Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Internationella investerare trogna den svenska fastighetsmarknaden

05/10/2020
Under det tredje kvartalet är de internationella investerarna tillbaka som nettoköpare på den svenska fastighetsmarknaden och aktivitet har främst skett i landets storstäder.
Stockholm, 5 oktober 2020 – Enligt Cushman & Wakefields analys av det senaste kvartalets transaktions-siffror har pandemiutbrottet en fortsatt påverkan på marknaden. Q3 2020 visade på en klart lägre total volym (28,4 Mdr) relativt samma period under åren 2018 (52,9 Mdr) och 2019 (71,6 Mdr). Internationella investerare har dock hittat tillbaka till den svenska fastighetsmarknaden och står under kvartalet för ungefär 30% av den totala förvärvsvolymen. Främst är det amerikanska och brittiska köpare som varit aktiva under perioden samtidigt som svenska aktörer har utgjort drygt 85% av säljarbasen.

De mest aktiva förvärvarna under perioden har i huvudsak varit svenska och internationella fastighetsfonder och institutioner. Siffrorna visar även på att privatägda fastighetsbolag, börsnoterade bolag och offentlig sektor varit nettosäljare. Huvudsakligen är det affärer i spannet 200-499 Mkr samt 1-1,999 Mdr som gått i mål. 38% av volymen är inom bostadssegmentet som fortsätter att gå starkt.

Annika Edström, Head of What's Next/Research på Cushman & Wakefield: “Det är tydligt att marknaden tappade lite fart efter sommaren, mycket säkert kopplat till att nya avyttringsdiskussioner inte påbörjades under sen vår och under sommaren i samma utsträckning som under ett normalår. Vi ser i nuläget att transaktionsvolymen totalt är något lägre under det tredje kvartalet samtidigt som köplusten definitivt är tillbaka.”

Stockholm har kommit tillbaka starkt med nära 40 % av transaktionsvolymen under Q3. Även Västra Götaland och Skåne län har båda större andel av totalvolymen relativt resten av landet, ett klart skifte från det andra kvartalet då majoriteten av affärerna skedde i region- eller mindre städer.

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield: ”Riksbankens prognos om en i det närmaste oförändrad reporänta kommande tre år kombinerad med förbättrade finansieringsmöjligheter och en börs som tangerar rekordnivåer talar för en fortsatt tillgångsinflation. De segment som bedöms utvecklas bäst värdemässigt, och där vi redan sett ökad aktivitet efter sommaren, är de där investerare och finansiärer bedömer driftnetto- och restvärdesrisken som låg. Bland dessa segment kan nämnas samhällsfastigheter, bostäder, logistik samt lager- och lättindustri i och kring Sveriges större städer.”

Regioner som sticker ut med höga volymer under årets tredje kvartal är Stockholm (11 Mdr), Västra Götaland (4,7 Mdr) och Skåne (5,3 Mdr), tillsammans utgör de nära 74% av underliggande transaktionsvolym.

PRESS & NYHETER

Karl Persson VD Sverige CEO Sweden
Karl Persson återansluter till Cushman & Wakefield som VD för Sverige

Det globala fastighetsrådgivningsföretaget Cushman & Wakefield har återanställt Karl Persson som VD för Sverige.

 

22/06/2022

Logistics Report Sweden
Hög aktivitet på logistikmarknaden trots en osäker omvärld

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Logistics Sweden 2022 som ger en uppdaterad syn på den svenska logistikmarknaden.

18/05/2022

Office Snapshot Sweden Autumn 2022 report
Hållbarhetsfokus ger tydliga fördelar visar ny rapport

Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden med temat flyttmönster och lokalstrategier.

07/04/2022

aktuella RAPPORTER

Report web card Office Snapshot Sweden
Insights • Workplace

Sweden Office Snapshot

Rapporten täcker alla kontorsmarknadstrender inklusive hyror och yielder. Denna utgåva utforskar även hur aktiemarknaderna prissätter de noterade företagen inom kontorssegmentet och sätter de implicita marknadsvärdena i perspektiv.
Staffan Dahlén • 05/10/2023
Stockholm tunnelbana station with rainbow walls, Sweden
Insights • Economy

Sweden Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Sweden.
09/04/2021
Välfärdsutmaningen 2020
Insights

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS