Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Försiktig optimism i C&W Property Investor Confidence Index Q3

31/08/2020
Cushman & Wakefields senaste “Property Investor Confidence Index” vittnar om ett stort intresse för hållbarhet och hyresbostäder.
Cushman & Wakefields senaste “Property Investor Confidence Index” vittnar om ett stort intresse för hållbarhet och hyresbostäder

Stockholm, 31 augusti 2020 – Förutsättningarna på den svenska fastighetsmarknaden har svängt kraftigt sedan virusutbrottet, något som inverkade tydligt på resultatet i Cushman & Wakefields svenska Property Investor Confidence Index för Q2, lanserat i april. Nu under Q3 ses istället att en försiktig optimism har letat sig tillbaka. Investerarna ser mer positivt på sina innehav och planerar också fler förvärv inför hösten.

Efterfrågan på lokaler för kontor och handel från hyresgäster väntas generellt fortfarande falla, dock inte lika mycket som i april. För industri/logistik väntas utvecklingen däremot vara mer stabil vilket även speglas i yieldförväntningarna framöver. Sämst förväntningar spås fortsatt handelssegmentet stå för. För kontor ser majoriteten däremot oförändrade yieldnivåer och det segment som sticker ut mest positivt till hösten är bostadssegmentet; här spår 20% av investerarna till och med sjunkande yielder. Det segment som investerarna bedömer klara nuvarande marknadsförutsättningar bättre än andra är idag främst bostäder, tätt följt av samhällsfastigheter. Utöver detta har intresset för logistik ökat kraftigt sedan föregående undersökningen i Q2.

Kristoffer Sandberg, Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield i Sverige, säger: “Även om de flesta investerare är fortsatt intresserade av kontor är de helt klart mindre benägna att köpa projekt/vakansrisk, vilket fram till mars i år snarare ansågs vara potential för framtida hyresutveckling. Störst intresse ser vi i nuläget för bostäder, samhällsfastigheter och logistik, där den senare drivs av den extra starka tillväxten för e-handel som intensifierats ytterligare nu under pandemin.”

Fastighetsägarnas hantering av hyresgästernas efterfrågan gällande hyreslättnader är fortsatt en aktuell fråga. 12% av investerarna blir inte kontaktade av hyresgästerna avseende några hyreslättnader. Av de fastighetsägare som däremot blivit det, är fortfarande den vanligaste åtgärden att omvandla kvartalsbetalning av hyran till månadsbetalning. Även temporära rabatter är en vanlig åtgärd. Knappt en fjärdedel av svarande investerare håller i dagsläget kvar vid avtalade förutsättningar för hyresbetalningar i det fall en hyresgäst med behov lyfter frågan. Vanligast är att konvertera kvartalsbetalning av hyran till månadsbetalningar (75%) och dryga hälften (63%) ger idag sina hyresgäster temporära rabatter. Vakansutvecklingen har seglat upp som en av de viktigaste faktorerna för värdeutvecklingen för den egna portföljen tillsammans med kommande yield- och hyresutveckling.

Johan Zachrisson, Partner, Agency Leasing på Cushman & Wakefield i Sverige, säger: ”Vakanserna för kontor i Stockholms innerstad är fortsatt låga, men vi ser en ökning av andrahandsuthyrningar och överlåtelser. Antalet reguljära uthyrningar har minskat under Q2 på grund av Covid-19 och många företag vet just nu varken vilken typ av kontor de behöver, hur mycket de behöver, eller vad de har råd med. Flexibilitet är viktigare än någonsin. En annan lärdom av vårens distansarbete är kontorets viktiga funktion som kulturbärare och mötesplats, det kommer att påverka valet av kontor framöver.”

Med specialtemat hållbarhet i denna upplaga ställdes även frågor kring investerarnas intresse för miljöklassificeringar. Intresset är idag stort och ses som en framtidssäkring av portföljen, där drygt hälften av svarande investerare även är beredda att betala premium för att förvärva denna typ av objekt.

Annika Edström, Head of What’s Next på Cushman & Wakefield i Sverige, säger: ”Det är intressant att se hur brett hållbarhetsfrågan slagit igenom i investeringsbedömningar. Att en majoritet idag ser olika typer av certifieringar vara en riskminimering av portföljen är starkt kopplat till både ett engagerat ägarintresse och förbättrade finansieringsvillkor.”


Om Cushman & Wakefields Property Investor Confidence Survey

För 45:e gången och tolfte året i rad har Cushman & Wakefield i Sverige sammanställt Property Investor Confidence Index med fastighetsinvesterares uppfattning om fastighetsmarknaden det senaste kvartalet samt syn på kommande kvartal. Sedan 2008 har Cushman & Wakefield samlat fastighetsinvesterares upplevda bedömning av marknaden med syftet att samla en generell upplevd utveckling på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Den tidigare kvartalsvisa undersökningen genomfördes under 2018 och 2019 en gång per halvår och är sedan Q2 2020 tillbaka till att genomföras kvartalsvis då förutsättningarna på marknaden kan väntas skifta snabbt. Den senaste undersökningen genomfördes 13-20 augusti 2020.

PRESS & NYHETER

Karl Persson VD Sverige CEO Sweden
Karl Persson återansluter till Cushman & Wakefield som VD för Sverige

Det globala fastighetsrådgivningsföretaget Cushman & Wakefield har återanställt Karl Persson som VD för Sverige.

 

22/06/2022

Logistics Report Sweden
Hög aktivitet på logistikmarknaden trots en osäker omvärld

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Logistics Sweden 2022 som ger en uppdaterad syn på den svenska logistikmarknaden.

18/05/2022

Office Snapshot Sweden Autumn 2022 report
Hållbarhetsfokus ger tydliga fördelar visar ny rapport

Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden med temat flyttmönster och lokalstrategier.

07/04/2022

aktuella RAPPORTER

Property Investor Confidence Index
Research • Economy

Property Investor Confidence Index

The Property Investor Confidence Index has been issued since 2008, with the purpose to gather indicators of market sentiment rather than to produce scientifically proven data.
26/09/2023
Stockholm tunnelbana station with rainbow walls, Sweden
Insights • Economy

Sweden Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Sweden.
09/04/2021
Välfärdsutmaningen 2020
Insights

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS