Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Sista kilometern i e-handelstransportkedjan ofta 50 procent av totala logistikkostnaden

20/11/2019

Cushman & Wakefield lanserar idag logistikrapporten ”Last Link” som visar att den sista kilometern i e-handelstransportkedjan ofta står för 50 procent eller mer av den totala logistikkostnaden, där hyreskostnader utgör i genomsnitt 4,3 procent.

Stockholm, 20 november 2019
 – Näthandeln ökar stadigt, så även i Sverige. Därför behöver större fokus läggas på kostnader knutna till varuleveranser och speciellt på det sista steget, från logistikdepåer och hem till beställande kund.

När konsumenternas förväntningar ökar avseende leveranser och hur snabbt de bör ske blir också risken av ineffektivitet i det sista steget större, vilket även ökar risken för högre kostnader. Ineffektiviteten som kan uppstå kan exempelvis bestå av att varan inte gick att leverera vid första försöket, att leveransrutter inte är optimerade samt att returer inte är integrerade i dessa leveransrutter.

Kristoffer Sandberg, Partner och ansvarig för logistiksegmentet för Cushman & Wakefield i Sverige säger; ”I Norden värdesätter konsumenter flexibilitet i leveranstiden mer än en snabb leverans, även om just kravet på en kortare leveranstid blir allt viktigare. Att kunna leverera enligt dessa faktorer påverkar attraktiviteten för logistikfastigheter positivt och vi på Cushman & Wakefield tror att ökad kunskap om hela kedjan bidrar till en fortsatt stark hyresutveckling för all form av logistik i Sverige även framöver.”

Cushman & Wakefield har tillsammans med P3 Urban Logistics tagit fram en modell för att visa på den potentiella besparingen av att flytta logistikdepåer närmare slutkund, och där resultatet visar på en starkt positiv korrelation. Baserat på beräkningar utifrån data i London, Paris, Milano och Madrid, visar modellen att om en logistikdepå flyttas 20 minuter närmare slutkund så kan det på dessa orter generera besparingar om närmare 2 miljoner € per år (4 miljoner € per år i Paris).

I rapporten konstateras att placering av logistikdepåer närmare slutkunden ger minskade kostnader i den sista delen av leveranskedjan, detta trots högre hyror. E-handlare vittnar om att behovet av logistikdepåer i stadsnära miljöer är stort, men idag upplevs det svårt för fastighetsutvecklare att få ihop kalkylen för förvärv av attraktiv industrimark eftersom det än så länge saknas relevanta jämförelsehyror. Prognosen är dock att så snart de första stadsnära projekten är utvecklade spås logistik kunna utmana även befintliga fastighetssegment i dessa attraktiva lägen.

Potentialen att utveckla och stärka logistiksegmentet ytterligare är stor. Cushman & Wakefield har redan i den tidigare rapporten ”The Changing Face of Distribution” konstaterat att om leveranser skulle ske med förarlösa fordon skulle transportdelen av den totala logistikkostnaden sjunka från 50 till 32 procent.

För ytterligare information, kontakta:

Annika Edström
Head of What’s Next
Mobil: 070-234 59 25
annika.edstrom@cushwake.com

eller

Kristoffer Sandberg
Partner, Capital Markets
Mobil: 070-294 64 40
kristoffer.sandberg@cushwake.comOm Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) är ett ledande globalt fastighetstjänsteföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar property-, facilities- och project management, uthyrning, capital markets, värdering och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.com eller följ @CushWake på Twitter. 

 

PRESS & NYHETER

Karl Persson VD Sverige CEO Sweden
Karl Persson återansluter till Cushman & Wakefield som VD för Sverige

Det globala fastighetsrådgivningsföretaget Cushman & Wakefield har återanställt Karl Persson som VD för Sverige.

 

22/06/2022

Logistics Report Sweden
Hög aktivitet på logistikmarknaden trots en osäker omvärld

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Logistics Sweden 2022 som ger en uppdaterad syn på den svenska logistikmarknaden.

18/05/2022

Office Snapshot Sweden Autumn 2022 report
Hållbarhetsfokus ger tydliga fördelar visar ny rapport

Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden med temat flyttmönster och lokalstrategier.

07/04/2022

Relaterade insikter

Property Investor Confidence Index
Research • Economy

Property Investor Confidence Index

The Property Investor Confidence Index has been issued since 2008, with the purpose to gather indicators of market sentiment rather than to produce scientifically proven data.
26/09/2023
Swedish flag flying in Stockholm
MarketBeat

Sweden MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly Sweden commercial property activity across office, retail and logistics sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
28/08/2023
Välfärdsutmaningen 2020
Insights

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS