Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Covid-19 inverkar i Property Investor Confidence Index Q2 2020

22/04/2020
Cushman & Wakefields investerarundersökning “Property Investor Confidence Index” visar att Covid-19 påverkat utsikterna för fastighetsmarknaden redan under Q1 och väntas fortsätta att inverka kraftigt även under innevarande kvartal.

Stockholm, 5 maj 2020 – Förutsättningarna på den svenska fastighetsmarknaden har svängt kraftigt sedan virusutbrottet, något som inverkar även på resultatet i Cushman & Wakefields senaste svenska Property Investor Confidence index lanserat i april. En utbredd pessimism ses denna gång i undersökningen och inte oväntat främst inom segmentet handel. Även kontor- och industrifastigheter väntas dock ha en minskad efterfrågan på vakanta ytor framöver enligt de svarande investerare i undersökningen.

Annika Edström, Head of What’s Next på Cushman & Wakefield i Sverige, säger: ”Förutsättningarna för svensk ekonomi, hyresgäster och därmed också delvis för fastighetsaktörer har förändrats markant från och med virusspridningens början i Sverige i mars. Som investerare är det idag viktigt att vara på tårna för att ha möjlighet att säkerställa hyresintäkter och bra affärer även på sikt.”

Samtidigt visar resultatet på en förväntan om nya intressanta affärsmöjligheter i kölvattnet av viruset och många investerare tittar redan idag på och är redo att agera på nya affärer redan i närtid. 40% planerar utöka sin portfölj i närtid och 62% utvärderar i nuläget nya affärer. Även om prisutvecklingen generellt väntas vara negativ så finns det segment som bedöms klara nuvarande marknadsförutsättningar bättre än andra. Främst gäller detta samhällsfastigheter, tätt följt av bostadsfastigheter samt lokaler för logistik som också bedöms vara attraktiva tillgångar i närtid. Majoriteten av investerarna tror också att transaktionsvolymerna som uppnåddes före Covid-19 förväntas nås igen under 2021 eller 2022.*

Kristoffer Sandberg, Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield i Sverige, säger: “Svårigheten i att bedöma risk resulterar i en mer avvaktande inställning hos investerare – med det sagt ser vi flertalet smala transaktionsprocesser som genererar starkt intresse.”

Fastighetsägarnas hantering av hyresgästernas efterfrågan gällande hyreslättnader är idag en högaktuell fråga. Knappt en fjärdedel av svarande investerare håller i dagsläget kvar vid avtalade förutsättningar för hyresbetalningar i det fall en hyresgäst med behov lyfter frågan. Vanligast är att konvertera kvartalsbetalning av hyran till månadsbetalningar (75%) och dryga hälften (63%) ger idag sina hyresgäster temporära rabatter. Vakansutvecklingen har seglat upp som en av de viktigaste faktorerna för värdeutvecklingen för den egna portföljen tillsammans med kommande yield- och hyresutveckling.

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige, säger: “Hyresgästerna måste förstå att fastighetsägarna i sak har rätt i sina krav på inbetalning av hyror men fastighetsägarna behöver i sin tur ha förståelse för att en vakant lokal i dagens marknad kan stå tom under överskådlig framtid varför hyresrabatter och andra typer av insatser under det närmaste månaderna högst troligtvis gynnar båda parter i slutändan. Vårt team inom strategisk analys hjälper i dessa osäkra tider fastighetsägare med riskanalyser kopplat till hyresgäster, specifika branscher och projektmöjligheter.”


Om Cushman & Wakefields Property Investor Confidence Survey
För 44:e gången och tolfte året i rad har Cushman & Wakefield i Sverige sammanställt Property Investor Confidence Index med fastighetsinvesterares uppfattning om fastighetsmarknaden det senaste kvartalet samt syn på kommande kvartal. Sedan 2008 har Cushman & Wakefield samlat fastighetsinvesterares upplevda bedömning av marknaden med syftet att samla en generell upplevd utveckling på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Den tidigare kvartalsvisa undersökningen genomfördes under 2018 och 2019 en gång per halvår och är sedan Q2 2020 tillbaka till att genomföras kvartalsvis då förutsättningarna på marknaden kan väntas skifta snabbt. Den senaste undersökningen genomfördes 20-25 april 2020.För ytterligare information, kontakta:

Annika Edström
Head of What’s Next
+46 70 2345 925


With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS