CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Sustainability (image) Sustainability (image)

Udržateľnosť v komerčných nehnuteľnostiach

19/08/2022

Spoločnosť Cushman & Wakefield sa zaviazala k udržateľnej budúcnosti, chceme dosiahnuť udržateľnosť medzi environmentálnymi, technologickými, ekonomickými a sociálnymi cieľmi. V snahe prehĺbiť naše porozumenie spolupracujeme aj s environmentálnymi odborníkmi. Pochopením komplexných environmentálnych otázok sa snažíme vytvoriť silnejšiu a zmysluplnejšiu environmentálnu stratégiu. 

Tu v Cushman & Wakefield veríme, že nehnuteľnosti by mali byť udržateľné. 

Prečítajte si: 20 vecí, ktoré musíte vedieť o udržateľnosti v oblasti nehnuteľností 

Čo je udržateľnosť? 

Udržateľnosť je najmä o uspokojovaní potrieb súčasnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby.  Udržateľnosť je veľmi zložitá téma. A hoci väčšina z nás tento pojem vo všeobecnosti pozná, podrobnosti môžu už byť menej transparentné.  Prečítajte si: Vytvorili sme zoznam pojmov a definícií, ktoré považujeme za mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o udržateľnosť a komerčné nehnuteľnosti. 

Aké sú tri základné piliere udržateľnosti?  

ESG je skratka pre environmentálne, sociálne a riadiace štandardy, materiálne témy v každom z pilierov ESG a prevádzkový/obchodný prístup k ESG sa líši podľa podnikania, spoločnosti, zloženia skupín zainteresovaných strán a hodnôt. 

  1. Environmentálne faktory zahŕňajú príspevok spoločnosti alebo vlády k zmene klímy prostredníctvom emisií skleníkových plynov spolu s odpadovým hospodárstvom a energetickou účinnosťou. Vzhľadom na obnovené úsilie v boji proti globálnemu otepľovaniu je znižovanie emisií a dekarbonizácia čoraz dôležitejšia. 

  2. Sociálna oblasť zahŕňa ľudské práva, pracovné normy v dodávateľskom reťazci, akékoľvek vystavenie sa nelegálnej detskej práci a častejšie otázky, ako je dodržiavanie zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Sociálne skóre tiež stúpa, ak je spoločnosť dobre integrovaná so svojou miestnou komunitou, a preto má „sociálnu licenciu“ na pôsobenie so súhlasom spoločnosti. 

  3. Riadenie korporácie sa vzťahuje na pravidlá, procesy, zákony, usmernenia ktoré informujú o operáciách a kontrolách spoločnosti. Správa a riadenie spoločnosti zohľadňuje rozhodovacie orgány, práva a vplyvy na rôzne zainteresované strany vrátane predstavenstva, akcionárov, manažmentu a zamestnancov. 

Ako máme pristupovať k udržateľnosti?  

S 53 000 ľuďmi na celom svete má spoločnosť Cushman & Wakefield významný vplyv na svojich zamestnancov, klientov, akcionárov, komunity a životné prostredie. Spoločenská zodpovednosť spoločnosti je zakotvená v postupoch našej firmy a našich strategickej vízii budúcnosti. 

Prečítajte si: Naše iniciatívy v oblasti spoločenskej zodpovednosti. 

Ako sme sa my zapojili do budúcnosti udržateľnosti?  

Podnikáme odvážne kroky pre budúcnosť nehnuteľností. 

Cushman & Wakefield má za cieľ zníženie emisií a čistý nulový záväzok. Iniciatíva Science Based Targets (SBTi) tieto ciele taktiež schválila, ako konzistentné, ktoré taktiež spĺňajú ciele Parížskej dohody. 

Naše vedecky podložené ciele a čistý nulový záväzok 

Cieľ č. 1: Znížiť absolútny rozsah 1 a 2 emisií skleníkových plynov (GHG) v našich kanceláriách a prevádzkach o 50 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019 

Cieľ č. 2: Zapojiť kľúčových klientov, niektorých z najväčších svetových vlastníkov a vlastníkov nehnuteľností, ktorí tvoria 70 % emisií v našich spravovaných nehnuteľnostiach (rozsah 3), aby sme si do roku 2025 stanovili vedecky podložené ciele.  

Cieľ č. 3: Do roku 2050 dosiahnuť čisté nulové emisie hodnotového reťazca (rozsahy 1, 2 a 3) 

Stiahnite si našu infografiku: Ciele založené na vede a záväzok nulových emisií.  

Pridajte sa k nám na našej ceste k nulovým emisiám a dozviete sa viac o našich službách a udržateľnosti

Ako by mali vyzerať udržateľné mestá?  

Na podporu našej budúcnosti musia byť potreby mestského ekosystému v hlavnom záujme mestského a rozvojového plánovania. Zatiaľ čo niektorí môžu tvrdiť, že ide o obmedzovanie rozvoja, v skutočnosti sa jedná o príležitosť. 

Udržateľné mestá sú hlavným charakterom úspešného ekonomického a sociálneho prístupu k tomu, ako a kde žijeme svoj život, a zohrávajú úlohu v zdraví nášho životného prostredia. 

Prečítajte si: Udržateľné mestá: Prečo je „byť zelený“ cesta vpred. 

Nulová uhlíková stopa 

Uhlík je pojem, ktorý sa v oblasti vyššieho manažmentu objavuje čoraz častejšie – COVID-19 konverzáciu len umocnil. Po prekonaní pandémii COVID-19, znižovanie emisií uhlíka vnímajú ako dôležitý krok k zmierneniu klimatických zmien, náboru a udržaniu zamestnancov a lepšiemu poskytovaniu služieb svojim zákazníkom, akcionárom a zainteresovaným stranám. 

Prečítajte si: Zistite, čo znamená stať sa „uhlíkovo neutrálnym“ alebo dosiahnuť „nulové emisie“. 

Klimatická zmena 

Vedecky dokázaný dlhodobý posun, ktorý vidíme v teplotných priemeroch a extrémoch. V porovnaní s historickým priemerom, od začiatku priemyselnej revolúcie, vedci uznávajú. Rastúce teploty vedú k rapídnym zmenám počasia – povodne, sucho, zmenšovanie ľadovcov, stúpanie hladiny morí. 

Dopady pandémie COVID-19 boli rozsiahle a ovplyvnili každodenný život miliónom jednotlivcov a taktiež aj interakcie medzi našimi komunitami. Jedna z hlavných oblastí bola však výrazne ovplyvnená: emisie skleníkových plynov (GHG). Keďže väčšina sveta vykonáva určitú formu sociálneho dištancovania, priemyselná produktivita a dochádzanie za prácou sa výrazne znížili, čo má za následok menej emisií skleníkových plynov, čo je hlavným prispievateľom ku globálnej zmene klímy. 

Prečítajte si: Vplyv COVID-19 na klimatické zmeny. 

Ako môžete byť udržateľnejší ako podnik? 

Udržateľnosť nie je len správna vec, ktorú treba urobiť pre životné prostredie, svojich zamestnancov a budúcnosť našej planéty – má výhody aj pre vaše podnikanie. Meraním udržateľnosti a spoločenského vplyvu prostredníctvom environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií vám náš tím odborníkov na udržateľnosť môže pomôcť lepšie určiť budúcu finančnú výkonnosť vašej spoločnosti. 

Ako treba pristupovať k udržateľným realitným spoločenským akciám? 

Veríme, že podujatia by mali byť udržateľné. Spoločnosť Cushman & Wakefield sa zaviazala fungovať trvalo udržateľným spôsobom. Uvedomujeme si, že zmena musí nastať vo všetkých aspektoch toho, čo robíme, ako pracujeme a s kým pracujeme. Veríme, že demonštrovanie našich záväzkov v oblasti udržateľnosti v spôsobe, akým pristupujeme k udalostiam, je prirodzenou súčasťou našej cesty ESG. 

Prečítajte si: Zistite, ako naša „Global Sustainable Events Charter“ predstavuje zoznam kľúčových kritérií, ktoré sme sa zaviazali plniť. 

NEMÔŽETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

Spojte sa s jedným z našich profesionálov.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS