Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Southeast Asia Outlook 2023: Bouncing Back Stronger Southeast Asia Outlook 2023: Bouncing Back Stronger

Thông tin chi tiết

Triển vọng Đông Nam Á 2023: Cú Bật Lại Mạnh Mẽ

Đông Nam Á (DNA) được kỳ vọng là một trong những khu vực tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới khi Hoa Kỳ và Châu Âu đang tiếp tục lo lắng về khả năng đối diện suy thoái.


Báo cáo ghi nhận cách thị trường bất động sản tại khu vực Đông Nam Á đang vận hành trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và những xu hướng mới nhất. Trong đó, chúng tôi đánh giá tác động mở cửa trở lại của Trung Quốc và việc tăng lãi suất, đồng thời đưa ra quan điểm về thị trường đầu tư, mức giá thuê và triển vọng giá trị vốn đối với các thị trường bất động sản lớn ở Đông Nam Á (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam).

Năm 2022 chứng kiến sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam, với mức tăng trưởng GDP được ghi nhận ở mức 8%, vượt dự báo trước đó của hầu hết các tổ chức kinh tế (6,5 đến 7,5%). Năm 2023, bất chấp triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm, kinh tế Việt Nam vẫn được kỳ vọng duy trì tăng trưởng ổn định khi tăng trưởng GDP được dự báo trong khoảng 5,9% - 7,3%. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng và bất ổn vẫn là xu hướng chung xuất phát từ nhiều thách thức được dự đoán trước như sự phụ thuộc của Việt Nam vào hoạt động thương mại với các đối tác toàn cầu, áp lực lạm phát gia tăng, chính sách thắt chặt tiền tệ và tài khóa ở nhiều quốc gia.

Xem báo cáo để tìm hiểu thêm. External Link 

Liên hệ với chúng tôi

Để tìm hiểu thêm chuyên sâu về báo cáo Triển vọng Đông Nam Á, hãy liên hệ chúng tôi.
Trang Bui 

Trang Bui

Executive Director (General Manager and Head of Transactions), Vietnam

Cuc Le 

Cuc Le

Director, Head of Advisory Services, Vietnam,
Vietnam


MORE OPTIONS
Đồng ý và tắt


These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS