Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Kanceláře 2022: minimum nových projektů, mírný růst poptávky a nájmů, práce v hybridním modelu

12/13/2021

• Přírůstek nové kancelářské plochy je letos nejnižší za pět let, příští rok bude situace podobná
• Poptávka je stále pod hodnotami roku 2019, ale v posledních měsících se nájemní aktivita na trhu zvyšuje
• V budoucnu by měl růst poptávky spolu se zdražením staveb zvednout ceny nájmů
• Firmy nemají kanceláří nadbytek: prostor k podnájmu je méně
• Kanceláře nekončí – vítězí hybridní model práce kombinující práci v kanceláři a z domova

Kancelářský trh se vlivem koronavirové krize mění, i když ne tak dramaticky, jak se původně čekalo. Kanceláře rozhodně nekončí, práce z domova se nestává natrvalo standardem – potvrdily se její limity a nenahraditelnost osobního kontaktu. Běžný tedy bude spíše hybridní model kombinující práci v kanceláři a doma. Poptávka po kancelářských prostorách je stále pod hodnotami let před krizí, nicméně aktivita na trhu v poslední době roste. Zatím ne natolik, aby opodstatnila růst cen nájmů, který by byl vzhledem ke zdražení stavebních materiálů potřeba, ale do budoucna lze očekávat, že poroste obojí. Krize totiž zbrzdila výstavbu některých projektů, a výraznějšího přírůstku nových kancelářských ploch se tak dočkáme nejdříve v roce 2023. V příštích letech by tedy mohlo dojít k převisu poptávky nad nabídkou, a tedy ke zvýšení nájemného.

Nejméně nových projektů za pět let

Oproti některým předpokladům nezpůsobila koronavirová krize konec kanceláří, práce se natrvalo plošně nepřesunuje domů, do kaváren či do coworkingových center. Nejistota ohledně jejich budoucnosti však na počátku krize, který s sebou nesl hromadný přesun zaměstnanců na tzv. home office, ovlivnila stavební aktivitu developerů. Ti pozastavili chystané projekty a vyčkávali, až bude jasnější, jaký objem kancelářských prostor bude na trh nejvhodnější dodat a kdy. Výstavbě nenahrával ani nedostatek pracovníků či opatrnost bankovních domů při poskytování úvěrů. Důsledky pozastavení výstavby pociťujeme již v tomto roce, kdy bylo na trh dodáno nejméně nových kancelářských metrů od roku 2016. Zatímco průměrně se tento objem pohybuje kolem 150 000 m2, letos to bude asi jen 70 000 m2 nových prostor.

Radka Novak, mezinárodní partnerka, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Ani příští rok nepřibude nových projektů na kancelářském trhu o moc více než letos. Developeři se sice již přesvědčili, že kanceláře nadále potřeba jsou, nicméně realizace projektů vyžaduje čas. Optimismus se vrací a několik poměrně velkých projektů se již začalo stavět, ale jejich dokončení se očekává až v roce 2023.“

Dražší výstavba – vyšší nájemné?

Plány developerů zkomplikovaly také rostoucí stavební náklady a nedostatek pracovních sil. Při současném zdražování stavebního materiálu musejí své projekty opakovaně přeceňovat, a aby dosáhli zisku, musejí začít počítat s vyšším nájemným, než je dnešní standard – v letošním třetím čtvrtletí činilo nejvyšší dosažitelné nájemné 22 eur za metr čtvereční a měsíc. Růstu nájmů však nenahrává aktuálně nízká poptávka – ta je stále výrazně pod úrovni předkrizových let. Čistá poptávka sice již pátý kvartál v řadě postupně stoupá – ve třetím čtvrtletí o 17 procent oproti předchozímu kvartálu – ale zatím ne natolik, aby opodstatnila pro developery potřebný nárůst nájemného.

Nájemci, jimž končí nájemní období, totiž nyní inklinují spíše k přejednání stávající smlouvy než ke stěhování do nových prostor. Mimo jiné i proto, že i jejich náklady ovlivňuje růst cen ve stavebnictví: přestože majitel na kancelářskou vestavbu obvykle přispívá, část vstupních kapitálových nákladů nese nájemce – a tato částka je nyní až o 30 procent vyšší než před dvěma lety.

Na nájemce navíc dolehne zvýšení poplatků za služby způsobené růstem cen energií. Je pravděpodobné, že kvůli tomu budou preferovat úspornější, „zelenější“ budovy oproti těm starším, energeticky náročnějším. Tím se ještě zvýší tlak na ekologická řešení při výstavbě a provozu budov, přičemž téma dlouhodobé udržitelnosti a nízkonákladovosti provozu patří mezi nejvíce diskutované trendy pro příští roky.

Radka Novak, mezinárodní partnerka, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Zvýšení nájemného – jakkoli je z pohledu nákladnější výstavby opodstatněné – závisí čistě na poměru nabídky a poptávky. Teprve až se poptávka výrazně zvýší a zároveň bude klesat neobsazenost, budeme svědky razantnějšího navýšení cen, za které se prostory budou pronajímat. Je pravděpodobné, že k tomu dojde již v příštím roce, a to primárně v nejpopulárnějších kancelářských lokalitách, kde se neobsazenost pohybuje na hranici pěti procent. “

K výraznému zmenšování kanceláří nedochází

Firmy se nyní ani nezbavují „nadbytečných“ metrů v tak velké míře, jak se očekávalo v prvních fázích krize. Počáteční nadšení firem, že lze stejně efektivně pracovat i z domova, vystřídalo určité vystřízlivění, pokud jde o produktivitu práce, motivaci, kooperaci a sdílení zkušeností. To vše při nemožnosti osobních kontaktů klesá, a firmy tak chtějí možnost pracovat a setkávat se v kancelářích rozhodně zachovat. Razantnímu zmenšování kancelářských prostor nenahrává ani fakt, že smysluplně ho lze většinou realizovat až s koncem nájemního cyklu.

V mezičase před vypršením nájemní smlouvy plánovaly mnohé firmy nadbytečné prostory podnajmout, v loňském roce a na počátku toho letošního tak došlo k extrémnímu nárůstu objemu prostor k podnájmu. Extrémní byl už proto, že dříve se podnájmy kanceláří v Česku příliš nepraktikovaly – kvůli krátkému nájemnímu období, jež u nás obvykle činí pět let, na rozdíl třeba od Spojeného království, kde se nájemní smlouvy uzavírají často i na dvacet let.

Radka Novak, mezinárodní partnerka, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Zatímco na začátku letošního roku množství metrů k podnájmu zvyšovalo neobsazenost kancelářských prostor až o dvě procenta, v posledních dvou kvartálech se jejich objem opět výrazně snížil – část prostor se pronajala, nové v nabídce příliš nepřibývají, ty stávající firmy z trhu často stahují, neboť už neplánují hromadný přechod na práci z domova a tuší, že prostory budou opět potřebovat.“

Zpět do kanceláří – v Česku více než jinde

S návratem zaměstnanců do kanceláří počítají firmy po celé Evropě, i když čas, kdy k tomu má dojít, se různí dle aktuální epidemické situace, ale také třeba v závislosti na velikosti firmy. Větší korporace nad 100 zaměstnanců v jedné lokalitě bývají opatrnější, návrat plánují na začátek roku 2022 nebo i později – plánují ho ale určitě.

V Česku byl probíhající návrat do kanceláří během podzimu zjevný: na začátku listopadu ukazovala data Google Mobility Report sledující pohyb lidí v administrativních centrech, že se Praha ve srovnání s jinými metropolemi nejméně odlišuje od standardů před krizí. Zatímco v Londýně byla mobilita stále 37 procent pod hodnotami z počátku roku 2020, v Amsterdamu o 30 procent, ve Varšavě o 26 a v Berlíně o 24, v Praze byl rozdíl jen 15 procent pod dříve obvyklými hodnotami.

Chuť Čechů častěji pracovat v kanceláři lze vysvětlit i tím, že v období před koronavirovou krizí byl u nás model práce z domova mnohem méně rozšířen než v jiných evropských zemích. Jak uvádí Eurostat, zatímco ve Finsku a Nizozemsku v roce 2019 pracovalo z domova přes 14 procent zaměstnanců, v Česku to byla 4,6 procenta. Před několika lety u nás koncept práce na dálku a sdílení pracovních míst zkoušely ve větší míře zavést některé technologické firmy, ale bez výraznějšího úspěchu.

Radka Novak, mezinárodní partnerka, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Pozitivnější vztah k práci na dálku, který vidíme v zahraničí, se nyní přenáší do českých poboček mezinárodních korporací – mám zkušenost, že ty jsou tomuto modelu nakloněny více. Naopak u lokálně vlastněných firem se tento koncept někdy prosazuje hůř. Vliv na to má i styl řízení firmy – zda vedení svým zaměstnancům plně důvěřuje, zda rozhodnutí nechává i na nich. Kultura, atmosféra a celkové ovzduší ve firmě pak mají výrazný vliv na chuť zaměstnanců vracet se zpět do kanceláří. Pokud se lidem zpátky nechce, je namístě zamyslet se, proč tomu tak je a jak to změnit.“

Do kanceláře jen na pár dní v týdnu

Přestože část firem by uvítala mít své zaměstnance plně zpátky v kancelářích, k původnímu modelu téměř stoprocentní přítomnosti na pracovišti se již rozhodně vrátit nelze. Nejčastěji se firmy kloní k tzv. hybridnímu režimu, kdy zaměstnanci pracují část týdne v kanceláři a část z domova či odjinud.

Radka Novak, mezinárodní partnerka, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield:Záleží samozřejmě na oboru činnosti firmy a na konkrétních pracovních pozicích. Firmy fungování v tomto režimu zatím spíše testují, přejít na něj naplno a se všemi výhodami lze pouze při změně konceptu kanceláře, který si vyžaduje stavební úpravy, a tedy i kapitálové náklady. Nejlépe se tedy dá realizovat s koncem nájemního období.“

Pouze částečná přítomnost zaměstnanců v kanceláři s sebou nese zavedení režimu sdílení pracovních míst, tedy střídání více zaměstnanců u jednoho stolu. Tato změna nebývá vždy přijata kladně – a tak firmy dnes věnují velkou pozornost tzv. change managementu.

Radka Novak, mezinárodní partnerka, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Jde o přenastavení postoje zaměstnanců, pomoc jim sžít se s novým prostředím a naučit se ho efektivně využívat. Vedeme při tom strukturované rozhovory se zaměstnanci, zjišťujeme náladu a kulturu ve firmě, jaká jsou její specifika a jak se jim nejlépe přizpůsobit. Hodně v tom pomáhají ambasadoři z různých oddělení a pozic napříč firmou, kteří mají vliv na kolegy a s přijetím změny pomohou.“

Budoucnost je ve flexibilitě

Jakkoli se sdílení místa zaměstnancům zpočátku nemusí líbit, obvykle je to „cena za svobodu“ flexibility. Těm, kteří chtějí pracovat plně z kanceláře, je vlastní stůl většinou ponechán. Je třeba, aby firma respektovala přání jednotlivých zaměstnanců a vycházela vstříc jejich potřebám, zvlášť v dnešním kontextu extrémně nízké nezaměstnanosti a boje o talenty. Třeba pro generaci Z je možnost práce mimo kancelář již naprosto standardním požadavkem. Zároveň ale více než zkušenější kolegové potřebují juniorní zaměstnanci vedení, učení a předávání znalostí, které nejlépe probíhá při osobním kontaktu na pracovišti.

Radka Novak, mezinárodní partnerka, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Zaměstnavatelé během pandemie ztratili dříve častý argument, že efektivně lze pracovat jenom z kanceláře, kde zaměstnanci musejí být pod dohledem osm hodin denně. Zaměstnanci zase již nemohou tvrdit, že jsou doma trvale stejně produktivní a motivovaní jako v kanceláři. Klíčem k udržení efektivity a spokojenosti obou stran a k dosažení ideálního stavu pracovního prostředí tak bude flexibilita.“


Kontakt

Michaela Sedlbauerova
Michaela Šedlbauerová

Head of Marketing Czech Republic • Prague

Related News

Fairmont Hotel, store, city
Main Streets Across the World 2023

V letošním 33. ročníku žebříčku realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield Main Streets Across the World se Česká republika umístila na 19. místě.

11/21/2023

travel, mountain, woman, forrest
Investice do hotelů v CEE opět rostou, hotely ale musí zlepšit vykazování udržitelnosti a snížit uhlíkovou stopu

Společnosti Cushman & Wakefield a CMS představují hlavní zjištění ze čtvrtého vydání svého společného průzkumu hotelového investičního trhu ve střední a východní Evropě: Getting Real about ESG in Hotel Real Estate.

10/25/2023

Kamila Breen
Kamila Breen

Kamila Breen přichází na pozici Associate Director do realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield, kde povede tým průzkumu trhu pro Českou republiku.

10/24/2023

Marie Balacova
Marie Baláčová se stává partnerkou v Cushman & Wakefield

Marie Baláčová se stává partnerkou v realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield a nově také vedoucí týmu služeb pro podporu rozvoje obchodu (Business Development Services) pro region střední a východní Evropy a severské země.

10/5/2023

Petr Dolejs, Petr Markvart
Petr Dolejš a Petr Markvart jmenováni partnerem Cushman & Wakefield

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield jmenuje Petra Dolejše z týmu správy nemovitostí a Petra Markvarta z týmu pronájmu kancelářských prostor partnerem.

8/3/2022

people, management
Cushman & Wakefield jmenuje nové vedoucí pro region CEE

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield posiluje svou řídicí strukturu v regionu střední a východní Evropy.

9/14/2021

Related Insights

woman, meeting room
Insights • Economy

5-minute Real Estate Market Snapshot

Explore our 5-minute Real Estate Market Snapshot, a video overview of the commercial real estate market developments presenting the key trends in real estate investment, logistics, office and retail sectors.

12/3/2023
main streets across the world 2023
Research

Main Streets Across the World 2023

In this 33rd edition of Main Streets Across the World, we’ll explore the near-term outlook for the retail sector; headline rent and ranking changes for best-in-class urban locations across the world; key indicators and global main street rankings; and key trends to watch such as the cost-of-living crunch, e-commerce and more.
11/21/2023
Czech Republic, Prague, Old Town Square, High Street
MarketBeat

Czech Republic MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic commercial property activity across office, retail and industrial real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová • 10/31/2023
Women Hotel City
Insights • Investment / Capital Markets

The Hotel Investment Scene in CEE

Welcome to our fourth edition of the joint Cushman & Wakefield–CMS report on the Hotel Investment scene in CEE: Getting Real about ESG in Hotel Real Estate
Bořivoj Vokřínek • 10/25/2023
City, graph
Insights • Investment / Capital Markets

Investment Highlights

In the first half of 2023, volume of transactions in the property sector within CEE-5 surpassed EUR 2 billion, which is 59% less than in H1 2022.
Jeff Alson • 10/2/2023
office, statistics, laptop
MarketBeat • Economy

CEE MarketBeats

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly commercial real estate activity in the CEE region (Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia) across office, retail, industrial and hospitality real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová • 9/13/2023
Prague, Czech Republic
Research • Economy

Czech Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Czech Republic.
Marie Baláčová • 4/27/2023
C&W Lobby
Research • Workplace

Office Fit Out Cost Guide

V tomto průvodci vám nabízíme podrobnou analýzu nákladů na jednotlivé části fit out procesu kancelářských prostor. Více informací získáte v následujícím textu.
4/4/2023

NEMŮŽETE NAJÍT, CO HLEDÁTE?

Obraťte se na jednoho z našich profesionálů.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
Save settings