Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Total Workplace Total Workplace

Tjänster

Arbetsplatsstrategier och förändringsledning – Total Workplace

Arbetsmiljön är bland det viktigaste för företag och det handlar inte om yta utan om människor och mycket mer. Vi hjälper er att skapa arbetsplats som erbjuder en mångfald och stödjer era mål framåt.

Tillsammans med företag i ett nära samarbete utformar vi en ny arbetsplatsstrategi och förändringleder genom arbetsmiljöns hela livscykel: från att skapa en arbetsplatsvision som matchar era affärsmål till att leverera en arbetsplats som både förbättrar organisationens effektivitet och de anställdas upplevelse av det dagliga arbetet, och att hjälpa er att förutse och hantera framtida prioriteringar. Vårt mål är att den framtida arbetsmiljön ska vara en plats där man vill vara, en miljö som skapar framgång, engagemang och tillhörighet.

Det här erbjuder vi:

Tillsammans med chefer och medarbetare skapas en ny arbetsmiljö med transparens genom hela processen för att skapa delaktighet och engagemang – en förutsättning för att lyckas med en förändring.

Ny framtida arbetsmiljö:

  • Genomsyrar affärsmål och företagsprioriteringar
  • Stödjer verksamhetens behov
  • Kulturen baseras på företagets vision och värderingar
  • Skapa mervärde och förenklar processer
  • Förändring mot ett nytt arbetssätt genom bland annat träning
  • Flexibilitet som håller över tid
  • Fokus på ett smartare arbetssätt
  • Effektivt nyttjande av lokalen med ett hållbart miljöperspektiv
  • Hälsosam och ger energi
  • En plats där anställda vill vara

Tillsammans med våra konsulter och projektledare inom hyresgästrådgivning och omlokalisering tar vi hand om hela processen vid en arbetsplatsförändring.

Vi är övertygade om att vår kombination av global närvaro, lokal expertis och högkompetent personal gör Cushman & Wakefields avdelning för arbetsplatsstrategier och förändringsledning – Total Workplace – till en naturlig samarbetspartner för att lyckas i ett förändringsprojekt.

Läs gärna mer om våra tjänster och kontakta någon av våra medarbetare. Vi diskuterar gärna dina frågor och behov.

LIKNANDE INFORMATION

main streets across the world 2023
Research

Main Streets Across the World 2023

In this 33rd edition of Main Streets Across the World, we’ll explore the near-term outlook for the retail sector; headline rent and ranking changes for best-in-class urban locations across the world; key indicators and global main street rankings; and key trends to watch such as the cost-of-living crunch, e-commerce and more.
21/11/2023
Report web card Office Snapshot Sweden
Insights • Workplace

Sweden Office Snapshot

Rapporten täcker alla kontorsmarknadstrender inklusive hyror och yielder. Denna utgåva utforskar även hur aktiemarknaderna prissätter de noterade företagen inom kontorssegmentet och sätter de implicita marknadsvärdena i perspektiv.
Staffan Dahlén • 05/10/2023

PRESS & NYHETER

Karl Persson VD Sverige CEO Sweden
Karl Persson återansluter till Cushman & Wakefield som VD för Sverige

Det globala fastighetsrådgivningsföretaget Cushman & Wakefield har återanställt Karl Persson som VD för Sverige.

 

22/06/2022

Logistics Report Sweden
Hög aktivitet på logistikmarknaden trots en osäker omvärld

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Logistics Sweden 2022 som ger en uppdaterad syn på den svenska logistikmarknaden.

18/05/2022

Office Snapshot Sweden Autumn 2022 report
Hållbarhetsfokus ger tydliga fördelar visar ny rapport

Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden med temat flyttmönster och lokalstrategier.

07/04/2022

HITTAR DU INTE VAD DU LETAR EFTER?

Ta kontakt med någon av våra experter.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS