FEATURED

Available in the future
For Lease • Industrial
80000m2 LEED Gold Design Warehouse For Lease

Huu Nghi Street
Bac Ninh City, Bac Ninh Province 16000
Vietnam

Available
For Lease • Office
Lim Tower 3

29A Nguyen Dinh Chieu
Ho Chi Minh City, District 1 70000
Vietnam

Available in the future
For Lease • Office
OfficeHaus

165 Bo Bao Tan Thang
Ho Chi Minh City, Tan Phu District 70000
Vietnam

KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC NHỮNG GÌ BẠN ĐANG TÌM KIẾM?

Liên hệ với một trong các chuyên gia của chúng tôi.