CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Logistics Sweden

Ulf Brandes • 13/06/2024

Likt den bredare fastighetssektorn mötte den svenska logistikmarknaden fortsatt utmanande förhållanden under 2023. Den totala investeringsvolymen inom industri-/logistiksegmentet översteg 24 miljarder SEK för året, varav nästan 44 % genomfördes under fjärde kvartalet. Dessutom förblev leveranserna av nyutvecklade logistikytor på höga nivåer, uppgående till 1,2 miljoner kvm, även om det var en liten minskning jämfört med 2022. Hyrorna ökade dock under 2023, samtidigt som avkastningskompressionen fortsatte under hela året.

När vi nu är en bit in på 2024 har investeringsmarknaden återigen upplevt ett relativt dämpat första kvartal, där industri-/logistiksektorn noterade transaktionsvolymer på totalt 4 miljarder SEK. Utvecklingsaktiviteterna har dock fortsatt på robusta nivåer, med prognoser som indikerar att 1,3 miljoner kvm nya logistikytor kommer att färdigställas före årets slut. Andelen spekulativ utveckling förblir hög och utgör cirka 35 %, vilket har påverkat vakanstalen. Trots ett ökande överskott förväntas vissa hyressektorer dock kunna fortsätta absorbera ytor framöver.

2024 års upplaga av Logistics Sweden-rapporten erbjuder ett förbättrat perspektiv på den svenska logistikmarknaden. Den ger en uppdaterad översikt över de främsta logistikhubbarna, tillsammans med en detaljerad granskning av utvecklingsplanen och dess påverkan på framtida vakanstakter. Dessutom lyfter rapporten fram vikten av adekvat infrastruktur och möjliga trender gällande absorptionen av nyutvecklade logistikytor av olika hyressektorer.

Insikten som ingår i denna rapport syftar till att utforska marknaden vid slutet av första kvartalet 2024, vid behov av mer detaljerad data, tveka inte att kontakta oss.


RAPPORTFÖRFATTARE

Ulf Brandes
Ulf Brandes

International Partner, Capital Markets
Göteborg, Sweden


+46 (73) 3498752

Ladda ned VCard

aktuella RAPPORTER

Inclusive Cities Barometer
Insights • Sustainability / ESG

Inclusive Cities Barometer

Inclusive Cities Barometer utvärderar hur inkluderande 44 städer är över EMEA-regionen, inklusive Stockholm.
08/07/2024
Stockholm tunnelbana station with rainbow walls, Sweden
Insights • Economy

Sweden Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Sweden.
09/04/2021
Välfärdsutmaningen 2020
Insights

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020

PRESS & NYHETER

Office Snapshot Sweden Report News Card Image
Office Snapshot Sweden 2023 Autumn

Jakten på aktiekurserna: Ett i många fall meningslöst race vid fastighetsvärdering

05/10/2023

Logistics Sweden 2023 Card cover preview
Logistics Sweden 2023

Svensk logistikmarknad i förändring: Risken för överutbud tilltar

25/05/2023

HITTAR DU INTE VAD DU LETAR EFTER?

Ta kontakt med någon av våra experter.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS