Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

En retailbransch i rörelse - Cushman & Wakefield rådgivare till Aberdeen Standard Investments vid försäljningen av Ingelsta Retail Park i Norrköping

04/04/2019

Stockholm 4 april 2019 – Cushman & Wakefield har varit rådgivare till Aberdeen Standard Investments i försäljningen av Ingelsta Retail Park - en ledande externhandelsplats och shoppingdestination i Norrköping, belägen längs E4. Ingelsta Retail Park består av de moderna och effektiva externhandelsfastigheterna Adaptern 2 och Reläet 18 och är en integrerad del av Norrköpings detaljhandelskluster Ingelsta, en av Sveriges tio största handelsplatser.

Daniel Turner, projektledare Capital Markets, Cushman & Wakefield säger: ”Denna transaktion är ett bevis på att aptiten fortfarande är stor för detaljhandelsområden, såsom Ingelsta, med livsmedelsaktörer som starka ankarhyresgäster. Det finns en fortsatt efterfrågan på handelsfastigheter av hög kvalitet och med rätt hyresgästmix för att möta framtiden."

Det totala uthyrningsbara arean för Ingelsta Retail Park omfattar cirka 37 000 kvm. Köpeskillingen uppgår till cirka 680 miljoner kronor. Köparen är Deka Immobilien, som gör sitt andra detaljhandelsförvärv i Sverige på kort tid. Deka genomförde i september 2018 en av föregående års största detaljhandelstransaktioner genom förvärvet av Länna Market i Huddinge för cirka 830 miljoner kronor från Aberdeen Standard Investments.

Daniel Turner fortsätter: ”Möjligheten att även ytterligare utveckla detaljhandeln inom området ökar värdet på både kort och lång sikt för denna redan mycket starka externhandelsplats.”

RICO Estate Development (RED) var rådgivare till Aberdeen Standard Investments i framtagning och genomförande av affärsplaner för Ingelsta Retail Park och Länna Market. För både Ingelsta Retail Park och Länna Market har RED genomfört en rad utvecklingsprojekt, vilket stabiliserat tillgångarna genom tillförsel av nya hyresgäster till handelsområdena, omförhandlingar av befintliga hyresavtal samt att alla tidigare vakanser fyllts. Linklaters var Aberdeen Standard Investments legala rådgivare i båda transaktionerna.

Aberdeen Standard Investments fond European Real Estate Club I förvärvade Länna Market i Q3 2015 med en genomsnittlig återstående löptid i hyreskontrakten på 5 år och en uthyrningsgrad om 88%. Under fondens ägande av Länna Market har de största ankarhyresgästernas hyresavtal förlängts och ytterligare fem hyresgäster har introducerats på handelsområdet, varav två nya ankarhyresgäster. Detta sammantaget har lett till att den genomsnittliga återstående löptiden i hyreskontrakten ökat till 8,4 år och att uthyrningsgraden var 100% vid tiden för försäljningen.

Ingelsta Retail Park förvärvades av Aberdeen Standard Investments fond European Real Estate Club II i Q2 2016. Handelsplatsen hade då en genomsnittlig återstående löptid i hyreskontrakten på 2,5 år och en uthyrningsgrad om 89%. Efter förvärvet introducerades tre nya hyresgäster på handelsplatsen och hyresavtal tecknades senare även med ytterligare tre nya hyresgäster. Vid försäljningen av Ingelsta Retail Park hade över 90% av hyreskontrakten nytecknats eller förnyats. Vidare hade den genomsnittliga återstående löptiden i hyreskontrakten för Ingelsta Retail Park ökat till 8,3 år och uthyrningsgraden ökats till 96%.

Under de senaste sex månaderna har Cushman & Wakefield agerat säljrådgivare i tre större retailaffärer på den svenska marknaden. Affärerna har en total försäljningsvolym om 2,1 miljarder kronor och en sammanlagd area om 114 000 kvm. Detta gör att Cushman & Wakefield stärker sin marknadsledande position inom retailsegmentet ytterligare i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Turner
Partner, Capital Markets
Mobile: +46 (0)72 141 60 85
daniel.turner@cushwake.com

eller

Karl Persson
Head of Sweden
Mobile: +46 (0)70 269 87 71
karl.persson@cushwake.com 

 

Om Cushman & Wakefield 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetsrådgivarna med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar bland annat capital markets, hyresgästrådgivning, värdering, uthyrning och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.com eller följ @CushWake på Twitter.

 

 

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS