Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Cushman & Wakefield identifierar kommande europeiska Data Center Hotspots i ny rapport

26/08/2020
Stockholm, 26 augusti 2020 - Cushman & Wakefield identifierar kommande europeiska Data Center Hotspots i ny rapport. Sekundära marknader ser en uppsving genom investeringar närmare användarna och stora summor placeras i nya plattformar. 

För Norden leder Reykjavik och Oslo utvecklingen med nyinvesteringar framöver - Stockholm släpar idag efter. 

Den europeiska datacentermarknaden har länge dominerats av "FLAP-D" -marknaderna i Frankfurt, London, Amsterdam, Paris och Dublin, städer med sina egna digital intensiva affärs- och finanssektorer att försörja. Medan dessa marknader fortfarande är avgörande för datacenters ekosystem - och med över 500 MW under tillkommande produktion - konkurrerar intresset för FLAP-D-marknaderna nu med fysiska begränsningar, brist på energi för drift, en begränsad lagerkapacitet och behovet av placering närmare regionala användare. Dessa begränsningar har gjort att en mängd nya städer ansluter sig till det totala datacenterlandskapet. Operatörer agerar utifrån kundernas efterfrågan i hela regionen och COVID-19-pandemin har drivit denna trend ytterligare eftersom miljoner fortsätter att arbeta hemifrån och efterfrågan och möjligheterna därmed fördjupas på de sekundära marknaderna.  

Sekundära städer, förväntad tillväxt: 

Berlin: 45 MW -> 199 MW (+342%) 
Reykjavik: 52 MW -> 212 MW (+308%) 
Oslo 50 MW -> 125 MW (+150%) 
Warsaw: 64 MW -> 128 MW (+100%) 
Zurich: 62 MW -> 117 MW (+89%) 
Milan: 61 MW -> 95 MW (+56%) 
Stockholm: 40 MW -> 75 MW (+47%) 


Sekundära städer, förväntad kapacitet MW: 

Reykjavik: 212 MW 
Berlin: 199 MW 
Warsaw: 128 MW 
Oslo: 125 MW 
Zurich: 117 MW 
Milan: 95 MW 
Stockholm: 75 MW 
Madrid: 71 MW 
Vienna 61 MW 
Marseille: 50 MW  
Prague: 41 MW 

Annika Edström, Head of What's Next, Cushman & Wakefield i Sverige, säger: ”När våra internationella kollegor identifierar framtida hotspots för datahallar, ser Reykjavik och Oslo ut att ha ett försprång vad gäller investeringar i Norden. I jämförelse tappar Stockholm för närvarande fart, en situation som inte är bra för den framtida lokala digitala utvecklingen men som också kan ses som en affärsmöjlighet. Datacenter lyftes som ett av de segment som förväntades prestera bäst framöver i C&W Investor Confidence Index för Sverige under Q2."  

 

PRESS & NYHETER

Karl Persson VD Sverige CEO Sweden
Karl Persson återansluter till Cushman & Wakefield som VD för Sverige

Det globala fastighetsrådgivningsföretaget Cushman & Wakefield har återanställt Karl Persson som VD för Sverige.

 

22/06/2022

Logistics Report Sweden
Hög aktivitet på logistikmarknaden trots en osäker omvärld

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Logistics Sweden 2022 som ger en uppdaterad syn på den svenska logistikmarknaden.

18/05/2022

Office Snapshot Sweden Autumn 2022 report
Hållbarhetsfokus ger tydliga fördelar visar ny rapport

Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden med temat flyttmönster och lokalstrategier.

07/04/2022

aktuella RAPPORTER

Property Investor Confidence Index
Research • Economy

Property Investor Confidence Index

The Property Investor Confidence Index has been issued since 2008, with the purpose to gather indicators of market sentiment rather than to produce scientifically proven data.
26/09/2023
Stockholm tunnelbana station with rainbow walls, Sweden
Insights • Economy

Sweden Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Sweden.
09/04/2021
Välfärdsutmaningen 2020
Insights

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS