etnikai hovatartozásáról, nemi hovatartozásáról és fogyatékosságairól az esélyegyenlőség ellenőrzése érdekében, hogy megfeleljünk az esélyegyenlőségi vagy más jogszabályi előírásoknak és eleget tegyünk hivatalos jelentéstételi kötelezettségeinknek (az ebben az összefüggésben általunk készített jelentések nem azonosítják Önt, hacsak nem követeli meg a vonatkozó jogszabály); illetve információkat gyűjthetünk fizikai vagy szellemi állapotáról, hogy a felvételi eljárás során vagy az állásajánlati szakaszban mérlegelhessük az adott munkakörhöz szükséges egyedi elbánással kapcsolatos lehetőségeket. Önkéntes alapon további érzékeny személyes adatokat is megadhat a felvételi eljárás során. 
Jelenleg nem gyűjtünk biometrikus adatokat. 

Az egyéb forrásokból összegyűjtött személyes adatok és a tehetséggondozás működése
Személyes adatokat nem csak közvetlenül Öntől gyűjthetünk, hanem például a következő forrásokból is:

 • a toborzási vagy fejvadász cégek által nyújtott információk;
 • az Ön által referenciaként megjelölt személyektől származó információk;
 • egyéb háttérinformációk, amelyeket oktatási intézmények, képzési vagy oklevelet kiadó szolgáltatók biztosítanak vagy megerősítenek;
 • a bűnügyi nyilvántartások ellenőrzése révén megszerzett bűnügyi nyilvántartási adatok (olyan országokban, ahol ezeket az ellenőrzéseket az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik és azokat végrehajtják); 
 • a háttérellenőrzést végző ügynökségek és más külső adatbázis-tulajdonosok (pl. hitelminősítők és szakmai/egyéb minősítő nyilvántartások) által nyújtott információk; 
 • a nyilvánosan elérhető forrásokból összegyűjtött információk, beleértve az Ön által használt szakmai, közösségi médiaplatformokat vagy egyéb online információkat;
 • a C&W vállalatcsoport szervezeteitől a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt célokra;

  (minden esetben, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megengedik és azokkal összhangban, ideértve a hozzájárulása megszerzésével kapcsolatos követelményeket, valamint a bűnügyi nyilvántartások ellenőrzése esetén a háttérellenőrzést végző ügynökségek igénybevételét, valamint a nyilvános forrásokból történő információgyűjtést, ahol a munkakör ezt indokolja, ilyen esetben tájékoztatjuk Önt a további ellenőrzések lefolytatásáról). 

  Sikertelen jelentkezések

  Ha jelentkezése sikertelen volt, személyes adatait megőrizzük jelentkezői adatbázisunkban, és létrehozunk Önnek egy profilt. Az Ön által megadott személyes adatokat kombinálhatjuk a harmadik felek forrásaiból származó adatokkal, köztük a nyilvános forrásokból származókkal (pl. nyilvános platformokról, amelyeken Ön közzéteszi profilját). 

  Ezeket a profilinformációkat egy ideig megőrizzük (a 6. pont szerint), hogy azonosítani tudjuk azokat az álláslehetőségeket, amelyekre Ön alkalmas lehet, továbbá hogy ilyen esetekben kapcsolatba léphessünk Önnel (valamint gondoskodjunk arról, hogy ne keressük Önt ugyanazon vagy hasonló pozíciók esetében). Ön bármikor kérheti adatainak törlését a jelentkezői adatbázisból az alábbi 9. pontban megadott e-mail-címen. Ha a jogszabályok előírják, az Ön hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy személyes adatait a jelentkezői adatbázisban rögzítsük.

  Sikeres jelentkezések

  Ha felvesszük Önt a C&W-hez valamely pozícióba, a felvételi folyamat során gyűjtött információkat felhasználjuk a beléptetési folyamat megkönnyítésére (beleértve a rendszer eléréseket és a beléptetés előkészítését), és azok az alkalmazotti nyilvántartás részét képezik (amennyiben szükségesek a munkaviszonyhoz), az alkalmazotti adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.

