Share:

Cushman & Wakefield satsar ytterligare på strategisk rådgivning i värderingsverksamheten

Camilla Wristel • 22/04/2020
I turbulenta tider är det än viktigare för aktörer inom fastighetsbranschen att fatta rätt beslut - i linje med detta utökar Cushman & Wakefield erbjudandet inom strategisk rådgivning.

Stockholm, 22 april 2020 – Cushman & Wakefield satsar nu än mer på strategisk rådgivning inom värderingsverksamheten genom ett dedikerat team med särskilt fokus på strategiuppdrag. Satsningen genomförs för att möta morgondagens allt mer föränderliga villkor för fastighetsvärdering och strategisk rådgivning. I samband med detta ökade fokus byter affärsområdet namn till Valuation & Strategic Advisory för att tydliggöra tjänsteerbjudandet. 

Staffan Dahlén har utsetts till Head of Strategic Advisory och Annie Lilja är dedikerad projektledare inom enheten. Tillsammans med avdelningens övriga medarbetare pågår arbetet med antal mandat och under det senaste året har teamet framgångsrikt genomfört ett flertal strategiska projekt på uppdrag av fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och kommuner.

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory, Cushman & Wakefield säger: ”I en ständigt föränderlig värld så gäller det att hela tiden ha fokus på framtidens fastighetsfrågor och tillföra kunden nya insikter och idéer. Strategisk rådgivning är inget nytt utan något vi har lång erfarenhet av och redan arbetar med idag. Vi gör nu detta förtydligande i vårt tjänsteerbjudande för att behålla vår marknadsledande position och för att möta kundernas önskemål och behov såväl idag som i framtiden.”

Staffan Dahlén, Head of Strategic Advisory, Cushman & Wakefield säger; ”Vi ser ett ökat behov av kvalificerad strategisk rådgivning hos våra uppdragsgivare kopplat till våra värderingstjänster. Med vår breda kunskapsbas och erfarenhet som grund, tillför vi värde hos våra uppdragsgivare i deras strategiska frågeställningar. Allt i vår rådgivning syftar i grund och botten till att hjälpa våra uppdragsgivare att fatta trygga och väl underbyggda beslut.”

Om Strategic Advisory

Strategic Advisory erbjuder strategisk rådgivning inom bland annat; 

  • Fastighetsutveckling: hur fastigheten nyttjas på bästa sätt med hänsyn till utvecklingspotential
  • Investeringsrådgivning: hur kapital kan frigöras eller placeras genom fastighetsaffärer samt att identifiera vilka nya regioner och segment som är attraktiva för investeringar
  • Strategisk rådgivning: samarbetsavtal och partnerupplägg vid utveckling av fastigheter och stadsdelar
  • Etablering: hur områden kan utvecklas och attrahera nya verksamheter
  • Marknadsanalys: hur framtida utbud och efterfrågan ser ut inom ett segment eller på en delmarknad.


Cushman & Wakefield är marknadsledande inom fastighetsvärdering och strategisk rådgivning och har 15 år i rad blivit utsett till Sveriges bästa fastighetsvärderingsföretag av Euromoney Magazine. Årligen värderar teamet över 5 100 fastigheter till ett sammanlagt värde på över 1 400 miljarder kronor på den svenska marknaden. Dessutom utförs ett stort antal analyser av olika slag åt såväl privata som offentliga aktörer.För ytterligare information, kontakta:

Anders Elvinsson
Head of Valuation & Advisory
072-247 94 14