Share:
va-core-services-appraisal-management-mobile va-core-services-appraisal-management-

Tjänster

Värdering, analys och strategisk rådgivning

Hjälp att fatta trygga och väl underbyggda beslut.

Cushman & Wakefields värderingsmetoder grundar sig på en djupgående förståelse för dina fastigheter. Vi samarbetar med våra uppdragsgivare i syfte att åstadkomma väl underbyggda värderingar med bedömningar som går att lita på.

Vi tillhandahåller trovärdiga värdebedömningar som inte bara tål att synas av alla intressenter utan som även ger dig det trygga underlag du behöver för att fatta välgrundade beslut om dina fastigheter.

Proaktiv och väl underbyggd värderingsrådgivning och strategisk rådgivning anpassad efter dina behov

Våra uppdragsgivare är fastighetsägare, investerare, långivare/banker, företag och privatpersoner som är i behov av värderingar såväl inför affärsbeslut som för andra syften.

Vi utför fastighetsvärderingar för följande ändamål:

Allmänna

 • Finansiella- och redovisningssyften
 • Expertvittne
 • Prestandamätningar
 • Intern förvaltning

Inför förvärv eller försäljning

 • Finansering
 • Expropriation
 • Sammanslagningar och förvärv

Genom detta förfarande kan vi leverera:

 • En proaktiv och lyhörd approach från våra värderare som arbetar noggrant och systematiskt för att få en detaljerad förståelse för varje enskild fastighet så att de kan tillhandahålla korrekta marknadsvärdebedömningar
 • Fastighetsvärderingar utförda av experter där majoriteten är av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare samt de flesta även är auktoriserade av RICS. Värderingar utförs av specialister som fokuserar på specifika fastighetssegment
 • Värderingar av högsta kvalitet, som levereras inom utlovad tid och som överensstämmer med det överenskomna uppdraget
 • Korrekta värdebedömningar, >, som underlag för exempelvis finansiering, lagstadgade redovisningskrav, beslutsfattande, investeringar och riskhantering
 • Träffsäker marknadsanalys, i nära samarbete med våra Capital Markets- och uthyrningsavdelningar som förser oss med kunskap om den senaste utvecklingen på marknaden


Om Strategic Advisory  
Utöver fastighetsvärdering erbjuder vi även strategisk rådgivning inom bland annat; 

 • Fastighetsutveckling: hur fastigheten nyttjas på bästa sätt med hänsyn till utvecklingspotential 
 • Investeringsrådgivning: hur kapital kan frigöras eller placeras genom fastighetsaffärer samt att identifiera vilka nya regioner och segment som är attraktiva för investeringar 
 • Strategisk rådgivning: samarbetsavtal och partnerupplägg vid utveckling av fastigheter och stadsdelar
 • Etablering: hur områden kan utvecklas och attrahera nya verksamheter
 • Marknadsanalys: hur framtida utbud och efterfrågan ser ut inom ett segment eller på en delmarknad.  
 


Samarbete och förtroende – över hela världen

Vi har en kultur som bygger på samarbete och förtroende och där vi alltid arbetar efter principen att vi sätter våra uppdragsgivares behov först. Vi arbetar efter de etiska grundreglerna disciplin, enhetlighet och transparens.

Vår marknadskännedom, våra resurser, vår erfarenhet och vår globala närvaro innebär att våra uppdragsgivare erbjuds sammanhängande värderingstjänster över hela världen. Vi har den kompetens som krävs för att kunna hantera stora och komplicerade uppdrag av alla typer både nationellt och internationellt.

Och du behöver inte bara tro oss på vårt ord: - Vi är rådgivare till Sveriges största fastighetsbolag, svenska och utländska banker samt fonder och vi är ständigt uppdaterade på fastighetsmarknaden.

 • Vi har i Sverige under de senaste 12 månaderna värderat 5 100 fastigheter till ett underliggande värde om 1 400 miljarder kronor.
 • Vårt team har lång erfarenhet och djup kunskap inom fastighetsvärdering. Vi har tilldelats Euromoney Real Estate Award som Sveriges bästa värderingsteam 15 år i rad.
 • Vi värderar alla typer av kommersiella fastigheter och våra värderingar är godkända av alla banker.
 • Vi arbetar med fastighetsvärdering på ett modernt och strukturerat sätt. Vår arbetsprocess och vårt unika värderingsprogram ger oss möjlighet att samla information från alla de fastigheter vi värderar. Vi har t.ex. över 150 000 aktuella hyreskontrakt registrerade. Det är ”big data” i värderingssammanhang, vilket ger oss ett ovärderligt jämförelsematerial.

Specialister inom särskilda tillgångsklasser som ser till att du får ut mesta möjliga av dina fastigheter

Våra specialistvärderare har omfattande kompetens och erfarenhet från alla sektorer, vilket innebär att vi har kunskap om, och insikt i, hela marknaden. Vi har även särskilda team som är specialister på rådgivning inom följande fastighetssegment:

 • Industri, lager och logistik
 • Kontor
 • Handel
  • Köpcentrum
  • Externhandelsområden
  • Köpcentrum med outletbutiker
  • Innerstadslokaler
 • Kommersiella fastigheter i centrala Stockholm
 • Bostadsfastigheter
 • Studentbostäder
 • Vård- och omsorgboenden
 • Bilhallar
 • Garage och parkering
 • Utbildningslokaler
 • Bensinstationer
 • Småbåtshamnar
 • Arenor och konferensanläggningar
 • Värdeåterställande och omstrukturering
 • Self-Storage

VÅRA AnDRA TJÄNSTER

Capital Markets

Är du förberedd inför framtidens fastighetsfrågor? 

Läs mer
Cross border Capital Markets

År 2018 uppgick de globala investeringarna i fastigheter till 1,75 biljoner USD, vilket är mer än någonsin tidigare. 

Läs mer

FLER TJÄNSTER

Global Occupier Services (GOS)

Vi hjälper våra uppdragsgivare att fatta kloka affärsbeslut och utnyttja sina hyreslokaler maximalt.

Läs mer
Capital Markets

Är du förberedd inför framtidens fastighetsfrågor? 

Läs mer
Kommersiell hyresgästrådgivning

Vi hjälper företag, organisationer samt varumärken med all rådgivning kring etablering och hyrda lokaler, i Sverige såväl som internationellt. 

Läs mer

INSIGHTS

Office Snapshot Sweden 2020 Q3
Insights • Office

Sweden Office Snapshot

Välkommen att ta del av den tredje utgåvan av Cushman & Wakefields rapport Office Snapshot Sweden!  
Anders Elvinsson • 07/10/2020
Woman holding mug inscribed with 'like a boss'
Insights • Workplace

Nordic Offices - Challenges in Future Proofing

We highlight 10 challenges that changes in work, life and the environment bring to both the occupiers and landlords when future-proofing their office premises.
Håvard Bjorå • 17/09/2019
Välfärdsutmaningen 2020
Insights • Topical Report

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020

Sociala Medier

HITTAR DU INTE VAD DU LETAR EFTER?