FEATURED

Available
For Sale • Industrial
55,000 m2 Factory – Binh Duong province

Bau Bang Industrial Park
Binh Duong, Binh Duong 820000
Vietnam

Available
For Sale • Industrial
23 ha Industrial Land - Central Coast of Vietnam

CN-Logistics Zone Tam Hiep Port, Tam Hiep Commune, Nui Thanh District
Quang Nam, Quang Nam 51000 - 52000
Vietnam
230,000 SM

Available
For Sale • Industrial
The Plug and Play Factory For Sale

Long Giang IP, Tan Lap 1 Commune
Tan Phuoc District, Tien Giang Province 860000
Vietnam

KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC NHỮNG GÌ BẠN ĐANG TÌM KIẾM?

Liên hệ với một trong các chuyên gia của chúng tôi.