Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Znovuotevření nákupních center přinese mimořádný nárůst návštěvnosti i tržeb

12/1/2020

Ve čtvrtek 3. prosince by se měla do značné míry znovuotevřít nákupní centra. Z údajů o vývoji jejich návštěvnosti a tržeb je zjevné, že zákazníci od jejich návštěvy v dlouhodobém horizontu neupouštějí a své nákupní zvyklosti nijak zásadně nemění. Po znovuotevření po první vlně koronakrize oba parametry výkonnosti opět rostly a tržby v meziročním srovnání dokonce převýšily loňské hodnoty. Ve druhé vlně byl dopad na návštěvnost i obraty nižší, návštěvnost v posledních týdnech dokonce postupně narůstá. I vzhledem k blížícím se Vánocům lze očekávat, že jakmile to půjde, zákazníci se do nákupních center znovu rychle vrátí, což přinese mimořádný nárůst návštěvnosti i tržeb.

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield vyhodnotila údaje o obratech a návštěvnosti z obchodních center ve svém portfoliu v Praze i v regionech od ledna do října 2019 a 2020. Zjistila, že propad je vždy přímo spojen s probíhajícími omezeními jejich provozu a není dlouhodobý: jakmile je to opět možné, zákazníci se do nich vrátí. Původní obavy, že lidé změní své nákupní chování, přenesou většinu nákupů natrvalo do online prostředí a obchodní centra v obavách o bezpečnost přestanou navštěvovat, se tedy zcela nepotvrzují. V mnohých online obchodech již navíc systémy narážejí na své kapacity a přestávají přijímat objednávky – další důvod, proč se zákazníci těší do kamenných obchodů, a výhoda pro ně.

Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Přednosti nakupování v kamenných obchodech jsou nesporné a zákaznici se jich rozhodně nechtějí zcela vzdát. Vedle praktických aspektů, jako je možnost zboží si lépe prohlédnout a vyzkoušet a vytvořit si k danému produktu nebo značce vztah, je pro mnohé zákazníky fyzické nakupování i zábavou a způsobem trávení volného času. Nemusí přitom jít jen o samotné nákupy: důležitou součástí návštěvy obchodů v obchodních centrech nebo v centrech měst je i návštěva stravovacích, zábavních a kulturních konceptů. Ty jsou nedílnou součástí maloobchodního prostředí, kde se jednotlivé funkce a koncepty vzájemně výborně doplňují.“

První propad vystřídal rychlý návrat k normálu

V letošních prvních dvou měsících naprostá většina obchodních center vykazovala zdravý růst: lednové tržby byly v meziročním srovnání v průměru o 8 procent vyšší, ty únorové o 10 procent, návštěvnost byla s loňskem srovnatelná nebo vyšší. S březnovým uzavřením většiny prodejen přišel bezprecedentní propad, který svého vrcholu dosáhl v dubnu: tržby klesly meziročně o 85%, návštěvnost jen o něco méně. Duben měl nejhorší výsledky proto, že omezení trvala po celý měsíc, zatímco v březnu šlo o polovinu měsíce a v květnu o třetinu.

V červnu už byly tržby meziročně jen o málo nižší, v červenci a srpnu pak dokonce vyšší než ve stejném období loni: například u obchodních center portfoliu společnosti Cushman & Wakefieĺd byl nárůst 3 až 5 procent. Návštěvnost sice zůstala i přes léto v průměru o 15 procent nižší než o rok dříve, ale v kombinaci s vyššími tržbami to svědčí o jediném: lidé navštěvovali obchodní centra sice méně často, ale při svých návštěvách v nich utráceli více peněz najednou.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Většina obchodních center dokázala na nepříznivou situaci dobře reagovat a nastavit opatření, jež v dlouhodobém horizontu přinesla návrat k předkrizovým hodnotám. V letních měsících se jim povedlo vyrovnat s předchozími omezeními, což dává naději, že tomu tak bude i po aktuálně chystaném znovuotevření.“

Graf 1: Meziroční srovnání ukazatelů výkonnosti obchodních center v České republice, nárůst či pokles v roce 2020 oproti roku 2019 v procentech

Po druhé vlně lze opět čekat růst

Rychlý návrat k obvyklým hodnotám ukazatelů výkonnosti obchodních center lze tedy očekávat i po uvolnění stávajících omezení. Navíc propad tentokrát nebyl tak velký jako během prvního lockdownu: srovnáme-li vývoj obratů a návštěvnosti v obou vlnách, v té druhé je dopad na oba parametry nižší:

• Návštěvnost obchodních center v období od 15. března do 10. května meziročně klesla o 71 %, v období od 22. října do 22. listopadu o 65 %. Podmínky přitom nebyly zcela srovnatelné: ve druhé vlně byl navíc omezen prodej po 20. hodině večer a v neděli.

• Celkový pokles tržeb při druhém lockdownu bude znám, až budou k dispozici také data za listopad, nicméně dosavadní údaje už naznačují, že by měl být nižší než při předchozím uzavření.

V posledních týdnech navíc i při omezeních provozu sledujeme, že návštěvnost obchodních center průběžně narůstá. I to svědčí o tom, že lidé se vrací ke svým původním nákupním zvyklostem, jichž je návštěva obchodních center důležitou součástí. O to více to platí v předvánočním období, které právě začíná – a tak s plánovaným znovuotevřením očekáváme mimořádný nárůst jak návštěvnosti, tak tržeb.

Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Vánoce jsou pro obchodníky klíčovým obdobím a vrcholem nákupní sezony. Pro zotavení retailového sektoru je tedy rozhodně dobrým a zcela zásadním krokem, aby se obchody pro zákazníky otevřely. Čím dříve se tak stane, tím lépe – nejen z hlediska „záchrany“ letošních maloobchodních tržeb, ale i kvůli bezpečnosti nakupujících. Pokud se vysoký počet návštěvníků obchodních center i obchodů v centrech měst, který po předvánočním znovuotevření čekáme, rozprostře do delšího období, sníží se samozřejmě koncentrace lidí, což je jenom dobře. Ze stejného důvodu jednáme s nájemci o možném večerním prodloužení otevírací doby.“

Tabulka 1: Meziroční srovnání návštěvnosti nákupních center, pokles v roce 2020 oproti roku 2019

Meziroční srovnání návštěvnosti nákupních center, pokles v roce 2020 oproti roku 2019

Obavy o bezpečnost nejsou namístě

Lze se domnívat, že podobně jako v létě se zákazníci budou do obchodních center vypravovat méně často, ale zato na větší jednorázové nákupy. Tržby tak nejspíš porostou rychleji než návštěvnost, protože stále bude přetrvávat snaha vyhnout se častému pobytu v místech s větší koncentrací lidí.

Majitelé a správci obchodních center spolu s nájemci obchodů však ujišťují, že k obavám nemají zákazníci důvod: díky používání technologií, důrazu na hygienu a možnostem pro zajištění bezpečnosti jsou jednou z nejbezpečnějších nákupních destinací. Například technologie umožňují na vstupu či parkovištích přesně monitorovat a dle potřeby omezovat počet návštěvníků, striktní předpisy zaručují vysoký standard čistoty a hygieny, častý úklid a dezinfekci společných prostor, kvalitní sociální zázemí nebo třeba filtrovanou výměnu vzduchu. Profesionální ochranka (koordinátoři pohybu lidí v objektu) dbá na bezpečný pohyb po obchodním centru, tedy dodržování rozestupů a prevenci shlukování lidí.

Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Již v první vlně jsme v souladu se všemi zákonnými požadavky i nad jejich rámec v námi spravovaných obchodních centrech zavedli opatření, jež maximalizují bezpečnost a komfort pro návštěvníky, stejně tak v té druhé průběžně reagujeme na vládní nařízení a doporučení. Jsme připraveni zajistit dohled nad počtem zákazníků ve společných prostorách a předejít jejich shromažďování. Těší nás, že návštěvníci opatřením rozumí, berou je jako běžnou součást pobytu v obchodním centru a téměř bez výjimky je dodržují.“

Obchodní centra přežijí, trvá i zájem investorů o ně

Obchodní centra během letošních omezení a uzavírek prošla náročným testem odolnosti. Prokázala však, že při správném konceptu jsou schopna fungovat velmi dobře i přes dopady koronavirových opatření. Jsou tak i nadále cílem zájmu investorů, pro něž představují trvalou hodnotu. Dokladem mohou být významné post-covidové transakce v tomto segmentu: prodej obchodních center Čestlice a Central Kladno.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Retail bývá spolu s cestovním ruchem zmiňován coby koronavirovou krizí nejvíce postižený sektor. Neznamená to však, že by byl poškozený dlouhodobě. Již podruhé se letos přesvědčujeme, že je schopný rychlého zotavení a že obchodní centra s dobře nastavenou strategií své zákazníky – a tedy ani výkon – neztrácejí.“ 

Kontakt

Michaela Sedlbauerova
Michaela Šedlbauerová

Head of Marketing Czech Republic • Prague

Related News

Fairmont Hotel, store, city
Main Streets Across the World 2023

V letošním 33. ročníku žebříčku realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield Main Streets Across the World se Česká republika umístila na 19. místě.

11/21/2023

travel, mountain, woman, forrest
Investice do hotelů v CEE opět rostou, hotely ale musí zlepšit vykazování udržitelnosti a snížit uhlíkovou stopu

Společnosti Cushman & Wakefield a CMS představují hlavní zjištění ze čtvrtého vydání svého společného průzkumu hotelového investičního trhu ve střední a východní Evropě: Getting Real about ESG in Hotel Real Estate.

10/25/2023

Kamila Breen
Kamila Breen

Kamila Breen přichází na pozici Associate Director do realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield, kde povede tým průzkumu trhu pro Českou republiku.

10/24/2023

Marie Balacova
Marie Baláčová se stává partnerkou v Cushman & Wakefield

Marie Baláčová se stává partnerkou v realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield a nově také vedoucí týmu služeb pro podporu rozvoje obchodu (Business Development Services) pro region střední a východní Evropy a severské země.

10/5/2023

Petr Dolejs, Petr Markvart
Petr Dolejš a Petr Markvart jmenováni partnerem Cushman & Wakefield

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield jmenuje Petra Dolejše z týmu správy nemovitostí a Petra Markvarta z týmu pronájmu kancelářských prostor partnerem.

8/3/2022

people, management
Cushman & Wakefield jmenuje nové vedoucí pro region CEE

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield posiluje svou řídicí strukturu v regionu střední a východní Evropy.

9/14/2021

Related Insights

woman, meeting room
Insights • Economy

5-minute Real Estate Market Snapshot

Explore our 5-minute Real Estate Market Snapshot, a video overview of the commercial real estate market developments presenting the key trends in real estate investment, logistics, office and retail sectors.

12/3/2023
main streets across the world 2023
Research

Main Streets Across the World 2023

In this 33rd edition of Main Streets Across the World, we’ll explore the near-term outlook for the retail sector; headline rent and ranking changes for best-in-class urban locations across the world; key indicators and global main street rankings; and key trends to watch such as the cost-of-living crunch, e-commerce and more.
11/21/2023
Czech Republic, Prague, Old Town Square, High Street
MarketBeat

Czech Republic MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic commercial property activity across office, retail and industrial real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová • 10/31/2023
Women Hotel City
Insights • Investment / Capital Markets

The Hotel Investment Scene in CEE

Welcome to our fourth edition of the joint Cushman & Wakefield–CMS report on the Hotel Investment scene in CEE: Getting Real about ESG in Hotel Real Estate
Bořivoj Vokřínek • 10/25/2023
City, graph
Insights • Investment / Capital Markets

Investment Highlights

In the first half of 2023, volume of transactions in the property sector within CEE-5 surpassed EUR 2 billion, which is 59% less than in H1 2022.
Jeff Alson • 10/2/2023
office, statistics, laptop
MarketBeat • Economy

CEE MarketBeats

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly commercial real estate activity in the CEE region (Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia) across office, retail, industrial and hospitality real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová • 9/13/2023
Prague, Czech Republic
Research • Economy

Czech Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Czech Republic.
Marie Baláčová • 4/27/2023
C&W Lobby
Research • Workplace

Office Fit Out Cost Guide

V tomto průvodci vám nabízíme podrobnou analýzu nákladů na jednotlivé části fit out procesu kancelářských prostor. Více informací získáte v následujícím textu.
4/4/2023

NEMŮŽETE NAJÍT, CO HLEDÁTE?

Obraťte se na jednoho z našich profesionálů.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
Save settings