Share:
va-core-services-appraisal-management-mobile va-core-services-appraisal-management-

Tjänster

Värdering, analys och strategisk rådgivning

Hjälp att fatta trygga och väl underbyggda beslut.

Cushman & Wakefields värderingsmetod grundar sig på en djupgående förståelse för dina fastigheter. Vi samarbetar med våra uppdragsgivare i syfte att åstadkomma väl underbyggda värderingar med bedömningar som går att lita på.

Vi tillhandahåller värdebedömningar som inte bara tål att synas av alla intressenter utan som även ger dig det trygga underlag du behöver för att fatta välgrundade beslut om dina fastigheter.

Proaktiv och väl underbyggd värderingsrådgivning och strategisk rådgivning anpassad efter dina behov.

Våra uppdragsgivare är fastighetsägare, investerare, långivare/banker, företag och privatpersoner som är i behov av värderingar inför affärsbeslut.

Vi utför fastighetsvärderingar för ett flera ändamål, däribland följande:

 • Bokslut och redovisning
 • Inför förvärv eller avyttring
 • I samband med finansiering
 • I samband med projektutveckling
 

Genom detta förfarande kan vi leverera:

 • En proaktiv och lyhörd approach från våra värderare som arbetar noggrant och systematiskt för att få en detaljerad förståelse för varje enskild fastighet så att de kan tillhandahålla väl underbyggda marknadsvärdebedömningar.

 • Fastighetsvärderingar utförda av experter där majoriteten är av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare samt de flesta även är auktoriserade av RICS.

 • Värderingar av högsta kvalitet, som levereras inom utlovad tid och som är utformade i linje med det överenskomna uppdraget.

 • Väl underbyggda värdebedömningar, som underlag för exempelvis finansiering, lagstadgade redovisningskrav, beslutsfattande, investeringar och riskhantering.

 • Träffsäker marknadsanalys, som sker i nära samarbete med Capital Markets och Agency leasing vilka förser oss med ytterligare kunskap om den senaste utvecklingen på marknaden.
 

Om Strategic Advisory

Utöver fastighetsvärdering erbjuder vi även strategisk rådgivning inom bland annat;

 • Marknadsanalys: hur framtida utbud och efterfrågan ser ut inom ett segment eller på en delmarknad.

 • Fastighetsutveckling: hur fastigheten nyttjas på bästa sätt med hänsyn till utvecklingspotential.

 • Investeringsrådgivning: hur kapital kan frigöras eller placeras genom fastighetsaffärer samt att identifiera vilka nya regioner och segment som är attraktiva för investeringar.

 • Portföljstrategi: vilka fastigheter är strategiskt viktiga och vilka kan avyttras genom t ex Sale & leaseback.

 • Etablering: hur områden kan utvecklas och attrahera nya verksamheter.


Samarbete och förtroende – över hela världen

Vi har en kultur som bygger på samarbete och förtroende och där vi alltid arbetar efter principen att vi sätter våra uppdragsgivares behov först. Vi arbetar efter de etiska grundreglerna disciplin, enhetlighet och transparens.

Vår marknadskännedom, våra resurser, vår erfarenhet och vår globala närvaro innebär att våra uppdragsgivare erbjuds sammanhängande värderingstjänster över hela världen. Vi har den kompetens som krävs för att kunna hantera stora och komplicerade uppdrag av alla typer både nationellt och internationellt.

Vi är rådgivare till Sveriges största fastighetsbolag, svenska och utländska banker samt fonder och vi är ständigt uppdaterade på fastighetsmarknaden.

 • Vi har i Sverige under de senaste 12 månaderna värderat 5 100 fastigheter till ett underliggande värde om 1 400 miljarder kronor.

 • Vårt team har lång erfarenhet och djup kunskap inom fastighetsvärdering. Vi har tilldelats Euromoney Real Estate Award som Sveriges bästa värderingsteam 15 år i rad (2005-2019).

 • Vi värderar alla typer av kommersiella fastigheter och våra värderingar är godkända av alla banker.

 • Inom teamet besitter vi mer än 350 års erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden.

 • Vi arbetar med fastighetsvärdering på ett modernt och strukturerat sätt. Vår arbetsprocess och vårt unika värderingsprogram ger oss möjlighet att samla information från alla de fastigheter vi värderar. Vi har t.ex. över 150 000 aktuella hyreskontrakt registrerade. Det är ”big data” i värderingssammanhang, vilket ger oss ett ovärderligt jämförelsematerial.

 

Specialister inom särskilda tillgångsklasser som ser till att du får ut mesta möjliga av dina fastigheter

Våra specialistvärderare har omfattande kompetens och erfarenhet från alla sektorer, vilket innebär att vi har kunskap om, och insikt i, hela marknaden. Vi har även särskilda team som är specialister på rådgivning inom följande fastighetssegment:
 • Industri, lager och logistik
 • Kontor
 • Handel
  • Köpcentrum
  • Externhandelsområden
  • Dagligvarubutiker 
  • Innerstadsbutiker (”High Street”)
 • Bostadsfastigheter
 • Studentbostäder
 • Vård- och omsorgboenden
 • Förskoloror och grundskolor
 • Hotell
 • Arenor och konferensanläggningar

VÅRA AnDRA TJÄNSTER

Capital Markets

Avdelningen Capital Markets ger råd och vägledning till institutionella och privata fastighetsägare, investerare och fastighetsutvecklare i samband med transaktioner av kommersiella fastigheter.

Läs mer

FLER TJÄNSTER

Arbetsplatsstrategier

Vi finns här för att stödja er genom arbetsplatsens hela livscykel: från att skapa en arbetsplatsvision som matchar era affärsmål till att leverera en arbetsplats som både förbättrar organisationens effektivitet och de anställdas upplevelse av det dagliga arbetet, och att hjälpa er att förutse och hantera framtida prioriteringar.

Läs mer
Capital Markets

Avdelningen Capital Markets ger råd och vägledning till institutionella och privata fastighetsägare, investerare och fastighetsutvecklare i samband med transaktioner av kommersiella fastigheter.

Läs mer
Kommersiell Hyresgästrådgivning

Vi hjälper företag och organisationer med all tänkbar rådgivning kring förvärv, förhandling eller avveckling av såväl hyrda lokaler som ägda fastigheter.

Läs mer

INSIGHTS

Office Snapshot Sweden Q3 2021 report
Insights • Office

Sweden Office Snapshot

Rapporten täcker alla kontorsmarknadstrender inklusive hyror och yielder. Denna utgåva utforskar även ESG och hållbar finansiering.
Staffan Dahlén • 07/10/2021
Stockholm tunnelbana station with rainbow walls, Sweden
Insights • Economy

Sweden Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Sweden.
09/04/2021
Office Snapshot Sweden Q2 2020
Insights • Logistics

Logistics Sweden

Welcome to the premier edition of the new report Logistics Sweden 2021, issued by Cushman & Wakefield, one of the leading advisors within global real estate.
Daniel Turner • 14/10/2020

Sociala Medier

HITTAR DU INTE VAD DU LETAR EFTER?