Share:

Försiktig optimism i C&W Property Investor Confidence Index Q3

Annika Edström • 31/08/2020
Cushman & Wakefields senaste “Property Investor Confidence Index” vittnar om ett stort intresse för hållbarhet och hyresbostäder.
Cushman & Wakefields senaste “Property Investor Confidence Index” vittnar om ett stort intresse för hållbarhet och hyresbostäder

Stockholm, 31 augusti 2020 – Förutsättningarna på den svenska fastighetsmarknaden har svängt kraftigt sedan virusutbrottet, något som inverkade tydligt på resultatet i Cushman & Wakefields svenska Property Investor Confidence Index för Q2, lanserat i april. Nu under Q3 ses istället att en försiktig optimism har letat sig tillbaka. Investerarna ser mer positivt på sina innehav och planerar också fler förvärv inför hösten.

Efterfrågan på lokaler för kontor och handel från hyresgäster väntas generellt fortfarande falla, dock inte lika mycket som i april. För industri/logistik väntas utvecklingen däremot vara mer stabil vilket även speglas i yieldförväntningarna framöver. Sämst förväntningar spås fortsatt handelssegmentet stå för. För kontor ser majoriteten däremot oförändrade yieldnivåer och det segment som sticker ut mest positivt till hösten är bostadssegmentet; här spår 20% av investerarna till och med sjunkande yielder. Det segment som investerarna bedömer klara nuvarande marknadsförutsättningar bättre än andra är idag främst bostäder, tätt följt av samhällsfastigheter. Utöver detta har intresset för logistik ökat kraftigt sedan föregående undersökningen i Q2.

Kristoffer Sandberg, Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield i Sverige, säger: “Även om de flesta investerare är fortsatt intresserade av kontor är de helt klart mindre benägna att köpa projekt/vakansrisk, vilket fram till mars i år snarare ansågs vara potential för framtida hyresutveckling. Störst intresse ser vi i nuläget för bostäder, samhällsfastigheter och logistik, där den senare drivs av den extra starka tillväxten för e-handel som intensifierats ytterligare nu under pandemin.”

Fastighetsägarnas hantering av hyresgästernas efterfrågan gällande hyreslättnader är fortsatt en aktuell fråga. 12% av investerarna blir inte kontaktade av hyresgästerna avseende några hyreslättnader. Av de fastighetsägare som däremot blivit det, är fortfarande den vanligaste åtgärden att omvandla kvartalsbetalning av hyran till månadsbetalning. Även temporära rabatter är en vanlig åtgärd. Knappt en fjärdedel av svarande investerare håller i dagsläget kvar vid avtalade förutsättningar för hyresbetalningar i det fall en hyresgäst med behov lyfter frågan. Vanligast är att konvertera kvartalsbetalning av hyran till månadsbetalningar (75%) och dryga hälften (63%) ger idag sina hyresgäster temporära rabatter. Vakansutvecklingen har seglat upp som en av de viktigaste faktorerna för värdeutvecklingen för den egna portföljen tillsammans med kommande yield- och hyresutveckling.

Johan Zachrisson, Partner, Agency Leasing på Cushman & Wakefield i Sverige, säger: ”Vakanserna för kontor i Stockholms innerstad är fortsatt låga, men vi ser en ökning av andrahandsuthyrningar och överlåtelser. Antalet reguljära uthyrningar har minskat under Q2 på grund av Covid-19 och många företag vet just nu varken vilken typ av kontor de behöver, hur mycket de behöver, eller vad de har råd med. Flexibilitet är viktigare än någonsin. En annan lärdom av vårens distansarbete är kontorets viktiga funktion som kulturbärare och mötesplats, det kommer att påverka valet av kontor framöver.”

Med specialtemat hållbarhet i denna upplaga ställdes även frågor kring investerarnas intresse för miljöklassificeringar. Intresset är idag stort och ses som en framtidssäkring av portföljen, där drygt hälften av svarande investerare även är beredda att betala premium för att förvärva denna typ av objekt.

Annika Edström, Head of What’s Next på Cushman & Wakefield i Sverige, säger: ”Det är intressant att se hur brett hållbarhetsfrågan slagit igenom i investeringsbedömningar. Att en majoritet idag ser olika typer av certifieringar vara en riskminimering av portföljen är starkt kopplat till både ett engagerat ägarintresse och förbättrade finansieringsvillkor.”


Om Cushman & Wakefields Property Investor Confidence Survey

För 45:e gången och tolfte året i rad har Cushman & Wakefield i Sverige sammanställt Property Investor Confidence Index med fastighetsinvesterares uppfattning om fastighetsmarknaden det senaste kvartalet samt syn på kommande kvartal. Sedan 2008 har Cushman & Wakefield samlat fastighetsinvesterares upplevda bedömning av marknaden med syftet att samla en generell upplevd utveckling på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Den tidigare kvartalsvisa undersökningen genomfördes under 2018 och 2019 en gång per halvår och är sedan Q2 2020 tillbaka till att genomföras kvartalsvis då förutsättningarna på marknaden kan väntas skifta snabbt. Den senaste undersökningen genomfördes 13-20 augusti 2020.

MEDIAKONTAKT

Annika Edström
Annika Edström

Head of What´s Next/Research • Stockholm

PRESS & NYHETER

aktuella RAPPORTER

Välfärdsutmaningen 2020
Insights • Topical Report

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020
Stockholm tunnelbana station with rainbow walls, Sweden
Insights • Economy

COVID-19 Impacts on Sweden Real Estate

A brief weekly update on the impacts of COVID-19 pandemic on commercial real estate in Sweden.
Annika Edström • 09/04/2021
Office Snapshot Sweden Q1 2021
Insights • Office

Sweden Office Snapshot

Rapporten täcker alla kontorsmarknadstrender inklusive hyror och yielder. Denna utgåva utforskar även flexibla kontor.
Staffan Dahlén • 13/04/2021