Share:
Total Workplace Total Workplace

Odvětví a sektory

Pracoviště

Od A do Z– uvádíme do života vize pracovního prostoru, který přináší kvalitu a hodnotu.

Pracovní prostředí má dnes pro zaměstnance stále rostoucí význam. Už nejde jen o výplatu a benefity, motorem výkonnosti zaměstnanců a růstu podniku může být i pracoviště. 

V dnešní době hledají firmy nové cesty, jak přilákat zaměstnance, jak si je udržet a jak maximálně využít jejich potenciál při zachování nízkých nákladů spojených s pracovním prostorem a nemovitostmi využívanými k podnikání.

Jsme zde, abychom vás podpořili během celého životního cyklu vašeho pracoviště – od vypracování vize odpovídající vašim podnikatelským záměrům až po realizaci pracovních prostor, které jednak zlepšují organizační výkonnost a přispívají k dobrému pocitu zaměstnanců, ale současně i pomáhají předvídat a zohledňovat budoucí priority.

Pracoviště od A do Z:

  • Zvyšuje hodnotu
  • Vychází z vašich podnikatelských priorit
  • Je provázané s vaší podnikovou kulturou a hodnotami
  • Opírá se o doložené obchodní případy
  • Využívá jedinečný vklad společnosti Cushman & Wakefield a jeho osvědčené postupy z celého světa

Realizujeme kompletní programy změny a komunikace, které přispívají k dlouhodobému vnímání organizačních změn coby běžné součásti života firmy.

Vize a strategie. Díky jedinečné kombinaci důkladné znalosti lokality se znalostí ergonomie pracoviště můžeme poradit, kde a jak zaujmout ty nejtalentovanější lidi.

Naše týmy se specializací na problematiku pracovního prostředí připraví programy změny a rozvoje pracoviště, které odpovídají podnikatelským záměrům, zlepšují organizaci a podporují spokojenost zaměstnanců.

Řízení a realizace projektů. Naši profesionálové mají zkušenosti a kvalifikaci k řízení jakéhokoliv programu nebo projektu bez ohledu na velikost nebo lokalitu. Naše investice do špičkových technologií a systémů sledování v reálném čase, vzdělávání projektových manažerů a programu odměn jsou nastaveny tak, aby přilákaly a udržely špičkové kvalifikované profesionály s nejlepším vzděláním v oboru architektury, výstavby, inženýringu a programového řízení.

Plánování a využití nemovitosti. Již v rané fázi projektů umíme identifikovat, jaké změny v provozních postupech a chování, rozvržení prostoru a využívání technologií jsou nezbytné pro zajištění úspěchu. Připravujeme datové analýzy, o které se lze opřít při navrhování strategie a plánování, a analyzujeme a hodnotíme data týkající se využití prostoru s cílem nabídnout klientům smysluplná řešení a projekty prostorového uspořádání, ať už se jedná například o stěhování rozsáhlých pracovišť nebo reorganizaci uspořádání v rámci portfolia nemovitostí na různých místech světa.

Flexibilní pracoviště. Naši odborníci vypracují zevrubnou inventarizaci portfolia a analýzu možností, na jejichž základě pak rozpracují všechny potenciální investiční strategie a posouzení obchodního modelu pro flexibilní pracoviště v rámci celého portfolia nebo jediné nemovitosti.

Pracovní prostředí. Naši zkušení manažeři důsledně promyslí každý aspekt, který ovlivňuje vaše zaměstnance – od pracovního prostředí přes spolupracovníky až po nástroje a procesy, které jsou nezbytné k tomu, aby dosahovali očekávaných výsledků. Vyvinuli jsme nástroj pro průzkum pracovního prostředí nazvaný „Experience per SF“, který pomáhá našim klientům při měření a hodnocení úrovně spokojenosti s pracovním prostředím, přípravě plánů na zlepšení a vypracování investičního programu.

Chytré budovy. Řešení pro chytré budovy se soustředí jak na nájemce, tak na provozní hospodárnost objektu. Identifikujeme hlavní oblasti pro získávání analytických dat, abychom umožnili vlastníkům předvídat a naplňovat neustále se měnící potřeby nájemců.

SOUVISEJÍCÍ SKUPINY

Pronájem kancelářských prostor
Společnost Cushman & Wakefield poskytuje na míru šité služby pronájmu kancelářských prostor pro investory, developery a organizace veřejného sektoru v celé České republice.
Zjistit více
Kancelářské prostory s přidanou hodnotou
Náš tým zastupování nájemců vám bude stát po boku při hledání vhodných kancelářských prostor, od úplného začátku až po podpis nájemní smlouvy a přestavbu interiéru.
Zjistit více
Pronájem kancelářských prostor
Náš poradenský tým tvoří zkušení, dynamičtí, inovativní a agilní odborníci s dokonalou znalostí trhu.
Zjistit více

SOUVISEJÍCÍ PŘÍBĚHY

BoehringerIngleheim
Boehringer Ingelheim • Life Sciences
ZJISTIT VÍCE
Master card Storycard
Confidential Government client • Government
ZJISTIT VÍCE

SOUVISEJÍCÍ POSTŘEHY

Women Hotel City
Insights • Hospitality

The Hotel Investment Scene in CEE

Welcome to our third edition of the joint Cushman & Wakefield–CMS report on the Hotel Investment scene in CEE: Overcoming the Pandemic & Bridging the Financial Gap.
Bořivoj Vokřínek • 7/1/2021
Europe on globe, Linköping, Sweden
Research • Investment

European Forecast & Fair Value Index

The latest data insight on commercial real estate investment opportunities across Europe.
Riccardo Pizzuti • 5/18/2021
man and woman in shopping centre
Research • Retail

European Shopping Centres: The Development Story

European Shopping Centres: The Development Story provides an overview of shopping centre stock levels and development activity across Europe.
Silvia Jodlowski • 10/15/2019

Sociální sítě

NEMŮŽETE NAJÍT, CO HLEDÁTE?

Obraťte se na jednoho z našich profesionálů.