Share:
Service Detail Mobile Image Service Detail Desktop Image

Služby

Ohodnotenie nehnuteľností a poradenstvo

Máme rozsiahle a dlhodobé skúsenosti s oceňovaním komerčných nehnuteľností. Disponujeme aktuálnymi informáciami z trhu od našich expertov z oblasti prenájmu, prieskumu trhu a predaja komerčných nehnuteľností.


Tento unikátny model kombinuje najpresnejšie dáta z interných ako aj externých zdrojov s cieľom Vám poskytnúť na mieru šité objektívne poradenstvo v oblasti komerčných nehnuteľností s cieľom maximalizovať hodnotu pre Vás.

Komplexné ohodnotenie nehnuteľnosti podľa RICS štandardov
Štandardné RICS ohodnotenie nehnuteľnosti obsahuje popis nehnuteľnosti, lokality, zasadenie nehnuteľnosti do konkurencie s určením trhovej výšky nájomného a očakávaného výnosu pre investorov. Report prispôsobujeme na mieru potrebám adresáta.
RICS ohodnotenia sa najviac používajú pre zabezpečenie úverov, pre interné účely vlastníkov ako aj pre účely účtovníctva.

Názor na cenu nehnuteľnosti
Krátky názor na trhovú cenu nehnuteľnosti poskytuje nezávislý a objektívny odhad ceny nehnuteľností vo forme krátkeho reportu pre interné účely spoločnosti.

Na mieru ušité poradenské služby
Ponúkame širokú škálu poradenských služieb šitých na mieru v závislostí od Vašich požiadaviek a potrieb. Využívame svoje dlhoročné skúsenosti s trhom komerčných nehnuteľností podporené rozsiahlym prieskumom trhu, aby sme boli vašim strategickým partnerom a pomohli vám v správnych rozhodnutiach a taktiež vybrali správnu stratégiu pre vašu nehnuteľnosť.

Naše poradenské služby zahŕňajú okrem iného aj:

• Štúdie uskutočniteľnosti
• Performance analýza
• Trhové prehľady a štúdie
• Buy - side due dilligence
• Názor na trhovú výšku nájmu
• Porovnanie výkonnosti nehnuteľnosti s trhom

SÚVISIACE SLUŽBY

Kapitálové trhy: Globálne odborné skúsenosti s transakciami vždy, keď ich potrebujete
Ste pripravení na budúcnosť v realitnom odvetví?
Zistiť viac
Cezhraničné investície v rámci EMEA regiónu

V roku 2018 dosiahol objem investícií do nehnuteľností rekordnú výšku 1,75 biliónov amerických dolárov.

Learn More

SÚVISIACE INTERNÉ VEDOMOSTI

Bratislava, Slovakia
Insights • Economy

Slovakia Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Slovakia.
Juraj Bronček • 07/09/2021

Sociálne siete

NEMÔŽETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

Spojte sa s jedným z našich profesionálov.