Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

For Lease | Ready-built Warehouse Available

Warehouse for Lease in Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Phu My 1 Industrial Zone
Long Thanh Ward, Ba Ria - Vung Tau Province Vietnam
Inquire About This Property
Construction Status:
Operational
Sublease:
No

Warehouse for Lease in Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

- Grade B RBW in Phu My 1 Industrial Park, Ba Ria - Vung Tau

- Developer: Sotrans 

- Accessibility to Ho Chi Minh CBD (58 km), Tan Son Nhat Airport (63.5 km), Phu My Port (2 km), Cai Mep Port (4.5 km), Cat Lai Port (53 km)

- Fully amenities: 24/7, CCTV, Fire fighting system, lightning system, parking lot, ...

- Available to hand-over in NOW

- Notable Manufacturers: Behn Meyer Agricare Vietnam, CS Bearing, LEC Energy, Pomina, VSSC Steel Center, Hwan Tain 


베트남 Ba Ria - Vung Tau 성에의 대여 창고

- Ba Ria - Vung Tau, Phu My 1 공업단지, B 급기성품 창고 

- 개발자: Sotrans

- 다음과 연결한다, Ho Chi Minh시내 (58 km), Tan Son Nhat 공항(63.5 km), Phu My 항구(2 km), Cai Mep 국제심해항 (4.5 km), Cat Lai 항구 (53km)

- 편의 시설: 경비 24/7, CCTV, 소방 시스템,조명 시스템, 주차장, ...

- 인수인계 가능 

- 주목할만한 제조사: Behn Meyer Agricare Vietnam, CS Bearing, LEC Energy, Pomina, VSSC Steel Center, Hwan Tain 


越南 Ba Ria - Vung Tau 省出租仓库房

- Ba Ria - Vung Tau, Phu My 1 工业园区 、 B 级预制仓库房

- 开发商:Sotrans

- 连接到 、Ho Chi Minh 市中心(58 公里)、Tan Son Nhat 机场(63.5 公里)、Phu My 港口(2 公里)、Cai Mep 国际深海港(4.5 公里)、Cat Lai 港口(53 公里)

- 公用事业:24/7 、闭路电视 、消防系统 、停车场 、照明系统 、...

- 准备移交

- 著名制造商: Behn Meyer Agricare Vietnam, CS Bearing, LEC Energy, Pomina, VSSC Steel Center, Hwan Tain

Cushman & Wakefield sử dụng cookie để phân tích lưu lượng truy cập và đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất trên trang web này. Tắt hộp thoại này để xác nhận sự đồng thuận của bạn hoặc truy cập trang này để tìm hiểu thêm:
Thông báo về cookie

MORE OPTIONS
Đồng ý và tắt


These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS