Share:

Internationella investerare trogna den svenska fastighetsmarknaden

05/10/2020
Under det tredje kvartalet är de internationella investerarna tillbaka som nettoköpare på den svenska fastighetsmarknaden och aktivitet har främst skett i landets storstäder.
Stockholm, 5 oktober 2020 – Enligt Cushman & Wakefields analys av det senaste kvartalets transaktions-siffror har pandemiutbrottet en fortsatt påverkan på marknaden. Q3 2020 visade på en klart lägre total volym (28,4 Mdr) relativt samma period under åren 2018 (52,9 Mdr) och 2019 (71,6 Mdr). Internationella investerare har dock hittat tillbaka till den svenska fastighetsmarknaden och står under kvartalet för ungefär 30% av den totala förvärvsvolymen. Främst är det amerikanska och brittiska köpare som varit aktiva under perioden samtidigt som svenska aktörer har utgjort drygt 85% av säljarbasen.

De mest aktiva förvärvarna under perioden har i huvudsak varit svenska och internationella fastighetsfonder och institutioner. Siffrorna visar även på att privatägda fastighetsbolag, börsnoterade bolag och offentlig sektor varit nettosäljare. Huvudsakligen är det affärer i spannet 200-499 Mkr samt 1-1,999 Mdr som gått i mål. 38% av volymen är inom bostadssegmentet som fortsätter att gå starkt.

Annika Edström, Head of What's Next/Research på Cushman & Wakefield: “Det är tydligt att marknaden tappade lite fart efter sommaren, mycket säkert kopplat till att nya avyttringsdiskussioner inte påbörjades under sen vår och under sommaren i samma utsträckning som under ett normalår. Vi ser i nuläget att transaktionsvolymen totalt är något lägre under det tredje kvartalet samtidigt som köplusten definitivt är tillbaka.”

Stockholm har kommit tillbaka starkt med nära 40 % av transaktionsvolymen under Q3. Även Västra Götaland och Skåne län har båda större andel av totalvolymen relativt resten av landet, ett klart skifte från det andra kvartalet då majoriteten av affärerna skedde i region- eller mindre städer.

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield: ”Riksbankens prognos om en i det närmaste oförändrad reporänta kommande tre år kombinerad med förbättrade finansieringsmöjligheter och en börs som tangerar rekordnivåer talar för en fortsatt tillgångsinflation. De segment som bedöms utvecklas bäst värdemässigt, och där vi redan sett ökad aktivitet efter sommaren, är de där investerare och finansiärer bedömer driftnetto- och restvärdesrisken som låg. Bland dessa segment kan nämnas samhällsfastigheter, bostäder, logistik samt lager- och lättindustri i och kring Sveriges större städer.”

Regioner som sticker ut med höga volymer under årets tredje kvartal är Stockholm (11 Mdr), Västra Götaland (4,7 Mdr) och Skåne (5,3 Mdr), tillsammans utgör de nära 74% av underliggande transaktionsvolym.

PRESS & NYHETER

aktuella RAPPORTER

Välfärdsutmaningen 2020
Insights • Topical Report

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020
Stockholm tunnelbana station with rainbow walls, Sweden
Insights • Economy

Sweden Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Sweden.
09/04/2021
Office Snapshot Sweden Q1 2021
Insights • Office

Sweden Office Snapshot

Rapporten täcker alla kontorsmarknadstrender inklusive hyror och yielder. Denna utgåva utforskar även flexibla kontor.
Staffan Dahlén • 13/04/2021