  A személyes adatkezelés céljai

  A személyes adatokat üzleti céljaink érdekében gyűjtjük és használjuk fel, beleértve többek között az alábbiakat:

 • toborzási és munkaerő-felvételi folyamataink kezelése és fejlesztése
 • az Ön képességeinek, képesítéseinek és hátterének értékelése egy adott munkakörhöz kapcsolódóan, valamint az Önnel való kommunikáció a jelentkezése során
 • interjúk és tesztek megszervezése, adatai ellenőrzése, valamint referencia- vagy háttérellenőrzések elvégzése, ahol szükséges.
 • működési célokból, például üzleti műveleteink, technológiánk és biztonságunk fenntartása és javítása érdekében.
 • a kormányzat által előírt jelentéstételi kötelezettségeknek való megfelelés.
 • az alkalmazandó jogszabályoknak, előírásoknak, jogi eljárásoknak vagy végrehajtható hatósági kéréseknek való megfelelés, szükség szerint, például biztonsági incidensek, csalások és illegális tevékenységek felderítésével és az azokkal szembeni védekezés révén.

   

Azon harmadik felek kategóriái, akikkel személyes adatokat oszthatunk meg

Személyes adatait kizárólag az alább ismertetett, korlátozott körülmények között osztjuk meg más felekkel vagy tesszük közzé.  Amikor engedélyezzük valamely harmadik fél számára a személyes adatokhoz való hozzáférést, elvárjuk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően használják fel vagy tegyék közzé, és gondoskodjanak az információk biztonságáról és titkosságáról.

Az Ön hozzájárulásával

Nem értékesítjük és nem osztjuk meg az Ön személyes adatait, továbbá nem fogjuk értékesíteni vagy megosztani személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Ön hozzájárulhat ahhoz, vagy utasíthat minket arra, hogy személyes adatait megosszuk másokkal az Ön által kért szolgáltatások teljesítése érdekében, vagy a felvételi eljárás részeként;

Adatszolgáltatás a vállalatcsoport más társaságai részére

Személyes adatait megoszthatjuk a C&W vállalatcsoport más tagjaival is a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokra. 

Vállalatunk nevében történő adattovábbítás a beszállítók és más felek számára

A személyes adatokat elérhetővé tehetjük munkavállalóink, vállalkozóink, tanácsadóink és más olyan felek számára, akiknek szükségük van ezekre az információkra az Önnel fennálló kapcsolatunk bizonyos aspektusainak megalapozásához és kezeléséhez. Személyes adatait megoszthatjuk a szolgáltatókkal vagy más felekkel is a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt, a felhasználásra és közzétételre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban. Ez magában foglalhatja a toborzási vagy vezetőkereséssel foglalkozó ügynökségeket, a háttérellenőrzést vagy más ellenőrzést végző szolgáltatókat, és az illetékes helyi bűnügyi nyilvántartást ellenőrző ügynökségeket (ha van ilyen), valamint az IT szolgáltatókat;

Jogi kötelezettségeink teljesítése vagy bármilyen kár megelőzése érdekében

Az Önre vonatkozó adatokat megőrizhetjük vagy közzétehetjük, amennyiben ez szükséges a jogszabályok, előírások vagy valamely szerződés betartásához; bírósági végzésre, közigazgatási vagy bírósági eljárásra való válaszadáshoz, beleértve többek között az idézést, hatósági ellenőrzést vagy házkutatási parancsot; a hatóságok törvényes adatkéréseire való válaszadáshoz (beleértve az adóügyi, bevándorlási, egészségügyi és biztonsági, cégnyilvántartási, nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési célú megkereséseket); az érintett szabályozó hatóságokkal való kommunikációhoz, amennyiben a C&W a potenciális szerepkör részeként szabályozott képzés nyújtását javasolja Önnek; valamint szükség esetén a potenciális, kilátásba helyezett vagy tényleges jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében. Személyes adatokat abban az esetben is felfedhetünk, ha ez szükséges a jogellenes tevékenység, csalás, visszaélés, a feltételeink megsértése, illetve a szolgáltatásaink biztonságát vagy bármely személy fizikai biztonságát fenyegető veszélyek megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása érdekében.

 

 1. Az Európai Gazdasági Térség és az Egyesült Királyság területén élő magánszemélyek: A személyes adatokkal kapcsolatos jogai

  Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) és az Egyesült Királyságon (Egyesült Királyság) belüli pályázókat a GDPR és más alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerinti jogok illetik meg, ami az Ön személyes adatainak kezelését illeti. Ezek közé tartoznak a következő jogok:

 2. személyes adatival kapcsolatban hozzáférés, helyesbítés, frissítés vagy törlés kérése. Ön bármikor jogosult ilyen jellegű kérelmet benyújtani.
 3. személyes adatai kezelésének korlátozása vagy tiltakozás az adatkezelés ellen. Ön jogosult kérni tőlünk, hogy bizonyos körülmények között korlátozzuk személyes adatai kezelését, illetve személyes helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
 4. adathordozhatóság. Amikor személyes adatait az Ön hozzájárulása, illetve valamely megállapodás alapján kezeljük, Ön jogosult kérni, hogy személyes adatairól elektronikus formátumban másolatot kapjon, amelyet átadunk Önnek vagy egy másik félnek. Ez vonatkozik az Ön által megadott személyes adatokra is.
 5. panaszt nyújthat be a helyi adatvédelmi hatósághoz vagy szabályozó testülethez személyes adatai általunk történő gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban. További információkért, kérjük, forduljon a helyi adatvédelmi hatósághoz. 
 6.  

  Hogyan gyakorolhatja jogait?

  Ha gyakorolni kívánja a fent említett jogait, vagy bármilyen kérdése van személyes adatai általunk történő felhasználásával kapcsolatban, kérjük, használja a jelen Adatvédelmi tájékoztató alján található elérhetőségi adatokat. A magánszemélyektől érkezett, adatvédelmi jogaik gyakorlására vonatkozó kérelmeket az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban válaszoljuk meg. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni kérését. Felhívjuk figyelmét, hogy felkérhetjük arra, hogy adjon meg további információkat személyazonossága megerősítése és annak biztosítása érdekében, hogy jogosult legyen hozzáférni a vonatkozó személyes adatokhoz.

  A lakóhelye szerinti országtól függően, a személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseivel vagy aggályaival a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat.

  Jogalapunk a személyes adatok kezelésére

  Személyes adatait csak akkor kezeljük, ha erre megvan a jogalapunk, valamint a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett célokra. Személyes adatait a következő esetekben kezeljük:

 • hogy megfeleljünk jogi kötelezettségeinknek, beleértve az alkalmazandó bevándorlási és/vagy foglalkoztatási jogszabályokat és előírásokat; 
 • hogy intézkedéseket tegyünk az Önnel kötött munkaszerződés megkötése előtt, ha Önt alkalmasnak találták egy adott munkakörre. 
 • a C&W vállalatcsoport, munkatársaink, a jelentkezők és mások jogainak és érdekeinek védelme érdekében, ahogy azt az alkalmazandó jogszabályok előírják és engedélyezik.
 • az Ön önkéntes hozzájárulása.
 • jogos érdekeinknek való megfelelés érdekében, ideértve például toborzási folyamataink lefolytatását, a pályázók kezelését, az állami, kormányzati, igazságügyi vagy egyéb szabályozó hatóságokkal folytatott kommunikációt, valamint jogaink, tulajdonunk vagy biztonságunk és az álláskeresők jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelmét.

   

  Ha az Ön hozzájárulása alapján kezeljük személyes adatait, akkor a későbbiekben is bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Hozzájárulása visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, továbbá nem befolyásolja személyes adatainak a hozzájáruláson túli jogszerű kezelését sem.

  Ön dönthet úgy, hogy nem adja meg személyes adatait számunkra. Ha azonban jogszabály kötelez minket arra, hogy személyes adatokat gyűjtsünk Önről, ezen adatok megadásának elmulasztása megakadályozhatja vagy késleltetheti jogi kötelezettségeink teljesítését, és befolyásolhatja az Ön foglalkoztathatóságát is.

  Nemzetközi adattovábbítás

  Személyes adatait külföldre is továbbíthatjuk, például az EGT területéről az azon kívüli országokba, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban említett célokra. Ezek az országok az Ön országának jogszabályaitól eltérő adatvédelmi jogszabályokkal rendelkezhetnek (és bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem biztosítanak ugyanolyan szintű védelmet).

  Pontosabban szólva, Weboldalaink szerverei az Egyesült Államokban működnek, vállalatcsoportunk és külső szolgáltatóink azonban a világ minden részén megtalálhatók. Ez azt jelenti, hogy amennyiben begyűjtöttük személyes adatait, azokat bármelyik országban kezelhetjük. Például olyan toborzási platformot használunk, amely magában foglalja a személyes adatok kezelését az Egyesült Államok területén belül.

  A C&W óvintézkedéseket alkalmaz a GDPR-nak való megfelelés érdekében (lásd az 5. pontot: „Személyes adatainak védelme”), és Ön bármikor kérhet további információkat az egyes óvintézkedéseket illetően a jelen Adatvédelmi tájékoztató alján található elérhetőségeken. 

  Személyes adatainak védelme

  A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, lépéseket teszünk személyes adatai védelme érdekében. Ezek magukban foglalják az Európai Bizottság általános szerződési feltételeinek (az Általános adatvédelmi rendelet 46. cikkének (2) bekezdése) alkalmazását a személyes adatok nemzetközi határokon átnyúló továbbítása esetén. 

  A harmadik fél szolgáltatóinkkal kötött bizonyos megállapodások keretében adattovábbítási kockázatértékelésekre (Transfer Risk Assessments, TRA) is támaszkodunk (az Általános adatvédelmi rendelet 45. cikke szerint).

  Észszerű technikai, adminisztratív és fizikai ellenőrzéseket alkalmazunk az ellenőrzésünk alatt álló személyes adatok elvesztésével, jogosulatlan módosításával vagy nyilvánosságra hozatalával szembeni védelme érdekében. Szerepkör-alapú hozzáférés-szabályozást alkalmazunk, hogy a személyes adataihoz való hozzáférést szigorúan a szükséges ismeretek alapján korlátozzuk, összhangban azzal a céllal, amelyre ezeket az adatokat gyűjtöttük. A hálózatunkhoz való jogosulatlan hozzáférés elleni védelem érdekében, megfelelő rosszindulatú programok elleni és behatolásjelző rendszereket használunk, továbbá rendelkezünk egy olyan intézkedési tervvel, amely lehetővé teszi a gyors reagálást a személyes adatok kiszivárgásának vagy megsértésének gyanúja esetén. Erőfeszítéseink ellenére egyetlen weboldal vagy internetes adattovábbítás sem teljesen biztonságos, és nem tudjuk garantálni a tárolt vagy részünkre megküldött személyes adatai biztonságát. Önnek is megfelelő óvintézkedéseket kell tennie személyes adatai védelme érdekében.

  Adatmegőrzési időszakok

  A személyes adatokat az alkalmazandó jogszabályok szerint tároljuk, és mindaddig megőrizzük, amíg az az Adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett célok megvalósításához szükséges, vagy ameddig azt az alkalmazandó jogszabályok engedélyezik. 

  Az alábbi kritériumokat használjuk annak meghatározásához, hogy mennyi ideig kell megőriznünk a személyes adatokat:

  • Az Önnel fennálló kapcsolatunk, valamint az Önnek nyújtott termékek és szolgáltatások;
  • Az Ön adataival, illetve a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérései;
  • Az adatok megőrzésére vonatkozó bármely jogi kötelezettség, illetve saját jogi céljaink (például megállapodásaink érvényesítése vagy peres eljárásaink);
  • Javaslatok és jogi követelmények a vonatkozó munkaügyi és foglalkoztatási területeken; és
  • Technikai megfontolások és megvalósíthatóság, valamint személyes adatai védelme tekintetében alkalmazott védelmi szint.

  Ha jelentkezése sikertelen volt, és Ön nem tiltotta le személyes adatai adatbázisunkban való rögzítését, akkor adatait (a legutóbbi frissítés szerint) a jelentkezésétől számított 12 hónapig őrizzük meg. A profiladatok törlése előtt emlékeztetőt küldhetünk Önnek, hogy engedélyezze számunkra, hogy személyes adatait a fenti időszak után is a jelentkezői adatbázisban tároljuk. Ha hozzájárul, akkor további 12 hónapos időtartamra megőrizzük személyes adatait. Amennyiben erre az adott ország irányadó jogszabályai szerint szükség van, kifejezett hozzájárulását kérjük adatai tárolásához.

  Ha bizonyos munkakörök esetén átvilágítást végzünk (az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, és azoknak megfelelően), az eljárás során szerzett információkat a lehető leghamarabb, de 6 hónapon belül mindenképpen megsemmisítjük (csak az eredményt tároljuk). 

  Általánosságban, a felvételi eljárás során felvett adatokat nem tároljuk tovább, mint ameddig törvényesen panaszt nyújthatnak be az eljárás ellen, kivéve, ha egyértelmű üzleti érdekeink fűződnek hozzá.

  Kaliforniai adatvédelmi jogok

  A 2018. évi Kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény („CCPA”) és a 2020. évi Kaliforniai adatvédelmi törvény („CPRA”) értelmében a kaliforniai lakosok jogosultak lehetnek az alábbiakra:

  • Átláthatóság. Azok a vállalkozások, amelyek a fent felsorolt törvények hatálya alá tartozó személyes adatokat gyűjtenek, kötelesek tájékoztatni Önt többek között a begyűjtendő személyes adatok kategóriáiról, a személyes adatok kategóriáinak begyűjtési vagy felhasználási céljairól, arról, hogy ezeket az adatokat eladják vagy megosztják-e, valamint arról, hogy mennyi ideig kívánjuk megőrizni az egyes személyes adatok kategóriáit, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az ezen időtartam meghatározásához használt kritériumokat.
  • Leiratkozás a személyes adatok értékesítéséről vagy megosztásáról.  Bár a kaliforniai lakosoknak joguk van elutasítani annak lehetőségét, hogy személyes adataikat átadják harmadik felek részére ellenszolgáltatás vagy kereszt-kontextusú viselkedéssel kapcsolatos hirdetési célokra, a C&W nem értékesíti és nem osztja meg az Ön személyes adatait.
  • Hozzáférhet az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriáihoz és konkrét részeihez, a személyes adatok forrásainak kategóriáihoz, a személyes adatgyűjtés üzleti céljához, valamint azon harmadik felek kategóriáihoz, akikkel a C&W megosztja a személyes adatokat.
  • Korlátozhatja az érzékeny személyes adatok felhasználását és közzétételét.
  • Helyesbítheti a pontatlan vagy elavult személyes adatokat, amelyeket esetlegesen a C&W birtokában vannak.
  • Bizonyos körülmények között törölheti a személyes adatokat.
  • Nem érheti hátrányos megkülönböztetés a CCPA és CPRA által biztosított jogok gyakorlása miatt.

  A személyes adataihoz való hozzáférés, azok helyesbítése vagy törlése érdekében, kérjük, írjon nekünk e-mailt a privacynorthamerica@cushwake.com címre, vagy hívja ezt az ingyenes számot: +1-844-339-8836. Másik lehetőségként, kitöltheti és benyújthatja a megfelelő online kérvényt online kérvényezési portálunkon keresztül az alábbi linkeket követve:

  Hozzáférés az adataimhoz

  Adataim törlése

  Kérjük, kérelmében adja meg, hogy milyen személyes adatokhoz szeretne hozzáférni, illetve mely adatokat szeretné helyesbíteni vagy törölni.

  Először 10 munkanapon belül visszaigazoljuk a kérése beérkezését, és a beérkezést követő 45 naptári napon belül érdemi választ adunk. Ha több időre van szükségünk (akár 90 napra vagy az engedélyezett időkeretre), írásban tájékoztatjuk Önt az okról és a meghosszabbított időszakról.

  Csak Ön vagy egy meghatalmazott megbízott nyújthat be ellenőrizhető fogyasztói kérelmet az Ön személyes adataival kapcsolatban. Kérelmeinek megválaszolásához ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát.

  • Megbízottak engedélyezése. Kijelölhet egy arra felhatalmazott megbízottat, hogy az Ön nevében benyújtsa az ellenőrzött fogyasztói kérelmet, de csak akkor, ha kitöltötte a Megbízott meghatalmazási űrlapot, és közvetlen közreműködésünkkel megtette a szükséges lépéseket személyazonosságának ellenőrzése érdekében.
  • Hogyan ellenőrizzük a kérelmét? A kérelmével összefüggésben megadott személyes adatokat kizárólag az Ön személyazonosságának vagy a meghatalmazott megbízottnak a kérelem benyújtására való jogosultságának az ellenőrzésére használjuk fel. A kérelemtől függően előfordulhat, hogy a kérelmet munkahelyi e-mail-címéről vagy más fiókjából kell benyújtania vagy visszaigazolnia, illetve hogy meg kell adnia legalább két olyan személyes adatot, amely már a birtokunkban van, beleértve a vészhelyzeti kapcsolattartó személyt, vagy társadalombiztosítási számának utolsó négy számjegyét. Kérelmét a csalás kockázatának minimalizálása érdekében összehasonlítjuk a már a birtokunkban lévő adatokkal.

    

  A jelen Adatvédelmi tájékoztató módosításai

  Módosíthatjuk vagy frissíthetjük a jelen Adatvédelmi tájékoztatót, hogy figyelembe vegyük a személyes adatai általunk történő gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos változásokat, vagy az alkalmazandó jogszabályok frissítései miatt. A jelen Adatvédelmi tájékoztató jelentős módosítása esetén, erről megfelelő módon értesítjük Önt. Adminisztratív módosítások esetén, a jelen Adatvédelmi tájékoztató elején jelezzük a változást az „Utolsó frissítés” dátumának módosításával.

  Elérhetőségek

Örömmel válaszolunk az adatvédelemmel és titoktartással kapcsolatos kérdésekre. Kérjük, jelen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseit vagy kéréseit küldje el a következő címre:

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS