Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City

Thành phố Hồ Chí Minh

Cushman & Wakefield là công ty cung cấp dịch vụ bất động sản toàn cầu mang lại giá trị xuất sắc vượt trội cho người thuê và chủ sở hữu bất động sản. Văn phòng của chúng tôi tại Việt Nam là nhà của trên 51.000 chuyên gia bất động sản. Thành công của chúng tôi là nhờ văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm mà tại đó chúng tôi đặt nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu.

Các dịch vụ của chúng tôi tại Việt Nam

Tại Cushman & Wakefield Việt Nam, chúng tôi cung cấp các dịch vụ bất động sản từ dịch vụ dành cho người thuê toàn cầu đến dịch vụ cho thuê và tư vấn. Với thông tin và dữ liệu chuyên sâu về thị trường từ 400 văn phòng của Cushman & Wakefield trên toàn cầu tại 70 quốc gia, chúng tôi có các nguồn lực và chuyên môn để áp dụng linh hoạt từng chiến lược đầu tư với các cơ hội kinh doanh bất động sản của quý vị. Mục tiêu của chúng tôi nhằm bảo đảm thành công và thiết lập mối quan hệ lâu dài với quý vị. 

Nguyện vọng của Quý vị, động lực của chúng tôi

Chúng tôi đặt khách hàng ở trung tâm của mọi hoạt động và thừa nhận rằng mỗi khách hàng đều khác biệt. Chúng tôi tin rằng việc lắng nghe và theo sát khách hàng cho phép chúng tôi giúp họ đạt được các mục tiêu về bất động sản.

Tại Cushman & Wakefield, chúng tôi xây dựng các mối quan hệ mang lại kết quả.

Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để đặt lịch hẹn thảo luận về những điều tiếp theo đối với chiến lược danh mục đầu tư của bạn tại Việt Nam.

CAN’T FIND WHAT YOU’RE LOOKING FOR?

We’re on hand to help. Get in touch and we can help with any additional information you need.


MORE OPTIONS
Đồng ý và tắt


These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS