Share:

Dolda miljarder i kommunernas fastighetsbestånd

Staffan Dahlén • 14/10/2020
Värden som uppgår till hundratals miljarder finns dolda i kommunernas fastighetsbestånd, enligt Cushman & Wakefields rapport Välfärdsutmaningen. 
Stockholm, 14 oktober 2020 – Värden som uppgår till hundratals miljarder finns dolda i kommunernas fastighetsbestånd, enligt Cushman & Wakefields rapport Välfärdsutmaningen. Rapporten, som är den enda i sitt slag, rankar Sveriges kommuners möjligheterna att genomföra investeringar i skola, vård och omsorg. Bland kommunerna som placerar sig bäst, utöver storstäderna Stockholm och Göteborg, finns till exempel Luleå, Helsingborg, Nykvarn, Linköping, Västerås och Nacka.

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory, Cushman & Wakefield säger; "Utöver de utmaningar som en växande och åldrande befolkning medför så ser vi att det finns ett betydande och, i många fall, akut investeringsbehov i kommunernas fastigheter. De skulle vara betjänta av att lägga ett större fokus på sitt fastighetsbestånd. Här finns en bortglömd skattkista. Ett aktivt arbete med fastighetsinnehavet och noggrann analys av vad som bör ägas och drivas i egen regi är viktiga nycklar för kommunerna ekonomi.”

Rapporten Välfärdsutmaningen kartlägger och rankar Sveriges samtliga 290 kommuner och deras förutsättningar att finansiera investeringar i skola, vård och omsorg. Rankingen är baserad på officiell statistik från ett flertal myndigheter och branschaktörer. Rapporten är utformad tillsammans med flera av Sveriges ledande utvecklare av social infrastruktur och personer inom den kommunala sektorn.

Annie Lilja, Senior Consultant, Strategic Advisory, Cushman & Wakefield säger; "Inte helt överraskande så kan vi se att ett stort antal av de kommuner som får höga poäng i rankingen återfinns i något av Sveriges storstadslän eller utgör en av de större regionstäderna. På dessa platser hittas i allt högre utsträckning arbetstillfällena inom tjänstesektorn. Där har en hög andel av befolkningen eftergymnasial utbildning, låg medelålder, hög medelinkomst och kommunen har lägre arbetslöshet.”

Gemensamt för de kommuner som placerat sig högt i rankingen är god ekonomi i form av låga nettokostnader per invånare, låga stadsbidrag, stora skatteintäkter och positiv befolkningstillväxt. Andra faktorer som inverkar positivt på en kommuns placering i rankingen är låg medelålder, hög andel med eftergymnasial utbildning och hög medelinkomst. Antalet kommuninvånare och befolkningstäthet i kommunen har liten påverkan på en kommuns placering.

Rapporten visar att många kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar. Främst som ett resultat av en försvagad konjunktur och merkostnader orsakade av pandemins utbrott, men även som följd av förändrade demografiska förutsättningar.

Det finns ett ökande behov av investeringar i skola och omsorg och ett allt mer omfattande och akut renoveringsbehov av både fastigheter och infrastruktur för att upprätthålla en god service till kommuninvånarna. För att kunna bibehålla en sund balans i den kommunala ekonomin kommer det bli allt viktigare att prioritera investeringar och hitta alternativa lösningar.

Staffan Dahlén, Head of Strategic Advisory, Cushman & Wakefield säger; "Det finns många olika sätt att frigöra kapital ur det kommunala fastighetsbeståndet som kan underlätta nödvändiga investeringar i skola, vård och omsorg. Vi kan erbjuda Sveriges kommuner fastighetsrelaterade rådgivningstjänster kopplat till dessa åtgärder”.

PRESS & NYHETER

aktuella RAPPORTER

Stockholm tunnelbana station with rainbow walls, Sweden
Insights • Economy

Sweden Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Sweden.
09/04/2021
Välfärdsutmaningen 2020
Insights • Topical Report

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020
Office Snapshot Sweden Q1 2021
Insights • Office

Sweden Office Snapshot

Rapporten täcker alla kontorsmarknadstrender inklusive hyror och yielder. Denna utgåva utforskar även flexibla kontor.
Staffan Dahlén • 13/04/2021