Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

​Hållbar ’mixed use’ med egna cirkulära kretslopp för vatten och avlopp kan vara fastighetsägarnas framtid

12/12/2019

Cushman & Wakefield identifierar i rapporten Outlook 2020 kommande trenders inverkan på svensk fastighetsmarknad utifrån strukturförändringar i samhället och människors beteenden:

 

  • Förändringar i demografin och en föråldrad infrastruktur tynger kommuner och kräver investeringar i såväl samhällsfastigheter som vatten- och avloppslösningar.
  • Mixed use – stor potential för multifunktionella lokalytor med tydlig koppling till 
    både hållbarhet och lönsamhet. 
  • Ett förändrat CBD med flera mindre stadskärnor förenklar livspusslet.


Stockholm, 12 december 2019 – Cushman & Wakefields rapport Outlook 2020 identifierar kommande trender och deras inverkan på den europeiska fastighetsmarknaden utifrån strukturförändringar i samhälle och människors beteenden. Rapporten belyser elva fokusområden där varje fördjupande analys kan läsas som en separat rapport. Av dessa ser Cushman & Wakefield att demografi, framtidens mixed use och lämnar vi det traditionella CBD bakom oss är trender som kommer påverka Sveriges fastighetsmarknad under 2020.

 

Cushman & Wakefield i Sverige lyfter fram demografiska förändringar som en bidragande faktor till att färre personer behöver försörja fler. Detta i kombination med en föråldrad infrastruktur för vatten och avlopp tynger svenska kommuners ekonomi. En av lösningarna kan vara att fastighetsägarna själva skapar ett cirkulärt kretslopp för vatten, avlopp, el, avfall och matproduktion inom fastigheten eller området. Detta, kombinerat med lagringslösningar för elförsörjning, bedömer Cushman & Wakefield vara en väg fastighetsägare kan behöva gå i framtiden för att attrahera morgondagens hyresgäster, vilka har ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor och gröna innovationer.

Nästa trend som kan få genomslag under kommande år är framtidens’ mixed use’, där ytor blir multifunktionella beroende på tillfälle; när på året, dag i veckan eller tid på dygnet. Idag står många lokalytor outnyttjade under längre perioder. Detta är varken hållbart eller ekonomiskt försvarbart och visar på fortsatt stor potential för nytänkande fastighetsutveckling.

 

I takt med den digitala utvecklingen skapas nya möjligheter. I kombination med människors önskemål om en ökad flexibilitet i arbetet ser Cushman & Wakefield att städer kommer få fler stadskärnor. Dessa hubbar förenklar livspusslet, förkortar vår pendlingstid samt ökar hyresgästernas effektivitet. Cushman & Wakefield bedömer att tillväxttakten för CBD bromsas till förmån för nya kontorsområden som växer fram i Stockholm. De nya områdena kan komma att få en stark hyrestillväxt framöver.

Vidare berör Outlook 2020 handelns överlevnad, däribland kundernas förväntningar på fungerande omnikanaler, risken för ökade regleringar avseende klimat- och miljöfrågor, att 2020 anses vara året då data över nyttjandet av kontor slår igenom samt ekonomin i att lägga logistik så nära slutkund som möjligt.

Annika Edström, Head of What’s Next, Cushman & Wakefield i Sverige: Vi tycker att det är väldigt spännande hur vi i Outlook 2020 fokuserar på större samhällsomvälvande trender och hur dessa kommer påverka förutsättningarna för fastighetsbranschen. Branschen behöver fortsätta att ligga i framkant för att kunna tillgodose önskemål från hyresgäster och investerare, inte minst för att säkra en stark utveckling av framtida värden.”

Annika Edström avslutar; ”Sverige har kommit långt inom flera områden jämfört med andra länder, men vi har också flera utmaningar att ta hänsyn till. Jag hoppas såklart att Sverige bibehåller ledarpositionen och fortsätter visa hur olika problem kan lösas. Samtidigt kan lärdomar också dras från spännande projekt i andra länder, både hemmavid, inom EMEA och i resten av världen.

Hela rapporten finns tillgänglig här:

http://www.cushmanwakefield.com/en/research-and-insight/2019/real-estate-outlook-2020

För ytterligare information, kontakta:

Annika Edström
Head of What’s Next
Mobil: 0702-345 925
annika.edstrom@cushwake.com Om Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetsrådgivarna i världen med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar bland annat capital markets, hyresgästrådgivning, värdering, uthyrning och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.com eller följ @CushWake på Twitter.

 

 

PRESS & NYHETER

Karl Persson VD Sverige CEO Sweden
Karl Persson återansluter till Cushman & Wakefield som VD för Sverige

Det globala fastighetsrådgivningsföretaget Cushman & Wakefield har återanställt Karl Persson som VD för Sverige.

 

22/06/2022

Logistics Report Sweden
Hög aktivitet på logistikmarknaden trots en osäker omvärld

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Logistics Sweden 2022 som ger en uppdaterad syn på den svenska logistikmarknaden.

18/05/2022

Office Snapshot Sweden Autumn 2022 report
Hållbarhetsfokus ger tydliga fördelar visar ny rapport

Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden med temat flyttmönster och lokalstrategier.

07/04/2022

Relaterade insikter

Property Investor Confidence Index
Research • Economy

Property Investor Confidence Index

The Property Investor Confidence Index has been issued since 2008, with the purpose to gather indicators of market sentiment rather than to produce scientifically proven data.
26/09/2023
Swedish flag flying in Stockholm
MarketBeat

Sweden MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly Sweden commercial property activity across office, retail and logistics sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
28/08/2023
Välfärdsutmaningen 2020
Insights

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS