Share:

Znovuotevření nákupních center přinese mimořádný nárůst návštěvnosti i tržeb

12/1/2020

Ve čtvrtek 3. prosince by se měla do značné míry znovuotevřít nákupní centra. Z údajů o vývoji jejich návštěvnosti a tržeb je zjevné, že zákazníci od jejich návštěvy v dlouhodobém horizontu neupouštějí a své nákupní zvyklosti nijak zásadně nemění. Po znovuotevření po první vlně koronakrize oba parametry výkonnosti opět rostly a tržby v meziročním srovnání dokonce převýšily loňské hodnoty. Ve druhé vlně byl dopad na návštěvnost i obraty nižší, návštěvnost v posledních týdnech dokonce postupně narůstá. I vzhledem k blížícím se Vánocům lze očekávat, že jakmile to půjde, zákazníci se do nákupních center znovu rychle vrátí, což přinese mimořádný nárůst návštěvnosti i tržeb.

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield vyhodnotila údaje o obratech a návštěvnosti z obchodních center ve svém portfoliu v Praze i v regionech od ledna do října 2019 a 2020. Zjistila, že propad je vždy přímo spojen s probíhajícími omezeními jejich provozu a není dlouhodobý: jakmile je to opět možné, zákazníci se do nich vrátí. Původní obavy, že lidé změní své nákupní chování, přenesou většinu nákupů natrvalo do online prostředí a obchodní centra v obavách o bezpečnost přestanou navštěvovat, se tedy zcela nepotvrzují. V mnohých online obchodech již navíc systémy narážejí na své kapacity a přestávají přijímat objednávky – další důvod, proč se zákazníci těší do kamenných obchodů, a výhoda pro ně.

Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Přednosti nakupování v kamenných obchodech jsou nesporné a zákaznici se jich rozhodně nechtějí zcela vzdát. Vedle praktických aspektů, jako je možnost zboží si lépe prohlédnout a vyzkoušet a vytvořit si k danému produktu nebo značce vztah, je pro mnohé zákazníky fyzické nakupování i zábavou a způsobem trávení volného času. Nemusí přitom jít jen o samotné nákupy: důležitou součástí návštěvy obchodů v obchodních centrech nebo v centrech měst je i návštěva stravovacích, zábavních a kulturních konceptů. Ty jsou nedílnou součástí maloobchodního prostředí, kde se jednotlivé funkce a koncepty vzájemně výborně doplňují.“

První propad vystřídal rychlý návrat k normálu

V letošních prvních dvou měsících naprostá většina obchodních center vykazovala zdravý růst: lednové tržby byly v meziročním srovnání v průměru o 8 procent vyšší, ty únorové o 10 procent, návštěvnost byla s loňskem srovnatelná nebo vyšší. S březnovým uzavřením většiny prodejen přišel bezprecedentní propad, který svého vrcholu dosáhl v dubnu: tržby klesly meziročně o 85%, návštěvnost jen o něco méně. Duben měl nejhorší výsledky proto, že omezení trvala po celý měsíc, zatímco v březnu šlo o polovinu měsíce a v květnu o třetinu.

V červnu už byly tržby meziročně jen o málo nižší, v červenci a srpnu pak dokonce vyšší než ve stejném období loni: například u obchodních center portfoliu společnosti Cushman & Wakefieĺd byl nárůst 3 až 5 procent. Návštěvnost sice zůstala i přes léto v průměru o 15 procent nižší než o rok dříve, ale v kombinaci s vyššími tržbami to svědčí o jediném: lidé navštěvovali obchodní centra sice méně často, ale při svých návštěvách v nich utráceli více peněz najednou.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Většina obchodních center dokázala na nepříznivou situaci dobře reagovat a nastavit opatření, jež v dlouhodobém horizontu přinesla návrat k předkrizovým hodnotám. V letních měsících se jim povedlo vyrovnat s předchozími omezeními, což dává naději, že tomu tak bude i po aktuálně chystaném znovuotevření.“

Graf 1: Meziroční srovnání ukazatelů výkonnosti obchodních center v České republice, nárůst či pokles v roce 2020 oproti roku 2019 v procentech

Po druhé vlně lze opět čekat růst

Rychlý návrat k obvyklým hodnotám ukazatelů výkonnosti obchodních center lze tedy očekávat i po uvolnění stávajících omezení. Navíc propad tentokrát nebyl tak velký jako během prvního lockdownu: srovnáme-li vývoj obratů a návštěvnosti v obou vlnách, v té druhé je dopad na oba parametry nižší:

• Návštěvnost obchodních center v období od 15. března do 10. května meziročně klesla o 71 %, v období od 22. října do 22. listopadu o 65 %. Podmínky přitom nebyly zcela srovnatelné: ve druhé vlně byl navíc omezen prodej po 20. hodině večer a v neděli.

• Celkový pokles tržeb při druhém lockdownu bude znám, až budou k dispozici také data za listopad, nicméně dosavadní údaje už naznačují, že by měl být nižší než při předchozím uzavření.

V posledních týdnech navíc i při omezeních provozu sledujeme, že návštěvnost obchodních center průběžně narůstá. I to svědčí o tom, že lidé se vrací ke svým původním nákupním zvyklostem, jichž je návštěva obchodních center důležitou součástí. O to více to platí v předvánočním období, které právě začíná – a tak s plánovaným znovuotevřením očekáváme mimořádný nárůst jak návštěvnosti, tak tržeb.

Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Vánoce jsou pro obchodníky klíčovým obdobím a vrcholem nákupní sezony. Pro zotavení retailového sektoru je tedy rozhodně dobrým a zcela zásadním krokem, aby se obchody pro zákazníky otevřely. Čím dříve se tak stane, tím lépe – nejen z hlediska „záchrany“ letošních maloobchodních tržeb, ale i kvůli bezpečnosti nakupujících. Pokud se vysoký počet návštěvníků obchodních center i obchodů v centrech měst, který po předvánočním znovuotevření čekáme, rozprostře do delšího období, sníží se samozřejmě koncentrace lidí, což je jenom dobře. Ze stejného důvodu jednáme s nájemci o možném večerním prodloužení otevírací doby.“

Tabulka 1: Meziroční srovnání návštěvnosti nákupních center, pokles v roce 2020 oproti roku 2019

Meziroční srovnání návštěvnosti nákupních center, pokles v roce 2020 oproti roku 2019

Obavy o bezpečnost nejsou namístě

Lze se domnívat, že podobně jako v létě se zákazníci budou do obchodních center vypravovat méně často, ale zato na větší jednorázové nákupy. Tržby tak nejspíš porostou rychleji než návštěvnost, protože stále bude přetrvávat snaha vyhnout se častému pobytu v místech s větší koncentrací lidí.

Majitelé a správci obchodních center spolu s nájemci obchodů však ujišťují, že k obavám nemají zákazníci důvod: díky používání technologií, důrazu na hygienu a možnostem pro zajištění bezpečnosti jsou jednou z nejbezpečnějších nákupních destinací. Například technologie umožňují na vstupu či parkovištích přesně monitorovat a dle potřeby omezovat počet návštěvníků, striktní předpisy zaručují vysoký standard čistoty a hygieny, častý úklid a dezinfekci společných prostor, kvalitní sociální zázemí nebo třeba filtrovanou výměnu vzduchu. Profesionální ochranka (koordinátoři pohybu lidí v objektu) dbá na bezpečný pohyb po obchodním centru, tedy dodržování rozestupů a prevenci shlukování lidí.

Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Již v první vlně jsme v souladu se všemi zákonnými požadavky i nad jejich rámec v námi spravovaných obchodních centrech zavedli opatření, jež maximalizují bezpečnost a komfort pro návštěvníky, stejně tak v té druhé průběžně reagujeme na vládní nařízení a doporučení. Jsme připraveni zajistit dohled nad počtem zákazníků ve společných prostorách a předejít jejich shromažďování. Těší nás, že návštěvníci opatřením rozumí, berou je jako běžnou součást pobytu v obchodním centru a téměř bez výjimky je dodržují.“

Obchodní centra přežijí, trvá i zájem investorů o ně

Obchodní centra během letošních omezení a uzavírek prošla náročným testem odolnosti. Prokázala však, že při správném konceptu jsou schopna fungovat velmi dobře i přes dopady koronavirových opatření. Jsou tak i nadále cílem zájmu investorů, pro něž představují trvalou hodnotu. Dokladem mohou být významné post-covidové transakce v tomto segmentu: prodej obchodních center Čestlice a Central Kladno.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Retail bývá spolu s cestovním ruchem zmiňován coby koronavirovou krizí nejvíce postižený sektor. Neznamená to však, že by byl poškozený dlouhodobě. Již podruhé se letos přesvědčujeme, že je schopný rychlého zotavení a že obchodní centra s dobře nastavenou strategií své zákazníky – a tedy ani výkon – neztrácejí.“ 

Kontakt

Michaela Sedlbauerova
Michaela Šedlbauerová

Head of Marketing Czech Republic • Prague

Related News

Retail park Haná
Fond Trigea koupil retail parky v Olomouci a Ostravě

Český nemovitostní fond Trigea koupil dva nákupní parky na Moravě – Retail Park Haná v Olomouci a obchodní centrum Retail Park Ostrava. Své dosavadní portfolio tří nemovitostí tak fond rozšířil o další maloobchodní projekty.

9/2/2021

Manufacturing Risk Index

V letošním žebříčku zemí s nejlepšími podmínkami pro výrobní sektor se Česká republika umístila pátá, ze všech evropských zemí zaujala nejvyšší příčku. Výhodou Česka je nízký stupeň rizika, ani provozní náklady zde nejsou vysoké.

Pražské hotely stále vykazují nízkou výkonnost, investoři o ně nadále mají zájem

Obsazenost hotelů v Praze za prvních šest měsíců letošního roku dosahovala pouhých deseti procent. Zájem investorů o jejich koupi je stále výrazný – více než třetina jich v aktuálním průzkumu Hotel Investor Beat realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield uvedla velký či velmi velký zájem o Prahu.

8/17/2021

Shopping centre, food court, music
Obchodní centra: tržby jako před krizí a obnovený zájem investorů

Po květnovém znovuotevření obchodních center se zvýšily jejich tržby i návštěvnost, a to na míru převyšující loňské výsledky ze stejného období. Oproti předkrizovému roku 2019 byla návštěvnost nižší, ale tržby srovnatelné, dokonce mírně vyšší. Nejlépe jsou na tom z hlediska tržeb supermarkety a hypermarkety, daří se také prodeji elektroniky a produktů pro zdraví a krásu. Aktuální výkonnost obchodních center lze tedy označit za velmi silnou, její hodnoty převyšují původní očekávání, a tyto nemovitosti se tak opět stávají cílem investorů – letos a v příštím roce se má v retailovém segmentu odehrát několik významných transakcí. Letos se zatím nejvíce prodávaly kancelářské a logistické nemovitosti.

8/9/2021

Shopping, high street, iconic shopping building
Na český trh letos zatím vstoupilo 9 nových značek, nejvýznamnější z nich je Primark

Nehledě na problémy, které maloobchodnímu segmentu způsobila opatření spojená s koronavirovou krizí, na zdejší trh vstupují nové značky. Za první pololetí jich bylo či bude devět, nejvýznamnější je vstup irského oděvního řetězce Primark.

6/16/2021

Shopping centre
Bluehouse prodal obchodní centrum Korso Karviná Consequ

Společnost Bluehouse prodala obchodní centrum Korso Karviná české firmě Conseq Investment Management. Jedná se o první letošní prodej obchodního centra v České republice.

6/16/2021

Office building
Fond Trigea koupil Explora Business Centre

Český nemovitostní fond Trigea koupil kancelářskou budovu Explora Business Centre v pražských Nových Butovicích. Prodávajícím byla mezinárodní realitní skupina Golden Star Group. Jedná se o jednu z největších realitních transakcí tohoto roku.


6/3/2021

Warehouse, logistics
Nemovitostí na prodej je v Česku málo, zájem investorů obrovský

V prvním čtvrtletí se letos do komerčních nemovitostí v Česku investovalo celkem 260 milionů eur, což je zhruba o 9 % méně než ve stejném období loni. Nálada mezi investory je po období vyčkávání opět optimistická, zájem kupovat i množství kapitálu na trhu jsou značné. Přesto je zde transakční aktivita nízká – nemovitostí na prodej je totiž nedostatek. V Praze se staví málo, a to napříč sektory. Pro zájemce o koupi je to ale také výhoda – nový projekt má malou konkurenci. Zájem o Prahu mezi investory je tak velmi silný, přičemž jasným favoritem jsou logistické nemovitosti. Při jejich téměř nulové neobsazenosti značně stoupají nájmy, takže výrazně klesá jejich kapitalizační míra (yield) a jejich ceny dramaticky rostou.

5/19/2021

Industrial, logistic, warehouse
IKEA prodlužuje nájem v SEGRO Logistics Park Prague

Společnost IKEA prodloužila svou stávající nájemní smlouvu v SEGRO Logistics Park Prague v blízkosti Letiště Václava Havla. V objektu, který využívá jako výdejní sklad zboží pro své zákazníky, si bude nadále pronajímat skladové prostory o rozloze téměř 12 500 metrů čtverečních. Transakci zprostředkovala realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield.

5/3/2021

Retail Park Cestlice
Česko má už přes milion m2 nákupních parků

V minulém roce bylo v České republice dokončeno či rozšířeno 23 projektů nákupních parků (neboli retail parků) s celkovou obchodní plochou téměř 55 tisíc metrů čtverečních, jejich výstavba byla loni nad desetiletým průměrem. Souhrnná plocha všech retail parků v Česku tak překročila hranici milionu čtverečních metrů.

4/29/2021

warehouse, industrial, truck
Česko má nejvíce průmyslové plochy na obyvatele ve střední Evropě

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield, přední světový poskytovatel realitních služeb, analyzovala vývoj v odvětví industriálních nemovitostí v pěti zemích střední Evropy (Česko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko) v roce 2020 a přináší hlavní zjištění.

3/25/2021

Brno Offices Spielberg night
Brněnský kancelářský trh

V roce 2020 zaznamenal brněnský kancelářský trh pokles ve všech parametrech, jež společnost Cushman & Wakefield dlouhodobě sleduje. Letošní rok by však měl přinést změnu.

3/22/2021

Related Insights

Prague, Czech Republic
Insights • Economy

Czech Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Czech Republic.
Marie Baláčová • 8/25/2021
Czech Republic, Prague, Old Town Square, High Street
MarketBeat

Czech Republic MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic commercial property activity across office, retail and industrial real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová • 8/11/2021
Research, graph, table, data
MarketBeat

CEE MarketBeats

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly commercial real estate activity in the CEE region (Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia) across office, retail, industrial and hospitality real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová

NEMŮŽETE NAJÍT, CO HLEDÁTE?

Obraťte se na jednoho z našich profesionálů.