Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Hållbarhet som värdefrämjare för kontor i ny rapport

08/10/2020
I senaste Office Snapshot Sweden Q3 presenterar Cushman & Wakefield aktuell kvartalsdata och trender för kontorsmarknaden i städer över hela Sverige.
Stockholm, 8 oktober 2020 – Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden Q3 med temat hållbarhet som värdefrämjande faktor. Nya förutsättningar för kontorsarbete skapas i och med pandemins framfart, där både cykliskt ekonomiska och strukturella beteendemässiga förändringar påverkar efterfrågan på kontorslokaler världen över och så till viss del även i Sverige. I detta läge ligger det i investerares intresse att säkerställa en produkt som efterfrågas av både hyresgäster och även finansiärer på marknaden.

Anders Elvinsson – Head of Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger; “Den stora osäkerheten som råder kring framtidens arbetssätt och behovet av kontorsytor från hyresgästernas sida har i viss mån paralyserat marknaden och resulterat i endast ett fåtal nytecknade hyreskontrakt under det tredje kvartalet. Även investerarna följer denna utveckling noga och har därför i nuläget i flera fall svårt att bedöma och motivera framtida driftnetton. Osäkerhet bör överlag leda till en riskpremie men i det lågränteklimat vi nu befinner oss i så ter sig fastigheter som ett allt mer attraktivt tillgångsslag - varför prime yield i samtliga städer bedöms oförändrade."

Under det tredje kvartalet ser Cushman & Wakefield att prime yielder har legat stabilt, topphyrorna bedöms däremot ha sjunkit något i Stockholm (från 8 000 till 7 900 kr/kvm). I Göteborg och Malmö bedöms hyrorna fortsatt ligga stabilt under perioden. Trots att andelen kontorsytor på marknaden har ökat, med ett högre tillskott av ytor tillgängliga för andrahandsuthyrningar, ligger vakansgraden stabilt för Stockholm CBD på 3,5% och Göteborg på 4%. I Malmö har till och med vakansen sjunkit något från föregående kvartal till 6% (tidigare 6,5%).

Cushman & Wakefield arbetar brett med både investerare och hyresgäster, vilket möjliggör att fånga upp tendenser utifrån alla intressenters perspektiv. Hållbarhetsfrågan har länge varit en faktor att ta hänsyn till på den svenska fastighetsmarknaden. Nu börjar också fler positiva effekter av att värna om miljöfrågor noteras genom ett ökat intresse för frågorna, både ur hyresgästens och finansmarknadens perspektiv. Investerare med en tydlig och dokumenterad miljöstrategi har möjlighet att attrahera de bästa globala hyresgästerna, som i många fall väljer bort lokaler utan dokumenterade hållbarhetsklassificeringar. Dessutom erbjuder banker gynnsamma villkor för traditionella banklån och även obligationsmarknaden premierar underliggande tillgångar med miljöklassificering. Gröna obligationer, med miljöklassificerade underliggande fastigheter eller projekt för positiv miljö- eller klimatpåverkan, är för närvarande av stort intresse för fondförvaltare världen över.

Bob Gustafsson – Head of Tenant Representation på Cushman & Wakefield säger; Vi ser i dagsläget att större globala hyresgäster i många fall lägger större fokus på byggnader och lokalalternativ som kan påvisa någon form av hållbarhetsklassning. Vilken typ av miljöklassning byggnaden har spelar i dagsläget inte så stor roll, bara att det finns en. För svenska kontorshyresgäster har däremot frågan ännu inte fått lika stor uppmärksamhet.”

Andra fördelar omfattar även att locka den idealistiska millenniegenerationen som framtida anställda men viktigast av allt – potentiellt högre fastighetsvärden. Resultaten av nyligen genomförda studier som gjorts i samarbete med Cushman & Wakefields team i Sverige indikerar ett premiumvärde för fastigheter med miljöcertifieringar.

Investerare vilka fokuserar på hållbarhetsfrågor kan därmed attrahera fler hyresgäster och förvänta sig en mer fördelaktig finansiering, frågan reducerar därmed risken. Fokus på hållbarhet ses även redan av investerare som ett sätt att framtidssäkra portföljen.

Annika Edström, Head of What’s Next på Cushman & Wakefield säger; “Kontorsmarknaden påverkas i nuläget olika i olika delar av världen och än så länge ser Sverige ut att klara sig väl, mycket på grund av en låg vakansgrad generellt vid ingången av krisen samt att det är ovanligt att nya kontorsprojekt byggs på ren spekulation. Därav har vi här lyxen att bredda blicken och förbereda oss för nya utmaningar, bland annat ökad reglering från EU avseende klimatfrågan, vilken indirekt kan komma att påverka både finansmarknaden och investeringsbeslut framgent.”


Om Office Snapshot Sweden
Office Snapshot Sweden innehåller uppdaterad marknadsinformation för kontorsmarknaden med Cushman & Wakefields syn på hyres- och investeringsmarknaden i hela Sverige. Rapporten släpps kvartalsvis och ger möjlighet att på nära håll följa utvecklingen på kontorsmarknaden. I rapporten presenterar Cushman & Wakefield aktuella kvartalsdata och trender för kontorsmarknaden i storstadsregioner över hela Sverige, där särskilt fokus ligger på delmarknader i Stockholm, Göteborg och Malmö. Cushman & Wakefield har nyttjat hela bolagets erfarenhet och kompetens för att ta fram en väl underbyggd kontorsmarknadsrapport som grund för beslutsfattande för aktörer i branschen.

PRESS & NYHETER

Karl Persson VD Sverige CEO Sweden
Karl Persson återansluter till Cushman & Wakefield som VD för Sverige

Det globala fastighetsrådgivningsföretaget Cushman & Wakefield har återanställt Karl Persson som VD för Sverige.

 

22/06/2022

Logistics Report Sweden
Hög aktivitet på logistikmarknaden trots en osäker omvärld

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Logistics Sweden 2022 som ger en uppdaterad syn på den svenska logistikmarknaden.

18/05/2022

Office Snapshot Sweden Autumn 2022 report
Hållbarhetsfokus ger tydliga fördelar visar ny rapport

Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden med temat flyttmönster och lokalstrategier.

07/04/2022

aktuella RAPPORTER

Property Investor Confidence Index
Research • Economy

Property Investor Confidence Index

The Property Investor Confidence Index has been issued since 2008, with the purpose to gather indicators of market sentiment rather than to produce scientifically proven data.
26/09/2023
Stockholm tunnelbana station with rainbow walls, Sweden
Insights • Economy

Sweden Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Sweden.
09/04/2021
Välfärdsutmaningen 2020
Insights

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS