Share:

Sweden Office Snapshot

Anders Elvinsson • 20/08/2020
Välkommen att ta del av den andra utgåvan av Cushman & Wakefields rapport Office Snapshot Sweden!  

I denna rapport presenterar vi den senaste utvecklingen på den svenska kontorsmarknaden inklusive storstadsregionerna med trender som kan komma ha en betydande inverkan på marknaden framöver. Efterfrågan på kontor efter Covid-19 är ett populärt diskussionsämne bland investerare idag.

Inledningsvis ses en osäkerhet avseende effekten på marknaden, dels med anledning av att mindre kontorsyta behövs till följd av att en större del av de anställda arbetar hemifrån, men också behovet av en potentiell ökning av kontorsyta för att kunna upprätthålla socialt avstånd när anställda är fysiskt närvarande.

Beteendeförändringar till följd av social distansering kan också innebära långvariga effekter, eftersom stora företag nu är mer öppna för att låta anställda arbeta utanför kontoret under längre perioder. Dessutom finns det ett behov för företag att hitta en lösning för flaskhalsen med den dagliga pendlingen för många anställda, eftersom humankapital är avgörande för att driva kreativitet och utveckling inom framtidens företag. Att arbeta på distans kan vara en del av lösningen. Även utvecklingen av aktivitetsbaserade kontor för större hyresgäster intensifieras i ett scenario med behov av ökat utrymme per anställd men under färre antal dagar per vecka.

Fastighetsinvesterare följer nu tänkbara effekter av kontorshyresgästers ändrade behov och önskemål liksom efterfrågan på kontorslokaler noga.

Denna rapport avser uppdateringar på den svenska kontorsmarknaden fram till och med slutet av Q2 2020. Tveka inte att kontakta oss för mer djupgående marknadsdata eller analyser. 

UTVALDA RAPPORTER

Stockholm tunnelbana station with rainbow walls, Sweden
Insights • Economy

COVID-19 Impacts on Sweden Real Estate

A brief weekly update on the impacts of COVID-19 pandemic on commercial real estate in Sweden.
Annika Edström • 16/09/2020
Swedish flag flying in Stockholm
MarketBeat

Sverige MarketBeat-rapporter

I Cushman & Wakefields MarketBeat-rapporter analyseras aktiviteten på den kommersiella fastighetsmarknaden inom kontor och detaljhandel, inklusive utbud och efterfrågan samt hyresnivåer inom de olika segmenten.  
Annika Edström • 20/03/2020
Oslo, Norway
Research • Economy

Nordic Investor Confidence Index

The Nordic Investor Confidence Index includes survey responses from around 180 investment professionals across the Nordic region. The index monitors real estate investment expectations for the next 3-6 months.
 
Annika Edström • 14/02/2019

PRESS & NYHETER

HITTAR DU INTE VAD DU LETAR EFTER?