Share: Share with Email
Total Workplace Total Workplace

Tjänster

ARBETSPLATSSTRATEGIER - CHANGE MANAGEMENT

Vi finns här för att stödja er genom arbetsplatsens hela livscykel: från att skapa en arbetsplatsvision som matchar era affärsmål till att leverera en arbetsplats som både förbättrar organisationens effektivitet och de anställdas upplevelse av det dagliga arbetet, och att hjälpa er att förutse och hantera framtida prioriteringar.

I dag blir arbetsplatsupplevelsen allt viktigare för de anställda. 

Det handlar inte längre enbart om lön och förmåner. Arbetsplatsen kan även ge näring åt verksamheten och få den att både växa och att blomstra. Företag idag ställs inför nya utmaningar och behöver hitta sätt att bli mer konkurrenskraftiga och attraktiva för att attrahera talanger/arbetssökande, behålla sina anställda och öka deras engagemang – och samtidigt hålla lokal- och driftskostnaderna nere.

Vi finns här för att stödja er genom arbetsplatsens hela livscykel: från att skapa en arbetsplatsvision som matchar era affärsmål till att leverera en arbetsplats som både förbättrar organisationens effektivitet och de anställdas upplevelse av det dagliga arbetet, och att hjälpa er att förutse och hantera framtida prioriteringar.

Arbetsplatsstrategier skapar affärsvärde:

  • Grundat på affärsmål och företagsprioriteringar
  • Sammankopplat med företagskultur och värderingar
  • Genom evidensbaserade fallstudier
  • Genom Cushman & Wakefields thought leadership och globala best practice

Vi implementerar förändringslednings- och kommunikationsplaner som inkluderar långsiktiga beteenden som gör att organisationsförändringar blir en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vision och strategi. Med vår unika förmåga att kombinera insikter om såväl arbetsplatser och dess lokalisering kan vi ge råd om VAR den bästa kompetensen finns och HUR den kan attraheras.

Vårt team tar sedan fram en arbetsplatsstrategi - och förändringsledningsplan som överensstämmer med affärsmålen, för att öka organisatorisk effektivitet och förbättra de anställdas upplevelse av arbetsplatsen med optimal utformning av arbetsmiljön och med medarbetaren i fokus.

Projektledning och leverans. Våra medarbetare har all den erfarenhet och alla de kunskaper som krävs för att leda alla typer av program och projekt, oavsett storlek och lokalisering. Våra investeringar i den senaste tekniken och system för realtidsrapportering och projektledarutbildningar har utvecklats för att locka och behålla skickliga medarbetare med teknisk expertis och högre utbildning inom arkitektur, ingenjörsteknik, bygg- och anläggning samt projektledning.

Planering och lokalanpassning. På ett tidigt stadium identifierar vi vilka beteendemässiga, rumsliga och tekniska förändringar som krävs för att nå framgång. Vi tar fram dataanalyser som stöd för strategi- och planeringsaktiviteter och analyserar, utvärderar och hanterar ytanvändningsdata för att kunna erbjuda genomtänkta planlösningar och projekt – allt från storskalig flytt till omflyttning inom kundens redan befintliga lokaler.

Flexibla arbetsplatslösningar. Vi gör en djupgående lokalportföljrevision och analyserar olika tänkbara alternativ för att stödja utveckling av alla potentiella investeringsstrategier, samt en granskning gällande flexibla arbetsplatser ur ett affärsmodellsperspektiv – inom den egna lokalportföljen eller enskilda lokaltillgångar.

Arbetsplatsupplevelse. Vi identifierar och studerar noga varje beröringspunkt under hela medarbetarresan – arbetsmiljö, människor, verktyg och processer - som behövs för att uppnå förväntade resultat. Vi har även utvecklat ett enkätverktyg för medarbetarupplevelse – Experience per SF – som hjälper våra uppdragsgivare att mäta och undersöka arbetsmiljön samt ta fram en åtgärdsplan för förbättringar och en plan för investeringar.

Smarta byggnader. Smart Building Solutions fokuserar på såväl individen och kommersiella hyresgäster som på hela byggnadens driftseffektivitet. Genom att identifiera de viktigaste drivkrafterna bakom denna affärskritiska information får fastighetschefer möjlighet att förutse och möta kommersiella hyresgästers ständigt skiftande behov.

6 Feet Office

Cushman & Wakefields koncept “6 Feet Office” syftar till att anpassa arbetsplatsen så att människor kan komma tillbaka till kontoret på ett tryggt och säkert sätt. 

LIKNANDE INFORMATION

Office Snapshot Sweden Q3 2021 report
Insights • Office

Sweden Office Snapshot

Rapporten täcker alla kontorsmarknadstrender inklusive hyror och yielder. Denna utgåva utforskar även ESG och hållbar finansiering.
Staffan Dahlén • 07/10/2021
Stockholm tunnelbana station with rainbow walls, Sweden
Insights • Economy

Sweden Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Sweden.
09/04/2021
Office Snapshot Sweden Q2 2020
Insights • Logistics

Logistics Sweden

Welcome to the premier edition of the new report Logistics Sweden 2021, issued by Cushman & Wakefield, one of the leading advisors within global real estate.
Daniel Turner • 14/10/2020

PRESS & NYHETER

Office Snapshot Sweden Q3 2021 report
Hållbarhetsfokus ger tydliga fördelar visar ny rapport

Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden Q3 med temat ESG och hållbar finansiering.

 

07/10/2021

Press release Richard Sundqvist David Karlsson
Cushman & Wakefield rekryterar till Occupier Services

David Karlsson och Richard Sundqvist har rekryterats till affärsområde Occupier Services.

 

20/02/2020

Press release Katarina Sonnevi Daniel Turner
Ny ledning för Capital Markets på Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield utser Katarina Sonnevi till ny Head of Capital Markets. Daniel Turner tar över som Deputy Head of Capital Markets.

25/08/2021

Sociala Medier

HITTAR DU INTE VAD DU LETAR EFTER?