6 Feet Office (image) 6 Feet Office (image)

6 Feet Office: Anpassa kontoret till en ny normal tillvaro

Framöver kommer många att börja återvända tillbaka till det fysiska kontoret och en vardag som ser helt annorlunda ut än före Covid-19-utbrottet. Social distansiering — att hålla ett säkert avstånd till andra — är numera en gyllene regel, en del i det vardagliga livet och vårt sätt att agera. Och även om det rekommenderade avståndet kan variera i olika länder så är tankesättet detsamma.

Cushman & Wakefields koncept “6 Feet Office” syftar till att anpassa arbetsplatsen så att människor kan komma tillbaka till kontoret på ett tryggt och säkert sätt. 

”6 Feet Office” är ett sätt att förenkla för företag att anpassa sig till en ny normal tillvaro och där vi på Cushman & Wakefield kan bistå med allmän vägledning liksom med skräddarsydda lösningar till våra kunder i varje steg på vägen.

Kontakta oss om du vill veta mer.
Six Feet Office

Se videon om 6 Feet Office här

6 Feet Office Sweden video 6 Feet Office video
6 Feet Office (image) Six Feet Office (image)

DISCLAIMER: Cushman & Wakefield and our staff are not authorized or qualified to guide or influence you in the preparation of your own business continuity or preparations plans from a health and public policy perspective. While we are making efforts to ensure we are providing an up-to-date list of publicly available resources, all details on COVID-19, as well as health, economic and public policy implications, should be addressed with the advice of an independent specialist.