CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Capital Markets Capital Markets

Tjänster

Capital Markets

Avdelningen Capital Markets ger råd och vägledning till institutionella och privata fastighetsägare, investerare och fastighetsutvecklare i samband med transaktioner av kommersiella fastigheter.

Capital Markets har expertis inom samtliga segment.

Bostäder, byggrätter, samhällsfastigheter, kontor, industri, logistik och handel. Bredden innebär uppdrag från renodlade fastighetsbolag till pensionsfonder, fackföreningar, kommuner och privatägda fastighetsbolag.

Vi har marknadskännedom ner på personnivå.

Det enda sättet att bemästra den marknad man befinner sig i är att genomföra många affärer, år efter år. Vi kontaktar, och blir kontaktade av, aktiva fastighetsbolag med en metodisk regelbundenhet. Vi vågar påstå att vi vet exakt vilka bolag som är aktiva, vilka affärer de är ute efter och vem som just nu betalar bäst. Ett arbete som ger marknadskännedom ned på personnivå på fastighetsbolagen

Alla affärer börjar med ett möte.

Oaktat om er affär gäller en enskild fastighet, byggrätter, samhällsfastigheter eller en fastighetsportfölj startar vårt samarbete med ett möte. Fysiskt eller på annat sätt som känns lämpligt. Ett möte med den eller de personer hos oss som har bäst detaljkunskaper om den affär ni står inför. Mötet resulterar i att ni får en inblick i vilka vi är, hur vi arbetar och hur marknaden ser ut för just ert projekt. Vi får å vår sida en inblick i ert projekt. Nästa steg är att vi på begäran lämnar en offert till er att ta ställning till. En offert som uttrycker föreslagen metod att arbeta, ett fastighetsvärde och ett arvode. Nedan ser ni ett antal av de uppdragsgivare som startat sin affär med ett möte hos oss.

Clients

LIKNANDE INFORMATION

Inclusive Cities Barometer
Insights • Sustainability / ESG

Inclusive Cities Barometer

Inclusive Cities Barometer utvärderar hur inkluderande 44 städer är över EMEA-regionen, inklusive Stockholm.
08/07/2024
Logistics report C&W
Insights • Supply Chain

Logistics Sweden

Rapporten Logistics Sweden innehåller nyckeltal ner till hubb-nivå på den svenska logistikmarknaden.
Ulf Brandes • 13/06/2024

HITTAR DU INTE VAD DU LETAR EFTER?

Ta kontakt med någon av våra experter.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS