Share:

Sweden Office Snapshot

Anders Elvinsson • 07/10/2020
Välkommen att ta del av den tredje utgåvan av Cushman & Wakefields rapport Office Snapshot Sweden!  

I den tredje upplagan av Cushman & Wakefields rapport Office Snapshot Sweden lyfter vi fram hållbarhet som en konkurrensfördel. Vidare undersöker vi den senaste utvecklingen på kontorsmarknaden för Sveriges huvudmarknader och fokuserar extra på fördelarna med att satsa på miljöfrågor utifrån ett kostnads- och riskreduceringsperspektiv. 
 
Efter Covid-19 förväntas förändrade sätt att arbeta ha en inverkan på kontorsefterfrågan och investerare undersöker för närvarande vad mer som kan göras för att framtidssäkra investeringar. Ett ökande intresse för hållbarhet, både ur hyresgästens och finansmarknadens perspektiv, lyfter frågan även för fastighetsinvesterare. Investerare med en tydlig och dokumenterad miljöstrategi har möjlighet att attrahera de bästa globala hyresgästerna, som i många fall väljer bort lokaler utan dokumenterade hållbarhetsklassificeringar. 
 
Dessutom erbjuder banker gynnsamma villkor för traditionella banklån och även obligationsmarknaden premierar underliggande tillgångar med miljöklassificering. Gröna obligationer, med miljöklassificerade underliggande fastigheter eller projekt för positiv miljö- eller klimatpåverkan, är för närvarande av stort intresse för fondförvaltare världen över. 
 
Andra fördelar omfattar även att locka den idealistiska millenniegenerationen som framtida anställda men viktigast av allt - potentiellt högre fastighetsvärden. Resultaten av nyligen genomförda studier som gjorts i samarbete med Cushman & Wakefields team i Sverige indikerar ett premiumvärde för fastigheter med miljöcertifiering.  
 
Denna rapport ger senaste uppdateringar på den svenska kontorsmarknaden i slutet av tredje kvartalet 2020. Tveka inte att kontakta oss för mer djupgående marknadsdata eller analyser.

aktuella RAPPORTER

Stockholm tunnelbana station with rainbow walls, Sweden
Insights • Economy

COVID-19 Impacts on Sweden Real Estate

A brief weekly update on the impacts of COVID-19 pandemic on commercial real estate in Sweden.
Annika Edström • 25/11/2020
Swedish flag flying in Stockholm
MarketBeat

Sverige MarketBeat-rapporter

I Cushman & Wakefields MarketBeat-rapporter analyseras aktiviteten på den kommersiella fastighetsmarknaden inom kontor och detaljhandel, inklusive utbud och efterfrågan samt hyresnivåer inom de olika segmenten.  
Annika Edström • 20/03/2020
Oslo, Norway
Research • Economy

Nordic Investor Confidence Index

The Nordic Investor Confidence Index includes survey responses from around 180 investment professionals across the Nordic region. The index monitors real estate investment expectations for the next 3-6 months.
 
Annika Edström • 14/02/2019

PRESS & NYHETER

HITTAR DU INTE VAD DU LETAR EFTER?