Share:
Laptop Review Meeting (image) Laptop Review Meeting (image)

Služby

Globálne služby pre nájomcov (GOS)

Pomáhame klientom robiť inteligentné biznis rozhodnutia, vďaka ktorým získajú maximum z priestorov, ktoré využívajú.

Naši odborníci v oblasti komerčných nehnuteľností pri navrhovaní riešení využívajú svoje skúsenosti v súlade s vašou podnikateľskou stratégiou a cieľmi a to od znižovania prevádzkových nákladov po motiváciu zamestnancov k väčšej produktivite.

Máme 250 kancelárií v 70 krajinách a pre dosiahnutie čo najlepších a konzistentných výledkov pracujeme aj s našimi kolegami v zahraničných pobočkách. Vaše ambície berieme za svoje a náš tím je rozšírením vašej firmy, zameraný na vaše ciele.

GLOBLÁLNE SLUŽBY PRE NÁJOMCOV

Integrovaná správa portfólia

Aby sme našim klientom pomohli dosiahnuť ich hlavné podnikateľské ciele zabezpečujeme riadenie transakcií, správu nájmu a stratégiu ohľadne portfólia, pričom zefektívňujeme postupy a poskytujeme špičkové odborné znalosti.

Riadenie transakcií

Aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky, pri prenájme, akvizícii a predaji nehnuteľnosti pracujeme v súlade s dlhodobou stratégiou vašej spoločnosti.

Globálna správa portfólia

Naši odborníci zhromažďujú, analyzujú a transformujú dáta do praktických informácií, ako sú náklady na prenájom, obdobie prenájmu, zoznam nehnuteľnosti, lokalita, veľkosť a ďalšie faktory.

Strategické konzultácie

Úzko spolupracujeme s našimi klientmi, aby sme pochopili ich firemným cieľom, odporúčame spôsoby prilákania nových talentovaných zamestnancov, optimalizácie portfólia alebo tvorby efektívnych a účinných programov zameraných na riadenie zmeny.

Inteligentné riadenie zariadení

Naši odborníci strategicky znižujú prevádzkové náklady a zvyšujú konzistentnosť služieb, pričom dbajú na dodržiavanie pravidiel.

Pracovné prostredie

Pomáhame vám počas celého životného cyklu vytvárania nového pracovného prostredia, zabezpečujeme kancelárske priestory, ktoré sú v súlade s firemnými cieľmi, zvýšujú výkon organizácie a motiváciu zamestnancov.

Kancelária riadenia programu (PMO)

PMO predstavuje univerzálne kontaktné miesto pre klientov, ktorí prechádzajú významnou zmenou, riadi riziká a zabezpečuje realizáciu a dohľad nad programom.

SÚVISIACE SLUŽBY

Integrated Portfolio Management

Our IPM service focuses our Transaction Management, Portfolio Administration and Portfolio Strategy activity around our clients’ business challenges and priorities. 

Learn More
Integrované riadenie zariadení

Náš model integrovaného riadenia spája a riadi vaše každodenné základné prevádzkové služby, vďaka ktorým nehnuteľnosti pracujú pre vás.

Learn more
Projektový manažment
Projektový tím Cushman & Wakefield sa skladá zo zanietených a skúsených odborníkov so skúsenostami projektového manažmentu na rôznych projektoch a v rozličných oblastiach na Slovensku.
Learn More

SÚVISIACE SKUPINY

Kancelárie
Spoločnosť Cushman & Wakefield je popredný poradca pre nájomcov, investorov a developerov kancelárskych priestorov v Spojenom kráľovstve a Írsku.
 
Learn More
Industrial and Logistics
 
Learn More
Kompletné pracovisko. Realizácia pracovného prostredia, ktorá bude pridanou hodnotou pre váš biznis.

V súčasnosti zamestnanci dbajú čoraz viac na to, ako sa cítia v pracovnom prostredí.

Learn More

SÚVISIACE INTERNÉ VEDOMOSTI

Bratislava, Slovakia
Insights • Economy

Slovakia Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Slovakia.
Juraj Bronček • 07/09/2021

Sociálne siete

NEMÔŽETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

Spojte sa s jedným z našich profesionálov.