Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Na Prikope 2352x720 Na Prikope 750x480

Právě otevřené centrum Stromovka ve správě Cushman & Wakefield

11/19/2019
Žebříček Zemí Podle Nejdražších Nákupních Ulic: Pražské Příkopy Drží Česko V První Dvacítce

V každoročním žebříčku společnosti Cushman & Wakefield Main Streets Across The World 2019 se Česká republika již podruhé dostala do první dvacítky zemí řazených podle nejdražší nákupní ulice. Na 18. pozici ji vyzdvihla ulice Na Příkopě, v níž nejvyšší hodnota nájmu činí 235 eur za m2 a měsíc. Česko je jedinou zemí v regionu střední a východní Evropy, která se mezi top 20 letos (a loni poprvé) dostala, a potvrzuje tak absolutně dominantní pozici na středoevropském trhu. 

V evropském i globálním měřítku se Praha řadí k nejatraktivnějším destinacím 

Úspěch České republiky, tj. Prahy a její nejdražší nákupní ulice Na Příkopě, v celosvětovém srovnání má několik klíčových důvodů. Jedním z nich je koncentrace retailu na jednom místě – pražské centrum představuje kompaktní highstreetovou destinaci, již tvoří trojúhelník Václavské náměstí, Na Příkopě a Pařížská. 

K dalším přednostem pražského centra se řadí velké množství lokálních i zahraničních návštěvníků, unikátní architektura zdejších nemovitostí, velké množství památek a turistických atrakcí, perfektní infrastruktura a dostupnost hromadnou dopravou. To vše přispívá k velice vysoké návštěvnosti, jež na nejrušnějším místě přesahuje 120 000 lidí denně. 

Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Zdejší retailový trh je navíc oproti západním zemím poměrně mladý, kvalitní retail v mezinárodním rozsahu se zde buduje teprve posledních 30 let od pádu komunistického režimu. Proto má stále velký potenciál pro další zkvalitňování a zlepšování.“ 


Tabulka: Žebříček zemí podle nejdražších nákupních ulic

Velký význam mají i lokální makroekonomické a demografické parametry. V celé CEE stále roste HDP (v budoucnu má růst rychleji než na Západě), zvyšuje se také kupní síla místních obyvatel. Zároveň Česko těží z obrovského množství turistů – ti pro pražský retail generují 50 procent obratu. Praha si dlouhodobě drží pozici velice atraktivní a bezpečné turistické destinace, která se může chlubit 7,9 miliony návštěvníků a 18,3 milionu přenocování ročně. Význam Prahy umocňuje i vývoj pražského letiště, kde značně roste počet odbavených turistů – ten se za posledních 10 let téměř zdvojnásobil. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat: Praha má ambici stát se hlavním dopravním uzlem pro celý region, zejména pokud jde o lety z Asie či Ameriky.

Česko zastává klíčovou pozici vstupní brány regionu i z pohledu retailu. Funguje tak pro značky, které do CEE nově vstupují – na českém trhu si mohou skvěle ověřit svůj budoucí úspěch. V poslední době tuto strategii zvolil např. Primark, který příští rok plánuje otevřít svou prodejnu v Praze.

Prémiové značky zase dlouhodobě preferují Pařížskou ulici, která reprezentuje pražský „prime luxury“ segment a hodnotou výše nájmu těsně následuje Příkopy. Loni v hlavní ulici středoevropského luxusního retailu, kterou Pařížská představuje, svůj obchod otevřela značka Celine a proslýchá se, že totéž v blízké budoucnosti učiní Chanel a další velké brandy.

Český retail není jen Praha – druhou nejvýznamnější destinací je centrum Brna, které za poslední rok učinilo značný pokrok. Těší se velkému zájmu gastronomických operátorů, za nimiž sem lidé cíleně chodí, v posledních letech je zde stabilní profil retailerů, zájem o zdejší maloobchodní prostory se zvyšuje. Kapacita se přitom bude dále rozšiřovat o další revitalizace území.


Hlavní trend: flagship stores
I pražský high street reaguje na trendy, které v poslední době hýbou celým maloobchodním trhem: „Skladba retailerů se proměňuje, vnímáme větší zájem ze strany segmentu leisure, který přináší turisticky atraktivní volnočasové koncepty, jako jsou třeba různá muzea, a ze sektoru F&B, tedy gastronomických provozoven. Konkrétním příkladem je Time Out Market se svým gastronomickým konceptem tržnice, která se stane součástí projektu Savarin v centru Prahy,“ vysvětluje Jan Kotrbáček.

Dalším klíčovým trendem je koncept tzv. flagship stores – dominantních obchodů, které kvantitu nahrazují kvalitou. Velké značky volí cestu méně prodejen, ale výraznějších, atraktivnějších, nabízejících zákazníkovi blízké setkání a zážitek se značkou, často ve formátu tzv. experience centra. Retaileři tak reagují mimo jiné na rostoucí konkurenci online nakupování – chtějí být zákazníkovi nablízku a nabídnout mu atraktivní fyzickou prezentaci. Proto velcí retailoví hráči potřebují být na klíčových místech, kde se jejich cílová skupina pohybuje a která nabízejí atraktivní, výjimečné prostředí, jež podtrhne exkluzivitu konceptu a značky samotné.

A Praha je pro to ideálním místem: její historické centrum má jedinečný genius loci, který funguje jako skvělá kulisa flagship storů. Je vhodným marketingovým nosičem této koncepce také díky tomu, že zdejší centrum žije 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Všechny tyto výhody přitahují zájem velkých společností a značek – a jejich pozitivní ekonomické výsledky jsou pak zároveň signálem pro další retailery, že tento trh funguje.


Atraktivitu udrží kvalitní obchodní prostředí a veřejný prostor
Jan Kotrbáček: „Velcí hráči retailového trhu jsou dnes opatrnější, nedělají kompromisy, pro své obchody si vybírají pouze absolutně špičkové lokality a nemovitosti: centra měst nebo klíčová obchodní centra, se kterými se mohou asociovat a kde jejich prodejna umožní prezentovat velikost značky. Vzhledem k tomu, že Praha patří mezi dominantní destinace a vyvíjí se společně s trhem, vidím budoucnost jejího centra jako perspektivní a věřím, že si bude nadále držet svoji hodnotu.“

Velký vliv na tuto pozici Prahy má kvalita obchodního prostředí a veřejného prostoru. Velmi důležitým počinem v tomto směru je plánovaná revitalizace Václavského náměstí, která významným způsobem zvýší atraktivitu a hodnotu této destinace.

Český high street pak dále může podpořit i koncepční práce Prahy se svými návštěvníky. Má-li být naplněn potenciál, který turismus pro tento segment představuje, je třeba zaměřit se na zkvalitnění profilu přijíždějících turistů a necílit jen na kvantitu. Česká republika by se měla prezentovat jako kvalitní destinace a strategicky pracovat s takovou propagací, aby přilákala bonitnější klientelu, která pak u nás také více utratí.


Poznámky k metodice žebříčku Main Streets Across the World:
Výběr srovnávaných ulic: Do žebříčku se řadí 68 zemí podle nejvyššího dosahovaného nájemného v nejdražší nákupní ulici každé z nich. Za každou zemi je zařazena pouze jedna, nejdražší ulice – nejde tedy o absolutní žebříček nejdražších nákupních ulic světa (pak by pořadí bylo jiné a např. Česká republika by v něm nefigurovala na tak čelních příčkách, protože země umístěné před ním disponují vždy více různými ulicemi, jež jsou dražší než ulice Na Příkopě).
Pojem nejdražší ulice: Jedná se o nejdražší/nejatraktivnější nákupní třídy podle výše nájmu – ta odráží a určuje atraktivitu ulice. Žebříček nepracuje s cenami zboží, nejedná se tedy o nejdražší ulice z pohledu cen pro zákazníky.
Parametr výše nájmu: Žebříček pracuje s nejvyšší dosahovanou výší nájmu za m2 za ideálních 100 m2 plochy (tj. neplatí, že při násobné ploše se cena jednoduše násobí) s ideálními podmínkami (např. ideální výkladce), podle v západní Evropě používané metody zóna A (hodnota nájmu 10 m od výkladce).

 

 

Kontakt

Michaela Sedlbauerova
Michaela Šedlbauerová

Head of Marketing Czech Republic • Prague

Aktuální novinky

partners, people
Hotel lobby
Díky letní sezóně na tom již pražské hotely nejsou nejhůř v Evropě

Během letošních letních prázdnin dosáhla obsazenost pražských hotelů o 50 procent lepších výsledků než v loňském červenci a srpnu, Praha si tak v žebříčku evropských měst polepšila.

11/8/2021

Radka Novak jmenována mezinárodní partnerkou Cushman & Wakefield

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield jmenuje Radku Novak z týmu kancelářských nemovitostí mezinárodní partnerkou.

11/1/2021

retail, food, fruit, vegetable
Online prodej potravin se v Česku každoročně zdvojnásobí, zvyšuje poptávku po skladových prostorách a nájmy v nich

• Tržby za online prodej potravin v Česku v posledních třech letech rostly o 106 procent ročně, jde o nejdynamičtější sektor e-commerce
• Podíl e-commerce na maloobchodních tržbách v Česku by měl koncem letošního roku dosáhnout téměř 15 procent, nejvíce ve střední Evropě
• Více než 12 procenty se e-commerce podílí na pronájmech skladových prostor a přispívá ke zvyšování nájmů v nich

10/13/2021

Euromoney banner
Cushman & Wakefield Named by Euromoney the Best CRE Advisers and Consultants in CEE and Worldwide

Euromoney’s 2021 Real Estate Survey has named Cushman & Wakefield, a leading global real estate services firm, the No. 1 commercial real estate Advisers and Consultants in the CEE region as well as worldwide.

10/11/2021

Retail park Haná
Fond Trigea koupil retail parky v Olomouci a Ostravě

Český nemovitostní fond Trigea koupil dva nákupní parky na Moravě – Retail Park Haná v Olomouci a obchodní centrum Retail Park Ostrava. Své dosavadní portfolio tří nemovitostí tak fond rozšířil o další maloobchodní projekty.

9/2/2021

Manufacturing Risk Index

V letošním žebříčku zemí s nejlepšími podmínkami pro výrobní sektor se Česká republika umístila pátá, ze všech evropských zemí zaujala nejvyšší příčku. Výhodou Česka je nízký stupeň rizika, ani provozní náklady zde nejsou vysoké.

Hotel, signage
Pražské hotely stále vykazují nízkou výkonnost, investoři o ně nadále mají zájem

Obsazenost hotelů v Praze za prvních šest měsíců letošního roku dosahovala pouhých deseti procent. Zájem investorů o jejich koupi je stále výrazný – více než třetina jich v aktuálním průzkumu Hotel Investor Beat realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield uvedla velký či velmi velký zájem o Prahu.

8/17/2021

Shopping centre, food court, music
Obchodní centra: tržby jako před krizí a obnovený zájem investorů

Po květnovém znovuotevření obchodních center se zvýšily jejich tržby i návštěvnost, a to na míru převyšující loňské výsledky ze stejného období. Oproti předkrizovému roku 2019 byla návštěvnost nižší, ale tržby srovnatelné, dokonce mírně vyšší. Nejlépe jsou na tom z hlediska tržeb supermarkety a hypermarkety, daří se také prodeji elektroniky a produktů pro zdraví a krásu. Aktuální výkonnost obchodních center lze tedy označit za velmi silnou, její hodnoty převyšují původní očekávání, a tyto nemovitosti se tak opět stávají cílem investorů – letos a v příštím roce se má v retailovém segmentu odehrát několik významných transakcí. Letos se zatím nejvíce prodávaly kancelářské a logistické nemovitosti.

8/9/2021

Shopping, high street, iconic shopping building
Na český trh letos zatím vstoupilo 9 nových značek, nejvýznamnější z nich je Primark

Nehledě na problémy, které maloobchodnímu segmentu způsobila opatření spojená s koronavirovou krizí, na zdejší trh vstupují nové značky. Za první pololetí jich bylo či bude devět, nejvýznamnější je vstup irského oděvního řetězce Primark.

6/16/2021

Shopping centre
Bluehouse prodal obchodní centrum Korso Karviná Consequ

Společnost Bluehouse prodala obchodní centrum Korso Karviná české firmě Conseq Investment Management. Jedná se o první letošní prodej obchodního centra v České republice.

6/16/2021

Office building
Fond Trigea koupil Explora Business Centre

Český nemovitostní fond Trigea koupil kancelářskou budovu Explora Business Centre v pražských Nových Butovicích. Prodávajícím byla mezinárodní realitní skupina Golden Star Group. Jedná se o jednu z největších realitních transakcí tohoto roku.


6/3/2021

Společnost Cushman & Wakefield používá soubory cookie za účelem provedení analýzy provozu na svých stránkách, aby mohla svým zákazníkům zajistit ten nejlepší zážitek. Pro vyslovení vašeho souhlasu zavřete toto dialogové okno, nebo navštivte naši domovskou stránku a zjistěte více:
Upozornění týkající se souborů cookie:
 
MORE OPTIONS
Souhlasit a zavřít
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS