Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Hanoi, Vietnam Hanoi, Vietnam

Thông tin chi tiết

BÁO CÁO QUÝ – THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI

Các báo cáo quý MarketBeat của Cushman & Wakefield phân tích hoạt động kinh tế và bất động sản thương mại bao gồm cung, cầu và xu hướng giá cả ở cấp độ thị trường và thị trường phụ. 

Tải xuống báo cáo

Báo cáo MarketBeat Hà Nội Quý 3 2023 sẽ mang đến các phân tích kinh tế và thông tin chuyên sâu về các mảng nhà ở, công nghiệp, bán lẻ và văn phòng.

Tải báo cáo MarketBeat Hà Nội mới nhất ở đây.
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Q3 2023
Tải xuống báo cáo để biết thêm thông tin chi tiết từ các chuyên gia của chúng tôi.
Tải xuống

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG

Office Buildings CBD
MarketBeat

Thị trường văn phòng

Nhu cầu không gian văn phòng vốn gắn liền với nền kinh tế; tăng trưởng kinh tế đồng nghĩa với việc nhiều việc làm được tạo ra, từ đó thúc đẩy nhu cầu nhiều hơn đối với tất cả các loại không gian cho người lao động, trong đó có văn phòng.

Trang Bui • 07/11/2022
Shopping Retail
MarketBeat

Thị Trường Bán Lẻ

Thị trường bán lẻ Hà Nội đã phục hồi và quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng của thời điểm trước đại dịch.
Trang Bui • 04/11/2022
Warehouse Internal Rack
MarketBeat

Thị trường công nghiệp Hà Nội

Thị trường công nghiệp và kho vận tại 7 tỉnh trọng điểm miền Bắc bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương và Quảng Ninh
04/11/2022
Warehouse Internal Rack
MarketBeat

Thị Trường Nhà Ở

Giá bán sơ cấp trung bình trong quý này đạt khoảng 1.858 USD trên mỗi m2, giảm 3,1% so với quý trước.
Trang Bui • 04/11/2022

RELATED INSIGHTS

Reworking the office
Research • Workplace

Tái Thiết Lập Chiến Lược Văn Phòng

Báo cáo 'Tái thiết lập' của chúng tôi tư vấn dựa trên bốn yếu tố chính có thể tác động đến nhu cầu thuê và những thay đổi trong thiết kế văn phòng, bao gồm: Chi phí, Carbon, Văn hóa và Cộng đồng.
Trang Bui • 23/11/2023
main streets across the world 2023
Research

Main Streets Across the World 2023

In this 33rd edition of Main Streets Across the World, we explore the near-term outlook for the retail sector and headline rents and rankings for best-in-class urban locations across the globe.
Dominic Brown • 21/11/2023


MORE OPTIONS
Đồng ý và tắt


These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS