Share:
va-core-services-appraisal-management-mobile va-core-services-appraisal-management-

Tjänster

Global Occupier Services (GOS) – Globala Tjänster för Kommersiella Hyresgäster

Vi hjälper våra uppdragsgivare att fatta kloka affärsbeslut och utnyttja sina hyreslokaler maximalt.

Vi levererar lösningar i linje med er verksamhetsstrategi och era mål – allt från minskade lokalkostnader, optimal arbetsmiljö till en mer engagerad och produktiv arbetsstyrka.

Vi har 250 kontor i 70 länder och samarbetar med de skickligaste inom branschen för att alltid uppnå enhetliga resultat. Med era mål i fokus, gör vi era ambitioner till våra genom att vårt team blir en förlängning av er verksamhet.

HYRESGÄSTRÅDGIVNING

Integrerad portföljhantering (Integrated Portfolio Management – IPM)

För att hjälpa våra uppdragsgivare att uppnå sina viktigaste affärsmål förenar vi allt som rör hyrda lokaler såväl etableringsstrategier, lokalsökning, förhandlingar och omförhandlingar som avyttring av lokaler, administration av hyresavtal som lokalportföljanalys och lokalportföljstrategier för att utnyttja information, effektivisera processer och leverera djupgående insikter.

Förhandling och omförhandling av hyresavtal för kommersiella lokaler

Genom att låta oss förhandla fram nya hyresavtal, omförhandla befintliga hyresavtal eller hjälpa er att avyttra lokaler uppnår ni det bästa ekonomiska resultatet i linje med er organisations långsiktiga strategi.

Global portföljadministration

Våra experter samlar in, analyserar och omvandlar data till värdefull information för åtgärder, exempelvis avseende lokalhyreskostnader, viktiga avtalsdatum och löptider samt tillgångar enligt typ, plats, storlek och andra faktorer.

Strategic Consulting

Vi arbetar tillsammans med era team för att sätta oss in i era verksamhetsmål och kunna rekommendera tillvägagångssätt för att attrahera ny kompetens, optimera lokalportföljen eller bistå med effektiv förändringsledning.

Effektiv fastighetsförvaltning

Våra medarbetare sänker på ett strategiskt sätt driftskostnaderna och förbättrar tjänsterna, samtidigt som regelefterlevnaden säkerställs.

Arbetsplatsstrategier och förändringsledning - Total Workplace

Vi stöder er genom lokalernas hela livscykel och skapar en arbetsplats som stödjer era verksamhetsmål med optimal utformning av arbetsmiljön och med medarbetaren i fokus.

En dedikerad kontaktperson (Programme Management Office – PMO)

Vi erbjuder uppdragsgivare som genomgår betydande förändringar möjlighet till en dedikerad kontaktperson och som sköter riskhantering samt säkerställer projektens genomförande och styrning. 

LIKNANDE TJÄNSTER

Integrerad lokalportföljhantering

Vår tjänst för integrerad lokalportföljhantering (IPM) tar ett helhetsgrepp om allt som rör lokaler.

Läs mer
Arbetsplatsstrategi

I dag blir arbetsplatsupplevelsen allt viktigare för de anställda. 

Läs mer
Center för portföljadministration

Cushman & Wakefields center för lokalportföljhantering (Portfolio Services Centre - PSC) är globala och sammankopplade team som samarbetar med medarbetare på de lokala marknaderna för att erbjuda våra uppdragsgivare helintegrerade tjänster världen över.

Läs mer

LIKNANDE GRUPPER

Projektledning & lokalanpassning

Oavsett om du hyr eller investerar i fastigheter, arbetar med en eller flera fastigheter eller kanske med ett internationellt bestånd, kan vi ge dig det stöd och de råd du behöver.

Läs mer

LIKNANDE INFORMATION

Office Snapshot Sweden 2020 Q3
Insights • Escritório

Sweden Office Snapshot

Välkommen att ta del av den tredje utgåvan av Cushman & Wakefields rapport Office Snapshot Sweden!  
Anders Elvinsson • 07/10/2020
Woman holding mug inscribed with 'like a boss'
Insights • Workplace

Nordic Offices - Challenges in Future Proofing

We highlight 10 challenges that changes in work, life and the environment bring to both the occupiers and landlords when future-proofing their office premises.
Håvard Bjorå • 17/09/2019
Välfärdsutmaningen 2020
Insights • Topical Report

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020

Sociala Medier

HITTAR DU INTE VAD DU LETAR EFTER?