Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Karrier - adatvédelmi nyilatkozat

Issue 17 May 2018

1. Áttekintés

Tiszteletben tartjuk az egyének személyiségi jogait, és elkötelezettek vagyunk a személyes adatok felelősségteljes és a vonatkozó törvényeknek megfelelő kezeléséért. Fontos, hogy körültekintően olvassa el ezt az Adatvédelmi értesítést („Adatvédelmi értesítés”), mivel ez határozza meg, hogy a Cushman & Wakefield [ADJA MEG A TOBORZÓ IRODA NEVÉT] („C&W”, „mi” vagy „minket”) hogyan kezeli az Ön személyes adatait, ha állásra vagy másfajta együttműködésre jelentkezik nálunk, valamint ismerteti az ezzel kapcsolatos jogait. A „jelentkezők” kifejezést használjuk az Adatvédelmi értesítésben olyan személyekre, akik állandó vagy nem állandó jellegű munkavégzésre jelentkeznek nálunk. 

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van jelen Adatvédelmi értesítéssel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 9. pontban található elérhetőségeinken.

2. A jelentkezésnél gyűjtött személyes adatok típusai

Automatikusan gyűjtött adatok

Látogasson el a weboldalunk toborzással kapcsolatos részébe, ahol személyes adatok megadása nélkül kereshet munkát. Bizonyos adatokat azonban automatikusan gyűjtünk eszközéről, ha ellátogat weboldalunkra. További információkért tekintse meg a weboldalunk használatával kapcsolatos Adatvédelmi értesítést

Vegye figyelembe, hogy weboldalunk használatát Általános Használati Feltételeink szabályozzák.

Az Öntől gyűjtött személyes adatok 

Ahol a helyi törvények megengedik, az általunk gyűjtött és felhasznált személyes adatok egy állásra jelentkezés és a C&W felvételi eljárás során (nem kizárólagosan) a következők lehetnek:

 • Azonosításra alkalmas adatok és elérhetőségek – beleértve az Ön nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát és egyéb elérhetőségeit, nemét, születési dátumát, állampolgárságát, azonosító számait (például személyi igazolvány/útlevél, társadalombiztosítási szám(ok)).
 • Foglalkoztatási előzmények – például korábbi munkaadók és munkakörök/pozíciók.
 • Háttérinformációk – például az iskolai/szakmai képesítések, a munkakörrel kapcsolatos képesítések, iskolai végzettség, az önéletrajzban szereplő információk (amelyek magukban foglalhatnak érzékeny személyes adatokat is, pl. tagságok vagy érdeklődési körök részleteit), átiratok és foglalkoztatási referenciák.
 • Az Ön által megnevezett referenciáinak adatai (beleértve a nevüket, elérhetőségüket, a munkáltatójukat és pozíciójukat).
 • Az Ön bevándorlási/vízum adatai.
 • Korábbi jelentkezések/munkakörök(a C&W csoporthoz benyújtott korábbi jelentkezésekkel és/vagy a C&W csoportnál korábban betöltött pozíciójával kapcsolatos információk).
 • A jelentkezésre vonatkozó információk (például, hogy milyen pozícióra jelentkezik, a jelentkezés és a kapcsolódó dokumentáció/kommunikáció, kísérőlevél, interjúk és telefonos szűrések adatai, kompenzációs/jutalmazási kérelmek, áthelyezési információk).
 • Biztonsági kamerák (CCTV)/Belépési ellenőrzés - A C&W bármely létesítményében történő (pl. interjú) látogatás esetén, kérjük, vegye figyelembe, hogy CCTV és/vagy belépési ellenőrzéseket végezhetünk (amely a CCTV képeinek feldolgozását és/vagy más személyes adatokat, mint pl. a látogató nevét és a belépési időt tartalmazhatja) biztonsági és bűnüldözési célokra, törvényes jogaink alapján, azok gyakorlásához vagy védelméhez és/vagy bármely személy alapvető jogainak védelméhez. 
 • Egyéb információk, amelyeket Ön a felvételi eljárás során önként megad, beleértve az értékelő központok/feladatok és interjúk során megadott információkat is. 

Ha a törvény előírja, az Ön engedélye szükséges ahhoz, hogy személyes adatait a jelentkezői adatbázisban rögzítsük.

Általános szabály, hogy a felvételi folyamat során nem gyűjtjük vagy dolgozzuk fel az alábbi adatokat: olyan információkat, amelyek faji vagy etnikai származására vonatkoznak, vallási, politikai vagy filozófiai hovatartozás, vagy szakszervezeti tagság; genetikai adatok; biometrikus adatok egyedi azonosítás céljából; vagy az egészségével/szexuális életével kapcsolatos információk, hacsak azt a vonatkozó jogszabályok lehetővé nem teszik, vagy ha szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk a hatályos jogszabályoknak („Érzékeny Személyes adatok”). 

Bizonyos körülmények között a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben és azok értelmében szükség lehet személyes adatainak gyűjtésére vagy nyilvánosságra hozatalára, az Ön hozzájárulásával, törvényes toborzási célokra: például információk az Ön faji/etnikai hovatartozásáról, neméről és fogyatékosságairól az esélyegyenlőség ellenőrzése érdekében, hogy megfeleljünk az esélyegyenlőségi vagy más jogszabályi előírásnak és eleget tegyünk hivatalos jelentéstételi kötelezettségeinknek (az ebben az összefüggésben általunk készített jelentések nem azonosítják Önt, hacsak nem követeli meg a jogszabály); vagy információk fizikai vagy szellemi állapotáról, hogy biztosítsunk-e szállást a felvételi időszakra vagy az állás felajánlása esetén, a munka idejére. Önkéntes alapon Ön megadhat más érzékeny személyes adatokat a felvételi eljárás során. 

Az egyéb forrásokból összegyűjtött személyes adatok és a tehetséggondozó működése

Személyes adatokat nem kizárólag közvetlenül Öntől gyűjthetünk, például:

 • a toborzási vagy fejvadász cégek által nyújtott információk;
 • az Ön által referenciaként megjelölt személyek által nyújtott információk;
 • egyéb háttérinformációk, amelyeket oktatási intézmények, képzési vagy oklevelet kiadó szolgáltatók biztosítanak vagy megerősítenek;
 • a bűnügyi nyilvántartások ellenőrzése révén megszerzett bűnügyi nyilvántartási adatok (egyes országokban, ahol ezeket az ellenőrzéseket a hatályos jog lehetővé teszi és végrehajtják); 
 • a háttérellenőrző ügynökségek és más külső adatbázis-tulajdonosok (pl. hitelminősítők és szakmai/egyéb minősítő nyilvántartások) által nyújtott információk; 
 • a nyilvánosan elérhető forrásokból összegyűjtött információk, beleértve az Ön által használt szakmai, közösségi média platformokat vagy egyéb online információkat;
 • más C&W csoporttagoktól a jelen Adatvédelmi értesítésben leírt célokra;

(minden esetben, ahol az ide vonatkozó törvény megengedi, ideértve a beleegyezés megszerzésével kapcsolatos követelményeket, valamint a bűnügyi nyilvántartások ellenőrzése esetén háttérellenőrző ügynökségek használatát, valamint az információ gyűjtését nyilvános forrásokból, ahol a munkakör ezt indokolja, mely esetben a további ellenőrzések előtt Önt tájékoztatjuk). 

Ha jelentkezése sikertelen volt, személyes adatait megőrizzük adatbázisunkban, és létrehozunk Önnek egy profilt. Kombinálhatjuk az Ön által megadott személyes adatokat a harmadik felek forrásaiból származó adatokkal, köztük a nyilvános forrásokból származókkal (pl. nyilvános platformokról, amelyeken közzéteszi profilját). 

Ezeket a profilinformációkat egy ideig megőrizzük (a 6. pont szerint), hogy a későbbiekben felhasználjuk, ha Ön alkalmas valamelyik betölthető pozícióra, és hogy kapcsolatba léphessünk Önnel az ilyen esetekben (és biztosítsuk, hogy ne lépjünk kapcsolatba Önnel ugyanazon vagy hasonló pozíciók esetében). Adatait nem rögzítjük a jelentkezői adatbázisban, ha Ön azt kéri, amit bármikor megtehet az alábbi 9. pontban megadott e-mail címen. Ha a törvény előírja, az Ön engedélye szükséges ahhoz, hogy személyes adatait a jelentkezői adatbázisban rögzítsük.

3. A személyes adatok feldolgozásának célja

Ezeket a személyes adatokat a toborzással kapcsolatos tevékenységek kezeléséhez gyűjtjük és használjuk, valamint globális szervezeti tervezésre, a vonatkozó törvények és előírások betartásával. Ezért személyes adatait az új tehetségek azonosítása és elérése érdekében használjuk, a képesítései meghatározására és a felvételi döntés meghozatalára, valamint a toborzási és felvételi folyamatok általános kezelésére és javítására. Ez magában foglalja a képességei, képesítései és háttérinformációi felmérését egy adott pozícióhoz, interjúk és tesztek készítéséhez, az adatok ellenőrzésére, a referenciák ellenőrzésére vagy háttérellenőrzésre (esetenként), általában a felvételi folyamat kezelésére és az azzal kapcsolatos kommunikációra. 

Ha a C&W-hez felveszik egy pozícióra, a felvételi folyamat során gyűjtött információkat a belépési folyamat megkönnyítésére (beleértve a rendszer eléréseket és a beléptetés előkészítését) használjuk, valamint az alkalmazotti nyilvántartás részét képezik (adott esetben a folyamatos munkaviszonyhoz). 

4. Kivel osztjuk meg személyes adatait és hova továbbítjuk?

Ügyelünk arra, hogy csak az alábbi esetekben engedjünk hozzáférést személyes adatokhoz: (i) azok számára, akik ilyen hozzáférést igényelnek feladataik ellátásához; (ii) cégcsoportunk tagjainak, az Adatvédelmi értesítésnek megfelelő feldolgozáshoz; és (iii) az alábbi részben leírt esetekben. Amikor engedélyezzük harmadik fél számára a személyes adatokhoz való hozzáférést, megfelelő intézkedéseket teszünk azért, hogy az információkat az Adatvédelmi értesítésnek megfelelően használjuk, és az információk biztonsága és titkossága megmaradjon. 

Adatszolgáltatás a csoport más vállalatainak

Személyes adatait a C&W csoport többi tagjával is megoszthatjuk a jelen Adatvédelmi értesítésben meghatározott célokra. 

Adatszolgáltatás külső szolgáltatóknak

Bizonyos személyes adatokat olyan harmadik felek rendelkezésére bocsáthatunk, akik a felvételi eljárással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, beleértve a következőket: 

 • az országon belüli toborzó vagy fejvadász ügynökségek, melyek részt vesznek a munkaerő felvételben; 
 • az országon belüli háttérellenőrzést vagy más ellenőrzést végző szolgáltatók, és az illetékes helyi bűnügyi nyilvántartást ellenőrző ügynökségek (ha van ilyen);
 • informatikai szolgáltatók, pl. adattárolók, informatikai alkalmazások/eszközök szolgáltatói, informatikai fejlesztők és támogatók, hosting szolgáltatást biztosítók a jelentkezési oldalunkon. 

További információkat a cégcsoportunk tagjairól és az Ön személyes adatainak feldolgozását végző informatikai szolgáltatókról (és helyükről) kérésre az alábbi elérhetőségeken adunk. Ezek a szolgáltatók idővel változhatnak, de mindig arra törekszünk, hogy biztosítsuk, hogy az Ön személyes adatait kezelő harmadik felek az Adatvédelmi értesítéssel és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban végezzék tevékenységüket. 

Személyes adatait kiadhatjuk harmadik felek számára egyéb – többek között a következő – törvényes okokból is:

 • ha Ön beleegyezését adja;
 • törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget, beleértve a törvényi, rendeleti vagy szerződéses kötelezettségek betartását, illetve a bírósági végzés, közigazgatási vagy bírósági eljárás megválaszolását, beleértve, de nem kizárólagosan, idézést, kormányzati ellenőrzési vagy keresési felhívást; 
 • a hatóságok kérelmeire (beleértve az adóügyeket, a bevándorlást, az egészségügyet és biztonságot, a cégnyilvántartást, a nemzetbiztonságot vagy a bűnüldözési szerveket);
 • az illetékes felügyeleti szerveknek, ahol a C&W azt javasolja, hogy szabályos képzést nyújtsanak Önnek a betöltendő pozíció részeként; 
 • ha szükséges a potenciális, lehetséges vagy tényleges jogi reklamációk felmérése, kielégítése vagy védelme érdekében;
 • szükség esetén létfontosságú esetekben vagy másik személy épsége érdekében; és/vagy az 
 • üzleti tevékenységünk egészének vagy egy részének eladásával vagy egyéb átruházásával kapcsolatban.

Bizonyos esetekben a fent leírt adatmegosztások azt eredményezhetik, hogy személyes adatait nemzetközi szinten megosztjuk, beleértve az Európai Gazdasági Térségből azon kívüli országba történő megosztásokat is. Ezek az országok az Ön országától eltérő adatvédelmi jogszabályokkal rendelkezhetnek (és néhány esetben nem kínálnak akkora védelmet).

Pontosabban, weboldalaink szerverei az Egyesült Államokban találhatók, vállalat csoportunk és külső szolgáltatóink azonban világszerte. Ez azt jelenti, hogy ha személyes adatait begyűjtöttük, bármelyik országban feldolgozhatjuk. Például olyan toborzási platformot használunk, amely magában foglalja a személyes adatok feldolgozását az Egyesült Államokban.

‬Azonban intézkedéseket vezettünk be személyes adatainak jelen Adatvédelmi értesítéssel megegyező védelme érdekében. Ezek magukban foglalják az Európai Bizottság Általános Szerződési Feltételeinek (az Általános Adatvédelmi Rendelet 46. cikkének (2) bekezdése) végrehajtását az Egyesült Államokban lévő székhelyünknek történő személyes adatok átadásáról. Általános szerződési feltételeink kérésre rendelkezésre állnak. 

Külső szolgáltatóinkkal kötött megállapodásokkal kapcsolatban, azok regisztrációjáról az EU-USA Privacy Shield (az általános adatvédelmi rendelet 45. cikke szerint) nyilvántartására támaszkodunk, erről további információkkal kérésre rendelkezésre állunk.

5. Személyes adatok feldolgozásának jogi alapjai

Az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében a felvételi eljárás részeként a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a következő: 

 • hogy megfeleljen a vonatkozó bevándorlási és/vagy foglalkoztatási törvényeknek és rendeleteknek; 
 • hogy intézkedjünk az Önnel kötött munkaszerződés megkötése előtt, ha Önt alkalmasnak találták; 
 • a C&W csoport, munkatársaink, a jelentkezők és mások jogait és érdekeit védeni, ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják és engedélyezik;
 • az Ön önkéntes hozzájárulása;
 • jogos érdekeink (amint azt a 3. pontban összefoglaltuk) (amelyek az Ön adatvédelmi jogait, illetve alapvető jogait, szabadságát nem sértik, különös tekintettel az általunk bevezetett biztosítékokra, a 4. pontban leírtak szerint).

Önnek lehetősége van arra, hogy ne adjon meg személyes adatokat. Amennyiben másképp nem rendelkezik, az Öntől történő információgyűjtés során be kell tartanunk a jogszabályokat, és meg kell fontolnunk az alkalmasságát a betöltendő pozícióhoz. 

Ha kérdései vannak, vagy további információkra van szüksége a jogi szabályozással kapcsolatban a személyes adatok gyűjtéséről és használatáról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 9. pontban megadott elérhetőségeinken. 

6. Adatmegőrzési időszakok

A személyes adatokat a hatályos jogszabályok szerint tároljuk, és mindaddig megőrizzük, amíg az az Adatvédelmi értesítésben leírt célok megvalósításához szükséges vagy ameddig azt a hatályos jogszabályok engedik. 

Ha jelentkezése sikertelen volt, és Ön nem tiltotta le személyes adatainak felvételét adatbázisunkba, akkor adatait (a legutóbbi frissítés szerint) a jelentkezésétől számított 12 hónapig megőrizzük. A profiladatok törlése előtt emlékeztetőt küldhetünk Önnek, hogy megadja a lehetőséget, hogy személyes adatait a fenti időszak után is a jelentkezői adatbázisban tároljuk. Ha igen, akkor további 12 hónapos időtartamra megőrizzük személyes adatait. Amennyiben erre az adott EMEA ország jogszabályai szerint szükség van, kifejezett beleegyezését kérjük adatainak tárolásához.

Ha bizonyos pozíciókra elvégzünk egy átvilágítást (a hatályos jogszabályoknak megfelelően, és amennyiben azok engedik), az eljárás során szerzett információkat a lehető leghamarabb, de mindenképpen 6 hónapon belül megsemmisítjük (csak az eredményt tároljuk). 

Általánosságban, a felvételi eljárás során felvett adatokat nem tároljuk tovább, mint ameddig törvényesen panaszt nyújthatnak be az eljárás ellen, kivéve, ha egyértelmű üzleti érdekeink fűződnek hozzá.

8. Az Ön adatvédelmi jogai

Amennyiben az európai adatvédelmi jogszabályok érvényesek, Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • Ha Ön a személyes adataihoz való hozzáférést, javítást, frissítést vagy törlést kér, azt bármikor megteheti, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi 9. pontban megadott elérhetőségeinken. 
 • Megtilthatja személyes adatainak feldolgozását, ha azt kérelmezi, korlátozzuk a hozzáférést vagy a személyes adatai hordozhatóságát. Tehát, ezt megteheti úgy, hogy kapcsolatba lép velünk a 9. pontban megadott elérhetőségeinken. 
 • Ha az Ön hozzájárulásával feldolgozzuk személyes adatait, akkor a későbbiekben is bármikor visszavonhatja a beleegyezését. A beleegyezés visszavonása nem lesz hatással a visszavonás előtti feldolgozás jogosultságára, és nem befolyásolja személyes adatainak a beleegyezésen túli jogszerű feldolgozását.
 • ‬Jogában áll‬ panaszt tenni az adatvédelmi hatóságoknál‬ személyes adatainak összegyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban. További információkért, kérjük, forduljon a helyi adatvédelmi hatósághoz. ‬‬‬‬‬‬
 • A magánszemélyektől érkezett, adatvédelmi jogaik gyakorlására vonatkozó kérelmeket az adatvédelmi törvényekkel összhangban válaszoljuk meg.

9. Elérhetőségek

Kérjük, jelen Adatvédelmi értesítéssel kapcsolatos kérdéseit vagy kéréseit a privacyemea@cushwake.com címre küldje. Ha Ön Németországban tartózkodik, akkor lépjen kapcsolatba a C&W németországi adatvédelmi tisztviselőjével (DPO). Németországi DPO-nk elérhetőségét itt találja. 

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS