Share:

Nemovitostí na prodej je v Česku málo, zájem investorů obrovský

5/19/2021

V prvním čtvrtletí se letos do komerčních nemovitostí v Česku investovalo celkem 260 milionů eur, což je zhruba o 9 % méně než ve stejném období loni. Nálada mezi investory je po období vyčkávání opět optimistická, zájem kupovat i množství kapitálu na trhu jsou značné. Přesto je zde transakční aktivita nízká – nemovitostí na prodej je totiž nedostatek. V Praze se staví málo, a to napříč sektory. Pro zájemce o koupi je to ale také výhoda – nový projekt má malou konkurenci. Zájem o Prahu mezi investory je tak velmi silný, přičemž jasným favoritem jsou logistické nemovitosti. Při jejich téměř nulové neobsazenosti značně stoupají nájmy, takže výrazně klesá jejich kapitalizační míra (yield) a jejich ceny dramaticky rostou.

Q1: Kanceláře a čeští investoři

V letošním prvním čtvrtletí na českém trhu převládaly prodeje kancelářských nemovitostí, jež tvořily téměř dvě třetiny celkového objemu, necelou čtvrtinou se pak podílel logistický sektor. Transakce realizovali z poloviny lokální investoři, ze 30 % němečtí a z 20 % singapurští.

Do konce roku 2 miliardy eur

Celkový předpokládaný objem investic za rok 2021 by měl dosáhnout dvou miliard eur, což je oproti loňsku nárůst o 60 procent a částka odpovídající 70 procentům pětiletého průměru.

Logistika zažívá rekordní období

Na špici preferencí investorů dnes stojí logistické nemovitosti. Vděčí za to nárůstu e-commerce i dalších segmentů, jež rekordně zvyšují poptávku po skladovacích prostorách. Tento zájem v krátké době vyvolal rapidní pokles výnosů z nich, a tedy i dramatický skok v jejich cenách. Yield se tak u kvalitní logistické nemovitosti snížil z 5,5 na 4,5 procenta, což při stabilní výši nájmu představuje nárůst hodnoty nemovitosti o více než 20 procent za pět měsíců.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Jde o absolutně rekordní vývoj – s takto rychlým zvýšením ceny a posunem v yieldech jsem se zatím v žádném sektoru trhu komerčních nemovitostí nesetkal. Rekordně vysoká je poptávka ze strany nájemců, rekordně nízká potom neobsazenost – v Praze kolem pouhých 2 procent. Nahrává tomu omezená výstavba, v blízkosti Prahy již sklady prakticky nelze stavět.“

Zdrojem poptávky po tomto typu nemovitostí jsou primárně společnosti zaměřené na e-commerce spolu s různými dodavatelskými službami, jež jsou dnes (také díky pandemii) na vzestupu, jako například rozvážka potravin. Tyto firmy potřebují mít sklady co nejblíže centrům velkých měst, což podporuje růst segmentu tzv. urban nebo také last-mile logistiky. Trendem tak je velké centrální sklady odstěhovat do vzdálenějších míst, kde je i nižší nájem, a do blízkosti velkých měst naopak přesunout mezisklady pro e-shopy a flexibilní zásobování prodejen, jež bude reagovat na dynamický vývoj poptávky v obchodech. Časté také je, že firmy chtějí na jedno místo soustředit svoji centrálu, showroom i sklad. I výrobní firmy hledají kvalitní průmyslové areály, což vše společně vytváří obrovský tlak na poptávku po skladech v prémiových lokalitách.

V Česku však již haly i místo pro jejich výstavbu doslova docházejí, a investoři proto obracejí pozornost na trhy, kde rozsáhlejší výstavba stále umožňuje kupovat logistické nemovitosti. Takovým trhem je v rámci střední Evropy1/ hlavně Polsko, kde se tak soustřeďuje 63 % investiční aktivity, již region v letošním prvním čtvrtletí zaznamenal.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „V České republice poptávka existuje, a pokud by bylo co obchodovat, byla by zde vysoká také aktivita. Yieldy v logistice strmě klesají a bude tomu tak i nadále. Zájem je ze strany lokálních i zahraničních investičních fondů. Všechny mají nahromaděný obrovský kapitál, ale nemají ho zde bohužel kde uplatnit.“

Home office pražský trh s kancelářemi příliš neovlivní

Transakcí je nyní málo i na to, aby šlo spolehlivě pojmenovat jasný trend. Např. na kancelářském trhu lze na vývoj cen pouze usuzovat z transakcí, jež se odehrály v letech 2019 a 2020. Tehdy bylo i zde patrné zvyšování cen, yield byl loni těsně pod 4 %.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Probíhá samozřejmě diskuse, jaké změny na trhu s kancelářemi způsobí nárůst práce z domova. Čeká se pokles poptávky po kancelářských prostorách, ale v Praze, kde je jejich výstavba velmi omezená, to zásadní dopad na trh mít nebude. Zatímco předpovědi mluvily o nárůstu neobsazenosti až nad 10 %, ve skutečnosti je to jen 7,6 %, což potvrzuje odolnost tohoto segmentu.“

Investoři se vrací k retailu

Maloobchod zaznamenává po období nejistoty návrat k optimismu, a to u všech typů retailových nemovitostí. Zejména projekty, ve kterých dominuje supermarket nebo hypermarket, jsou pro investory nadále velmi atraktivní. Naopak transakce nemovitostí na nákupních třídách v Praze, kde bude dopad pandemie nejdelší a také nejhlubší, budou spíše vzácnější. I zde však vidíme v posledních měsících aktivitu ze strany nájemců, kteří se snaží nové situace na trhu využít a otevřít své pobočky na místech, na která by dříve finančně nedosáhli. Investičně jsou v retailovém segmentu nadále aktivní zejména lokální a regionální hráči, nicméně v blízké době lze očekávat také zájem ze strany západního kapitálu, jenž bude vyhledávat příležitosti s přidanou hodnotou (tzv. “value-add opportunities”).

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Na údajích za první čtvrtletí se to ještě neprojevuje, ale z transakcí, na kterých nyní pracujeme, je vidět, že investoři se k retailu opět navrací. Lze tedy předpokládat, že i v tomto segmentu ceny do budoucna porostou.“

Výprodej hotelů se nekoná

Podobně jako obchody na hlavních nákupních třídách pražského centra se s úbytkem zákazníků, především těch z řad zahraničních turistů, potýkají i hotely. Investoři však spolu s jejich provozovateli věří, že jde pouze o dočasný stav, který s uvolněním omezení skončí, lidé opět začnou cestovat a klienti se vrátí. Důvěra v pražský hotelový trh je silná a návrat k hodnotám před pandemií se čeká zhruba do tří let.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „O pražské hotely je mezi investory velký zájem, nicméně nemovitosti k prodeji nejsou. V počátcích pandemie se předpovídaly prodeje hotelů pod tlakem, jejich majitelé však věří, že se turismus do Prahy vrátí, a tak nepřikročili k prodejům s velkými slevami a na výprodej hotelů zde nedošlo.“

Alternativa? Především nájemní bydlení

Vedle tradičních kategorií nemovitostí nabývají na atraktivitě alternativní segmenty, nicméně ještě nějakou dobu nejspíš potrvá, než se v nich objemy transakcí začnou blížit těm na kancelářském nebo průmyslovém trhu.

Nejčastěji skloňovaný je dnes segment nájemního bydlení, v němž se očekávají ještě agresivnější yieldy než v ostatních: pod 4 %. Návratnost pro investora je tu relativně nižší než třeba u kancelářských, logistických nebo maloobchodních nemovitostí, avšak na atraktivitě segmentu přidává skutečnost, že takovýchto produktů na trhu není a nebude mnoho, nejsou tedy ohroženy konkurencí a jejich hodnota bude růst.
Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Tento segment se stává mezi investory velmi populární, v budoucnu však nebude nijak velký, ale spíše okrajový. Na několika transakcích v něm aktuálně pracujeme, nicméně investorů, již se na něj zaměřují, u nás není více než desítka.“

Rozdílný přístup mají k investicím do nájemného bydlení domácí a zahraniční investoři. Zatímco ti lokální preferují koupi již existujících a pronajatých budov, kterých je na trhu na prodej málo, ti zahraniční se častěji zajímají o tzv. forward deals. U nich developer staví projekt po domluvě s investorem, který se ho zaváže po dokončení koupit. Tato struktura transakcí je u místních investorů problematická, mimo jiné i kvůli regulaci; poptávají je tedy spíše ti zahraniční, kteří jsou v tomto ohledu flexibilnější. Zajímají se primárně o projekty v širším centru Prahy, kterou již jako nemovitostní trh znají, zatímco lokální investoři se rozhlížejí po všech větších českých městech.

I další alternativní segmenty budí pozornost investorů, kteří by takové projekty v České republice rádi kupovali – ať už jde o bydlení pro seniory, flexibilní kanceláře, projekty last-mile logistiky, nebo datová centra. Například po posledně jmenovaných je ze strany investorů velká poptávka, ale v Praze nejsou projekty, které by ji uspokojily. Investoři se po nich tedy musí poohlížet jinde – opět nejčastěji na polském trhu.

Regionu kraluje Polsko

Polsko středoevropskému trhu v investicích do realit dominuje již tradičně: oproti ostatním zemím je tamní trh větší a nabízí více produktů ke koupi, neboť jejich výstavba je tam rozsáhlejší, rychlejší a snazší. V letošním prvním čtvrtletí se tak v Polsku odehrály téměř dvě třetiny (63 %) všech investičních transakcí v regionu, zatímco podíl České republiky byl 13%.

Celkový objem investic do regionu se meziročně propadl o více než 22 %. Kapitál alokovaný do komerčních nemovitostí však zůstává vzhledem k nabízenému produktu velmi vysoký, a tak lze s odezněním koronavirové nejistoty očekávat opětovný nárůst investiční aktivity.

Český trh: stabilní, vyspělý, důvěryhodný

Český trh je však limitován nízkou výstavbou, a tedy nízkým počtem produktů, které je možné koupit. Zdejší fondy nemají kam investovat nahromaděný kapitál, a tak se rozhlížejí za našimi hranicemi – především právě v Polsku, na Slovensku, případně i v Maďarsku. Ideálním cílem je pro ně dnes logistická nemovitost v Polsku.

Na nedostatek příležitostí v Česku narážejí i zahraniční zájemci o investice, nízká nabídka produktů brzdí jejich příliv a zdejší transakční aktivitu. Omezení na straně výstavby je však pro trh zároveň výhodou: nově postaveným nemovitostem nedostatek konkurenčních projektů zaručuje do jisté míry monopolní postavení, investoři pak trh, na němž neočekávají fluktuaci hodnot (kapitálových, nájmů či neobsazenosti), vnímají jako vyspělý. To pak vede ke zvyšování cen.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Nabídka zdejšího trhu je strukturálně omezená, takže jsou projekty chráněné před konkurenčními vlivy – což nelze říci třeba o Varšavě, kde se staví výrazně více. Investoři se tedy o Prahu velice intenzivně zajímají a budou i nadále, zdejšímu trhu věří.“

 

1/Pro účely této zprávy do regionu střední Evropy řadíme Českou republiku, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.Kontakt

Michaela Sedlbauerova
Michaela Šedlbauerová

Head of Marketing Czech Republic • Prague

Related News

Retail park Haná
Fond Trigea koupil retail parky v Olomouci a Ostravě

Český nemovitostní fond Trigea koupil dva nákupní parky na Moravě – Retail Park Haná v Olomouci a obchodní centrum Retail Park Ostrava. Své dosavadní portfolio tří nemovitostí tak fond rozšířil o další maloobchodní projekty.

9/2/2021

Manufacturing Risk Index

V letošním žebříčku zemí s nejlepšími podmínkami pro výrobní sektor se Česká republika umístila pátá, ze všech evropských zemí zaujala nejvyšší příčku. Výhodou Česka je nízký stupeň rizika, ani provozní náklady zde nejsou vysoké.

Pražské hotely stále vykazují nízkou výkonnost, investoři o ně nadále mají zájem

Obsazenost hotelů v Praze za prvních šest měsíců letošního roku dosahovala pouhých deseti procent. Zájem investorů o jejich koupi je stále výrazný – více než třetina jich v aktuálním průzkumu Hotel Investor Beat realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield uvedla velký či velmi velký zájem o Prahu.

8/17/2021

Shopping centre, food court, music
Obchodní centra: tržby jako před krizí a obnovený zájem investorů

Po květnovém znovuotevření obchodních center se zvýšily jejich tržby i návštěvnost, a to na míru převyšující loňské výsledky ze stejného období. Oproti předkrizovému roku 2019 byla návštěvnost nižší, ale tržby srovnatelné, dokonce mírně vyšší. Nejlépe jsou na tom z hlediska tržeb supermarkety a hypermarkety, daří se také prodeji elektroniky a produktů pro zdraví a krásu. Aktuální výkonnost obchodních center lze tedy označit za velmi silnou, její hodnoty převyšují původní očekávání, a tyto nemovitosti se tak opět stávají cílem investorů – letos a v příštím roce se má v retailovém segmentu odehrát několik významných transakcí. Letos se zatím nejvíce prodávaly kancelářské a logistické nemovitosti.

8/9/2021

Shopping, high street, iconic shopping building
Na český trh letos zatím vstoupilo 9 nových značek, nejvýznamnější z nich je Primark

Nehledě na problémy, které maloobchodnímu segmentu způsobila opatření spojená s koronavirovou krizí, na zdejší trh vstupují nové značky. Za první pololetí jich bylo či bude devět, nejvýznamnější je vstup irského oděvního řetězce Primark.

6/16/2021

Shopping centre
Bluehouse prodal obchodní centrum Korso Karviná Consequ

Společnost Bluehouse prodala obchodní centrum Korso Karviná české firmě Conseq Investment Management. Jedná se o první letošní prodej obchodního centra v České republice.

6/16/2021

Office building
Fond Trigea koupil Explora Business Centre

Český nemovitostní fond Trigea koupil kancelářskou budovu Explora Business Centre v pražských Nových Butovicích. Prodávajícím byla mezinárodní realitní skupina Golden Star Group. Jedná se o jednu z největších realitních transakcí tohoto roku.


6/3/2021

Industrial, logistic, warehouse
IKEA prodlužuje nájem v SEGRO Logistics Park Prague

Společnost IKEA prodloužila svou stávající nájemní smlouvu v SEGRO Logistics Park Prague v blízkosti Letiště Václava Havla. V objektu, který využívá jako výdejní sklad zboží pro své zákazníky, si bude nadále pronajímat skladové prostory o rozloze téměř 12 500 metrů čtverečních. Transakci zprostředkovala realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield.

5/3/2021

Retail Park Cestlice
Česko má už přes milion m2 nákupních parků

V minulém roce bylo v České republice dokončeno či rozšířeno 23 projektů nákupních parků (neboli retail parků) s celkovou obchodní plochou téměř 55 tisíc metrů čtverečních, jejich výstavba byla loni nad desetiletým průměrem. Souhrnná plocha všech retail parků v Česku tak překročila hranici milionu čtverečních metrů.

4/29/2021

warehouse, industrial, truck
Česko má nejvíce průmyslové plochy na obyvatele ve střední Evropě

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield, přední světový poskytovatel realitních služeb, analyzovala vývoj v odvětví industriálních nemovitostí v pěti zemích střední Evropy (Česko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko) v roce 2020 a přináší hlavní zjištění.

3/25/2021

Brno Offices Spielberg night
Brněnský kancelářský trh

V roce 2020 zaznamenal brněnský kancelářský trh pokles ve všech parametrech, jež společnost Cushman & Wakefield dlouhodobě sleduje. Letošní rok by však měl přinést změnu.

3/22/2021

Retail High Street, CIJ awards
CIJ Awards 2020

V letošním ročníku CIJ Awards Czech Republic získal retailový tým společnosti Cushman & Wakefield ocenění Best Retail Real Estate Agency.

3/18/2021

Related Insights

Prague, Czech Republic
Insights • Economy

Czech Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Czech Republic.
Marie Baláčová • 8/25/2021
Czech Republic, Prague, Old Town Square, High Street
MarketBeat

Czech Republic MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic commercial property activity across office, retail and industrial real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová • 8/11/2021
Research, graph, table, data
MarketBeat

CEE MarketBeats

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly commercial real estate activity in the CEE region (Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia) across office, retail, industrial and hospitality real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová

NEMŮŽETE NAJÍT, CO HLEDÁTE?

Obraťte se na jednoho z našich profesionálů.