Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

​Utländsk frånvaro resulterade i hög andel affärer i svenska regionstäder

03/07/2020
Utländsk frånvaro resulterade i hög andel affärer i svenska regionstäder
Stockholm, 3 juli 2020 – Enligt de senaste transaktionssiffrorna från Cushman & Wakefield har pandemiutbrottet och en avsaknad av internationella köpare under perioden påverkat både vilka regioner och segment som sett flest affärer och störst volymer under Q2 2020. Mest aktiva under perioden har i huvudsak privatägda svenska bolag varit, hela 97 % av säljarna och 87 % av köparna var svenska aktörer. Siffrorna visar även på att nettoköpare utgjorts av främst privatägda fastighetsbolag och att börsnoterade bolag och offentlig sektor istället varit nettosäljare.

Annika Edström, Head of What's Next/Research på Cushman & Wakefield: “I vår senaste Property Investor Confidence index, som genomfördes i slutet av april, uppgav 63 % av investerarna att de aktivt tittade på affärer och var redo att agera på desamma. Sedan dess har fler objekt nått marknaden och finansieringsläget förbättrats, vilket givit en ordentlig ketchupeffekt. Osäkerheten kopplad till Covid-19 ställer högre krav på och särskiljer idag attraktiva objekt och kapitalstarka köpare mer än tidigare.”

Det mest populära segmentet totalt sett under Q2 2020 var överlägset bostäder (47 %), följt av kontor (31 %) och industri/logistik (8,5 %). Transaktioner i de tre storstadsregionerna står gemensamt endast för 36 % av marknaden och därmed har de flesta affärer (64 %) skett i regionstäder eller mindre städer. Traditionellt sker nära hälften av transaktionsvolymen i de tre storstadsregionerna (44 % under 2019 och 52 % under 2018). Trenden under Q2 visar tydligt att den geografiska allokeringen förändrats i och med pandemins framfart.

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield: ”Traditionellt sett har internationella aktörer främst varit aktiva i storstadsregionerna och inom kontors-, handels-, och logistiksegmenten. En betydande osäkerhet kring framtida driftnetton inom segmenten kontor och handel har pausat en rad affärer och gjort säljare ovilliga att gå ut med objekt på marknaden vilket tydligt gjort avstamp i transaktionsstatistiken där vi kan se att de utländska aktörernas  hemmamarknader, storstäderna, kraftigt minskat sin andel."

Störst volym avser affärer med underliggande fastighetsvärde i spannet 200-499 Mkr (32 %) följt av affärer i spannet 1,000-1,999 Mkr (19 %). Intressant är att sett till nettoköpare sticker Norge (3,1 Mdr) och Storbritannien (960 Mkr) ut, nettosäljare under kvartalet var främst aktörer i Sverige (-3,597 Mdr) och Tyskland (-703 Mkr). 

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield: “Flera affärer som kommunicerats under det andra kvartalet har blivit av i och med att det idag i större utsträckning råder en “köparens marknad”. Säljare har nu ansett att tidigare förkastade bud nu framstår som attraktiva och köpare har därmed haft möjlighet att komma över objekt som skapar en större förvaltningsenhet eller av andra anledningar varit av stort intresse. Det finns också exempel på affärer där säljaren bistått med reverser eller andra typer av lösningar, något som var relativt sällsynt under året före Covid-19-pandemin. Lösningar som initialt underlättat köparens finansiering och bidragit till att affären kunnat bli av på prisnivåer i linje med före Covid-19.”

Regioner som sticker ut med höga volymer under årets andra kvartal är Värmland (2,4 Mdr), Uppsala (2,3 Mdr) och Östergötland (1,9 Mdr), tillsammans utgör de drygt 6,5 Mdr i underliggande transaktionsvolym.

Karl Persson, Head of Cushman & Wakefield i Sverige: “Vi ser att transaktionsmarknaden går från klarhet till klarhet nu före sommaren och att det finns ett fortsatt starkt intresse för främst bostads-fastigheter, samhällsfastigheter och logistik, men även för andra segment om prisförväntningarna är rätt. Med de 20-tal affärer vi genomfört fram tills dags dato i år inom samtliga segment så är vår bedömning att transaktionsmarknaden kommer vara fortsatt stark, både avseende inhemskt kapital men framförallt utländskt då dessa har ett fortsatt stort flöde in i sina fonder.”


With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS