Share: Share with Email

Praha, Budapešť a Varšava v záujme hotelových operátorov

28/01/2021
Hotelový trh je stále v záujme hotelových operátorov aj napriek veľkému zásahu pandémiou koronavírusu a jeho následkami.

V regióne CEE a SEE najväčší záujem zaznamenávame v Prahe, Budapešti a Varšave a viacerými menšími regionálnymi mestami, najmä poľskými, ktoré sa nachádzajú v rebríčku top 30. Bratislava sa umiestnila na 18-tom mieste, pretože miestny hotelový trh v minulom roku zaznamenal pokles priemerných tržieb za izbu o 76,4 % oproti predchádzajúcemu roku, s priemernou ročnou obsadenosťou na 19%. Hoteloví operátori veria v pomerne rýchle zotavenie trhu, pre menšie mestá už v 2022 a hlavné mestá v 2024.

Popredná svetová realitno-poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield uskutočnila exkluzívny prieskum hotelov Operator Beat za 4.kvartál 2020, medzi regionálnymi a medzinárodnými hotelovými operátormi aktívnymi v regiónoch CEE a SEE. Prieskum skúmal preferencie, plány a vývoj hotelových operátorov, ako aj ich názory na vplyv COVID-19 a očakávania oživenia trhu. Účelom tohto prieskumu je zvýšiť porozumenie hotelových trhov v regióne CEE a SEE a vyhliadky na oživenie v tomto sektore, a tým podporiť zainteresované strany v ich obchodných aktivitách v celom regióne.

Údaje o európskom hotelovom trhu v roku 2020, ktoré práve zverejnila spoločnosť STR, potvrdzujú, čo bolo viditeľné už v priebehu minulého roka: Praha bola medzi hotelovými trhmi Európy najviac postihnutá dopadmi koronavírusovej krízy. Medziročný prepad priemerných tržieb na izbu dosiahol 84,6 percenta, podobne bola postihnutá už len Barcelona, Rím a Lisabon. Vplyv na ostatné hlavné hotelové trhy v Európe bol o niečo menší, s priemerným poklesom tržieb na izbu o 69,7 percenta. Hlavným dôvodom poklesu tržieb v Bratislave bol prepad obsadenosti o 71,7 percenta (na 19 percent), ale tiež zníženie priemerných cien o 16,6 percenta na 66,50 eur za izbu. Pokles cien ubytovania bol nižší ako celkový priemer v Európe (-18.4%), čiastočne vďaka zníženiu DPH pre ubytovacie služby z 20% na 10%.

David Nath, partner a vedúci hotelového tímu pre strednú a východnú Európu, Cushman & Wakefield: "Aj napriek tomu, že sa Bratislava celkovo umiestnila len v druhej polovici v rebríčku atraktívnych miest pre hotelovú expanziu, cez 37% operátorov povedalo že majú veľký záujem na tento trh stúpiť alebo rozšíriť svoje pôsobenie."

V rebríčku atraktivity tridsiatich miest v uvedených regiónoch zaujala Praha popredné miesto: na stupnici 1 až 10 dosiahla priemerných 8,8 boda. S 8,3 bodmi nasleduje Budapešť, s 8,1 bodmi Varšava, štvrtú pozíciu zaberá Bukurešť s 7,6 bodmi, na piatom mieste je s 7,3 bodmi Krakov len veľmi tesne pred šiestym Dubrovníkom. Bratislava sa umiestnila na osemnástom mieste s 5,7 bodmi, tesne za Rigou a Ľubľanou, ale pred Tiranou a Debrecínom.

Tabuľka 1: Rebríček atraktivity destinácií v regiónoch CEE a SEE – TOP 10

  1. Praha, Česká republika 8,8
  2. Budapešť, Maďarsko 8,3
  3. Varšava, Poľsko 8,1
  4. Bukurešť, Rumunsko 7,6
  5. Krakov, Poľsko 7,3
  6. Dubrovník, Chorvátsko 7,3
  7. Gdaňsk, Poľsko 7,2
  8. Vratislav, Poľsko 7,1
  9. Sofia, Bulharsko 6,7
  10. Záhreb, Chorvátsko 6,6

(umiestnenie, mesto, krajina, počet bodov)

Zdroj: Cushman & Wakefield, prieskum Operator Beat

Minulý rok sa hotely nepredávali, tohto roku by sa mala situácia zlepšiť

Bořivoj Vokřínek, partner v strategickom poradenstve a vedúci výskumu v oddelení hotelových nehnuteľností za región EMEA, Cushman & Wakefield: V roku 2020 sme na Slovensku nezaznamenali žiadne výrazné hotelové transakcie, keďže boli pozastavené. Avšak aktivita investorov ožíva, vzhľadom na záujem o hotelové akvizície v Bratislave.

Zotavenie v rokoch 2022 - 2024

Prieskum hotelových operátorov zisťoval tiež ich očakávania ohľadom zotavenia sektora z dopadov krízy koronavírusu. Dosiahnutie podobnej úrovne ako v roku 2019 väčšina z nich očakáva medzi rokmi 2022 a 2024, pričom termín sa líši v závislosti na význame a veľkosti destinácie. Najdlhšie má trvať zotavenie hlavných miest: takmer polovica respondentov si myslí, že k nemu dôjde v roku 2024. Tieto odhady korešpondujú s predpoveďou Oxford Economics.

Väčšie a dôležitejšie regionálne mestá by mali byť na tom lepšie ako hlavné mestá: cez polovicu respondentov odhaduje zotavenie na rok 2023. Ešte rýchlejšie by sa podľa nich mala zotaviť menšie regionálne mesta, ktorým pomáha domáci dopyt: najväčšia časť respondentov odhaduje rok 2022.

Koronakríza samozrejme ovplyvnila tiež výstavbu nových projektov: väčšina respondentov síce uviedla, že všetky alebo väčšina ich pokračuje podľa plánu, ale časť projektov bola oneskorená či zrušená. Rast ponuky sa teda v najbližších rokoch spomalí, čo zotavenie trhu napomôže.

Preferencie typov zmlúv sa menia

Kríza COVID-19 spôsobuje zmeny v obchodných podmienkach. 75% respondentov uviedlo určité zmeny, z toho 31% uviedlo významné zmeny spôsobené pandémiou. Hoteloví operátori aj napriek tomu pokračujú v hľadaní možností expanzie v regióne, pričom asi 47% respondentov stále ponúka prenájom, hoci iba na vybraných trhoch a v najlepších lokalitách. Okrem toho je takmer 35% operátorov ochotných zvážiť investovanie do vlastného kapitálu (vlastníctvo / JV obchody), hoci dve tretiny z nich naznačujú, že je to len na vybraných trhoch / najlepších miestach.

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Zuzana Gurova Slovakia
Zuzana Gurova

Head of Marketing • Bratislava

Naše tlačové správy

Aupark Bratislava
Cushman & Wakefield očakáva v roku 2021 nárast investícií do komerčných nehnuteľností na Slovensku

Celkové investície do komerčných nehnuteľností na Slovensku za prvý polrok dosiahli 478 miliónov eur, čím sa takmer vyrovnali objemu investícií za celý predchádzajúci rok. Slovensko si naďalej udržuje reputáciu bezpečnej investičnej lokality s konkurenčnými výnosmi.

16/07/2021

Pavol Kopernicky
Pavol Kopernicky - Head of Retail

Pavol Kopernický prevzal vedenie retail tímu na Slovensku, kde sa zameriava na rozvoj podnikateľských aktivít so slovenskými, ale aj zahraničnými spoločnosťami.

05/02/2021

Goodman Senec
Investície Slovensko 2020

Celkový objem transakcií v oblasti komerčných nehnuteľností na Slovensku dosiahol v roku 2020 hodnotu 502 miliónov eur. 

Juraj Bronček • 11/01/2021

NEMÔŽETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

Spojte sa s jedným z našich profesionálov.