Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Na Prikope 2352x720 Na Prikope 750x480

Právě otevřené centrum Stromovka ve správě Cushman & Wakefield

11/19/2019
Žebříček Zemí Podle Nejdražších Nákupních Ulic: Pražské Příkopy Drží Česko V První Dvacítce

V každoročním žebříčku společnosti Cushman & Wakefield Main Streets Across The World 2019 se Česká republika již podruhé dostala do první dvacítky zemí řazených podle nejdražší nákupní ulice. Na 18. pozici ji vyzdvihla ulice Na Příkopě, v níž nejvyšší hodnota nájmu činí 235 eur za m2 a měsíc. Česko je jedinou zemí v regionu střední a východní Evropy, která se mezi top 20 letos (a loni poprvé) dostala, a potvrzuje tak absolutně dominantní pozici na středoevropském trhu. 

V evropském i globálním měřítku se Praha řadí k nejatraktivnějším destinacím 

Úspěch České republiky, tj. Prahy a její nejdražší nákupní ulice Na Příkopě, v celosvětovém srovnání má několik klíčových důvodů. Jedním z nich je koncentrace retailu na jednom místě – pražské centrum představuje kompaktní highstreetovou destinaci, již tvoří trojúhelník Václavské náměstí, Na Příkopě a Pařížská. 

K dalším přednostem pražského centra se řadí velké množství lokálních i zahraničních návštěvníků, unikátní architektura zdejších nemovitostí, velké množství památek a turistických atrakcí, perfektní infrastruktura a dostupnost hromadnou dopravou. To vše přispívá k velice vysoké návštěvnosti, jež na nejrušnějším místě přesahuje 120 000 lidí denně. 

Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Zdejší retailový trh je navíc oproti západním zemím poměrně mladý, kvalitní retail v mezinárodním rozsahu se zde buduje teprve posledních 30 let od pádu komunistického režimu. Proto má stále velký potenciál pro další zkvalitňování a zlepšování.“ 


Tabulka: Žebříček zemí podle nejdražších nákupních ulic

Velký význam mají i lokální makroekonomické a demografické parametry. V celé CEE stále roste HDP (v budoucnu má růst rychleji než na Západě), zvyšuje se také kupní síla místních obyvatel. Zároveň Česko těží z obrovského množství turistů – ti pro pražský retail generují 50 procent obratu. Praha si dlouhodobě drží pozici velice atraktivní a bezpečné turistické destinace, která se může chlubit 7,9 miliony návštěvníků a 18,3 milionu přenocování ročně. Význam Prahy umocňuje i vývoj pražského letiště, kde značně roste počet odbavených turistů – ten se za posledních 10 let téměř zdvojnásobil. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat: Praha má ambici stát se hlavním dopravním uzlem pro celý region, zejména pokud jde o lety z Asie či Ameriky.

Česko zastává klíčovou pozici vstupní brány regionu i z pohledu retailu. Funguje tak pro značky, které do CEE nově vstupují – na českém trhu si mohou skvěle ověřit svůj budoucí úspěch. V poslední době tuto strategii zvolil např. Primark, který příští rok plánuje otevřít svou prodejnu v Praze.

Prémiové značky zase dlouhodobě preferují Pařížskou ulici, která reprezentuje pražský „prime luxury“ segment a hodnotou výše nájmu těsně následuje Příkopy. Loni v hlavní ulici středoevropského luxusního retailu, kterou Pařížská představuje, svůj obchod otevřela značka Celine a proslýchá se, že totéž v blízké budoucnosti učiní Chanel a další velké brandy.

Český retail není jen Praha – druhou nejvýznamnější destinací je centrum Brna, které za poslední rok učinilo značný pokrok. Těší se velkému zájmu gastronomických operátorů, za nimiž sem lidé cíleně chodí, v posledních letech je zde stabilní profil retailerů, zájem o zdejší maloobchodní prostory se zvyšuje. Kapacita se přitom bude dále rozšiřovat o další revitalizace území.


Hlavní trend: flagship stores
I pražský high street reaguje na trendy, které v poslední době hýbou celým maloobchodním trhem: „Skladba retailerů se proměňuje, vnímáme větší zájem ze strany segmentu leisure, který přináší turisticky atraktivní volnočasové koncepty, jako jsou třeba různá muzea, a ze sektoru F&B, tedy gastronomických provozoven. Konkrétním příkladem je Time Out Market se svým gastronomickým konceptem tržnice, která se stane součástí projektu Savarin v centru Prahy,“ vysvětluje Jan Kotrbáček.

Dalším klíčovým trendem je koncept tzv. flagship stores – dominantních obchodů, které kvantitu nahrazují kvalitou. Velké značky volí cestu méně prodejen, ale výraznějších, atraktivnějších, nabízejících zákazníkovi blízké setkání a zážitek se značkou, často ve formátu tzv. experience centra. Retaileři tak reagují mimo jiné na rostoucí konkurenci online nakupování – chtějí být zákazníkovi nablízku a nabídnout mu atraktivní fyzickou prezentaci. Proto velcí retailoví hráči potřebují být na klíčových místech, kde se jejich cílová skupina pohybuje a která nabízejí atraktivní, výjimečné prostředí, jež podtrhne exkluzivitu konceptu a značky samotné.

A Praha je pro to ideálním místem: její historické centrum má jedinečný genius loci, který funguje jako skvělá kulisa flagship storů. Je vhodným marketingovým nosičem této koncepce také díky tomu, že zdejší centrum žije 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Všechny tyto výhody přitahují zájem velkých společností a značek – a jejich pozitivní ekonomické výsledky jsou pak zároveň signálem pro další retailery, že tento trh funguje.


Atraktivitu udrží kvalitní obchodní prostředí a veřejný prostor
Jan Kotrbáček: „Velcí hráči retailového trhu jsou dnes opatrnější, nedělají kompromisy, pro své obchody si vybírají pouze absolutně špičkové lokality a nemovitosti: centra měst nebo klíčová obchodní centra, se kterými se mohou asociovat a kde jejich prodejna umožní prezentovat velikost značky. Vzhledem k tomu, že Praha patří mezi dominantní destinace a vyvíjí se společně s trhem, vidím budoucnost jejího centra jako perspektivní a věřím, že si bude nadále držet svoji hodnotu.“

Velký vliv na tuto pozici Prahy má kvalita obchodního prostředí a veřejného prostoru. Velmi důležitým počinem v tomto směru je plánovaná revitalizace Václavského náměstí, která významným způsobem zvýší atraktivitu a hodnotu této destinace.

Český high street pak dále může podpořit i koncepční práce Prahy se svými návštěvníky. Má-li být naplněn potenciál, který turismus pro tento segment představuje, je třeba zaměřit se na zkvalitnění profilu přijíždějících turistů a necílit jen na kvantitu. Česká republika by se měla prezentovat jako kvalitní destinace a strategicky pracovat s takovou propagací, aby přilákala bonitnější klientelu, která pak u nás také více utratí.


Poznámky k metodice žebříčku Main Streets Across the World:
Výběr srovnávaných ulic: Do žebříčku se řadí 68 zemí podle nejvyššího dosahovaného nájemného v nejdražší nákupní ulici každé z nich. Za každou zemi je zařazena pouze jedna, nejdražší ulice – nejde tedy o absolutní žebříček nejdražších nákupních ulic světa (pak by pořadí bylo jiné a např. Česká republika by v něm nefigurovala na tak čelních příčkách, protože země umístěné před ním disponují vždy více různými ulicemi, jež jsou dražší než ulice Na Příkopě).
Pojem nejdražší ulice: Jedná se o nejdražší/nejatraktivnější nákupní třídy podle výše nájmu – ta odráží a určuje atraktivitu ulice. Žebříček nepracuje s cenami zboží, nejedná se tedy o nejdražší ulice z pohledu cen pro zákazníky.
Parametr výše nájmu: Žebříček pracuje s nejvyšší dosahovanou výší nájmu za m2 za ideálních 100 m2 plochy (tj. neplatí, že při násobné ploše se cena jednoduše násobí) s ideálními podmínkami (např. ideální výkladce), podle v západní Evropě používané metody zóna A (hodnota nájmu 10 m od výkladce).

 

 

Kontakt

Michaela Sedlbauerova
Michaela Šedlbauerová

Head of Marketing Czech Republic • Prague

Aktuální novinky

Jonathan Hallet cutting anniversary cake
Oslavy 30 let společnosti Cushman & Wakefield na českém trhu vyvrcholily letní party

Ve středu 30. srpna 2023 uspořádala přední realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield letní party k oslavě 30 let svého působení na českém trhu komerčních nemovitostí.

9/6/2023

Petr Dolejs, Petr Markvart
Petr Dolejš a Petr Markvart jmenováni partnerem Cushman & Wakefield

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield jmenuje Petra Dolejše z týmu správy nemovitostí a Petra Markvarta z týmu pronájmu kancelářských prostor partnerem.

8/3/2022

logistics, warehouse, highway, park
Desenio Group otevřelo distribuční centrum v CTPark Bor, své první mimo nordický region

Desenio Group, přední evropský prodejce nástěnných obrazů, si pronajala téměř 18,5 tisíce čtverečních metrů v průmyslově-logistickém areálu CTPark Bor.

6/21/2022

architects, project managemers, plans, workspace
Česko má druhé nejvyšší náklady na fit-out v CEE, stále však poloviční proti Německu a Spojenému království

Ve srovnání 26 evropských měst se Praha umístila jako druhá v regionu střední a východní Evropy co do nákladů na vybavení kanceláří, tzv. fit-out.

6/20/2022

industrial, warehouse, truck
Industriální plochy v Česku: rekordní obsazenost i výstavba

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield, přední světový poskytovatel realitních služeb, analyzovala vývoj v odvětví industriálních nemovitostí v pěti zemích střední Evropy (Česko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko) v roce 2021.

4/13/2022

Logistic, warehouse
Möbelix si pronajal poslední jednotku v Prologis Park Brno, park je tak nyní kompletně obsazen

Přes šest tisíc metrů čtverečních skladových prostor v areálu Prologis Park Brno si pronajala společnost XLCZ Nábytek s.r.o., která v nich zřídí sklad pro svůj e-shop značky Möbelix.

3/30/2022

Office, workplace, interior design
Albatros Media nově funguje z kanceláří v Mayhouse

Výběr vhodných prostor odpovídajících novým nárokům firmy, návrh jejich rozvržení podle nejnovějších trendů a závěrů důkladné analýzy potřeb zaměstnanců a firemní kultury i následnou realizaci architektonického projektu provedla pro Albatros Media realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield.

2/21/2022

Tereza Jelinkova
Cushman & Wakefield rozšiřuje své služby v oblasti udržitelnosti, koordinaci expertních týmů v regionu CEE povede Tereza Jelínková

Cushman & Wakefield rozšiřuje své služby v oblasti udržitelnosti, koordinaci expertních týmů v regionu CEE povede Tereza Jelínková

2/9/2022

Operator Beat map
Pražské hotely 2021: lepší výsledky než předloni, zájem investorů i operátorů

Zatímco celoevropský průměr podle dat společnosti STR přesáhl 43 procent, v Praze bylo obsazeno jen 26 procent hotelových kapacit, jež byly v provozu.

2/2/2022

retail, shopping, Primark
Na český trh loni vstoupilo 38 nových značek

Český maloobchodní trh a fyzický retail je pro retailové značky stále atraktivní, jak potvrzuje loňský příchod 38 nových zahraničních brandů – je to nejvíce za poslední tři roky.

1/6/2022

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
Save settings