Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Retail Onderzoek Retail Onderzoek

De 6 voornaamste factoren die bepalend zullen zijn voor het Belgische Retail landschap van morgen

5/5/2020
Cushman & Wakefield heeft een grootschalige enquête afgenomen bij Belgische consumenten en onthult de 6 voornaamste factoren die bepalend zullen zijn voor het Belgische Retail landschap van morgen.

BRUSSEL - Cushman & Wakefield (NYSE : CWK) heeft vandaag de eerste resultaten van haar enquête aangekondigd, die het koopgedrag van de Belgen na de sanitaire crisis in kaart brengt om zo haar klanten (zowel handelaars als eigenaars) te kunnen adviseren in hun toekomstige strategie.

Op het moment dat de eerste lessen getrokken kunnen worden na de heropening van de winkels in Azië-Pacific, heeft Cushman & Wakefield België een enquête gevoerd omtrent de toekomst van het winkelen bij ons.

Deze enquête, afgenomen van 23 tot 26 april jongstleden, heeft om en bij de 2.200 antwoorden verzameld van een representatieve steekproef van de populatie (mannelijke & vrouwelijke bevolking, verschillende leeftijdsgroepen, geografische spreiding,…). Ze omvatte een brede waaier aan vragen over consumptiegewoontes van de populatie voor en na de sanitaire crisis, de sanitaire veiligheidsmaatregelen die geïmplementeerd moeten worden om een veilige terugkeer naar de winkels te garanderen, het belang van cafés & restaurants en vrijetijdsactiviteiten in het handelsaanbod van de toekomst alsook over het online shopgedrag.

Deze enquête stelt 6 factoren centraal voor het handelslandschap van morgen, waaronder:

1.     Een toekomst voor de fysieke winkel, maar in een ander formaat.

In het algemeen en ondanks de verschillen in diverse sectoren, kijken 60% van de respondenten ernaar uit om terug in de fysieke winkels te kunnen shoppen zonder weerhoudendheid om daar hun aankopen te doen. Hoewel er slechts 25% van de respondenten zeggen om allicht meer online te gaan shoppen in de toekomst, is het online shoppen de afgelopen weken toegenomen als gevolg van de lockdown. De fysieke winkel heeft dus wel degelijk een toekomst, maar zal zich moeten heruitvinden om de klant aan te trekken en hem een unieke ervaring te bieden.

 

2.     Een duidelijke behoefte aan gezondheidsveiligheid.

Naast de bereikbaarheid en diversiteit van het commerciële aanbod, zijn het de gezondheidsveiligheidsmaatregelen die de aandacht weerhouden van de respondenten. Uit een waaier aan maatregelen, oordeelt meer dan 85% dat een permanente en zichtbare reiniging van gemeenschappelijke ruimtes en/of handelsruimtes een belangrijk tot heel belangrijk element is. Het ter beschikking stellen van hydroalcoholische gel wordt als belangrijk tot heel belangrijk bestempeld door 4 op de 5.

Het beperken van het aantal personen in de winkels of in de shopping centra komt op de derde plaats. Maatregelen zoals het beperken van de tijd om zijn aankopen te voltooien of om een eenrichtingsverkeer te implementeren worden niet als onontbeerlijk aanschouwd.

 

FIGUUR 1:  Wat zijn de belangrijkste veiligheidsmaatregelen die zouden genomen moeten worden in de winkelstraten en winkelcentra?

 

3.     Een toename van de bezoeken aan buurtwinkels en lokale handelszaken.

Dit fenomeen werd reeds sinds een aantal maanden geobserveerd in het kader van een ecologisch verantwoorde keuze van de consument. Ook uit dit onderzoek blijkt dat de grote meerderheid van de respondenten voortaan vaker zijn aankopen zal doen in buurtwinkels en lokale handelszaken, mede uit solidariteit en mede om de lokale economie aan te zwengelen. In de andere segmenten (zoals winkelstraten en perifere handelszaken) zou stabiele bezoekersaantallen waargenomen worden. Shopping centers zullen inventief uit de hoek moeten komen en nog meer gaan inzetten op beleving om hun klanten verder aan hun te binden of terug te winnen.

 

FIGUUR 2: Hoe ging/ga je winkelen voor/na de Covid-19 crisis?

 

4.     Vrijetijdsactiviteiten en de « Food & Beverage » sector zijn fundamenteel.

Meer dan de helft wil vanaf de heropening meteen terug op restaurant of café, op voorwaarde dat de regels van social distancing gerespecteerd worden. In de leeftijdscategorie van 18-35 is deze groep zelfs groter dan 60%. We merken dezelfde tendens op voor vrijetijdsactiviteiten (cinema, theater, fitness,…) waar bijna 40% van de respondenten aangeeft er zich onmiddellijk na heropening te willen begeven. Een ander belangrijk punt is dat meer dan de helft van de ondervraagden aangeeft in de toekomst hun aankopen te willen combineren met vrijetijds- en/of “food & beverage”activiteiten.

 

FIGUUR 3: Zodra de restaurants en cafés zullen openen na de crisis, wanneer denk je terug te gaan?

  

5.      “Beleven” en “doen” wint aan belang ten opzichte van “bezitten”.

Het onderzoek toont eveneens aan dat van alle segmenten, de respondenten aangeven om allicht hun budget voor vrijetijdsaankopen (m.n. doe-het-zelf, tuinieren, cultuur en sport) het meest zal toenemen in de komende maanden. Omgekeerd geven ze aan allicht onveranderd of lichtjes minder te zullen spenderen in sectoren zoals elektro, telecom of “fashion” (textiel, schoenen).

 

6.     Het toegenome belang van klantenkennis.

Een andere conclusie die we kunnen trekken uit deze enquête is dat het alsmaar belangrjjker lijkt voor “retailers” en eigenaars om hun klant door en door te kennen en te begrijpen. Dit zou een bepalende factor zijn in het succes van een winkel of shopping center. Significante verschillen treden op in de resultaten naargelang geslacht, leeftijdscategorie en geografische oorsprong van de respondenten. Deze elementen moeten in rekening genomen worden voor de (her)opening van handelszaken, om klanten aan te trekken en hen een gepersonaliseerde ervaring te bieden.

 

Volgens Boris Van Haare Heijmeijer, Head of EMEA Retail, : “In deze erg moeilijke periode voor onze handelaars is het goed om vast te stellen dat de online retail de bovenhand niet neemt, en dat zelfs indien de Belgen bevestigen meer online te willen bestellen post Covid-19, er nog steeds meer zijn die zeggen dat ze willen terugkeren naar hun vroegere shopping gewoontes en zo het fysieke winkelen verkiezen. In afwachting van de heropening van de winkels, doen de winkeliers en eigenaars er alles aan om een veilige en aangename omgeving te creëren voor hun klanten.”

Jean Baheux, Head of Retail België voegt toe: “Volgens de resultaten van ons onderzoek zal de impact van deze sanitaire crisis op de fysieke winkelmarkt relatief zijn. De terugkeer naar een normale situatie zal ongetwijfeld enige tijd duren, maar we stellen vast dat de Belg sterk gehecht is aan zijn consumptiegewoontes en aan zijn wil, zijn goesting, om zich fysiek naar de winkels te begeven om zijn boodschappen te doen. Hij is bovendien erg ongeduldig om terug « uit zijn kot » te komen om opnieuw, en zo snel als mogelijk, te consumeren in de horeca sector.

Het zal desalniettemin zaak zijn voor alle spelers op de markt; handelaars, eigenaars & consultants om zich aan te passen en lessen te trekken uit deze crisis om de machine zo snel mogelijk terug op gang te krijgen, want er zal ongetwijfeld een “voor & na corona” zijn.”

In deze context en met deze elementen in het achterhoofd, bevestigt Koen Nevens, CEO van Cushman & Wakefield België: “ Als we kijken naar wat er gebeurt in de landen waar de winkels reeds zijn opengegaan, zowel in Azië als in de ons omringende landen als Nederland en Duitsland, dan zien we gelijkaardige tendensen als deze die uit deze enquête naar voor komen. Ook het Belgische retail landschap zal  grondig veranderen in de komende maanden en jaren ten gevolge van deze sanitaire crisis en de veranderende consumptiepatronen. Het merendeel van deze tendensen die nu naar voor komen, waren reeds aanwezig voor deze crisis. Door de crisis lijken ze zich niet enkel te bevestigen, maar zijn ze duidelijk versneld. Het is meer dan ooit cruciaal om de consument en zijn gedrag te begrijpen. Op korte en middellange termijn gaan we niet direct terugkeren naar een normale situatie. De wereld is grondig veranderd, en consumenten hebben hun gedrag  voor de lange termijn gedeeltelijk aangepast. Het opstarten van winkels wordt een moeilijke opdracht, en zal niet voor iedereen succesvol blijken. Iedereen zal zich nu snel moeten aanpassen aan dit nieuw consumentengedrag. De mate waarin retailers daarin slagen zal doorslaggevend zijn voor hun toekomstig succes. Uiteindelijk is het de klant die zal beslissen, wie de winners en de verliezers zullen zijn.  

 

Daarom hebben wij een waaier aan tools ontwikkeld, om het beste advies te kunnen verstrekken aan onze klanten, zowel retailers als eigenaars, om hen betere marktinzichten te geven, hen te helpen in de analyse van de performantie van hun handelszaken en hen begeleiden in het optimaliseren van hun portefeuille.”

 

Gerelateerde Artikels

The future of the Belgian Retail Market
Insights

COVID-19 en de retailmarkt in België

Bijgewerkte inzichten over de impact van de COVID-19 pandemie op de Belgische retailmarkt. 
Jean Baheux • 1/14/2021
Belgian Office and Covid-19
Insights • Workplace

COVID-19 en de kantorenmarkt in België

Bijgewerkte inzichten over de impact van de COVID-19 pandemie op de Belgische kantorenmarkt. 
Antoine Brusselmans • 1/14/2021
COVID-19 and the logistics market
Insights • Supply Chain

COVID-19 and the Belgian logistics market

In this new article, we analyse the impacts of COVID-19 on the Belgian logistics market. How it will shape the sector for the rest of the year and beyond.
Bart Vanderhoydonck • 4/16/2020

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze medewerkers 
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS