Share:

Sweden Office Snapshot

Anders Elvinsson • 07/04/2020
Välkommen till den första utgåvan av Cushman & Wakefields nya rapport Office Snapshot Sweden som framöver kommer publiceras kvartalsvis.  

Fastighetsmarknaden har kraftigt påverkats av den pågående Covid-19-pandemin. Kontorsmarknaden anses dock fortsatt vara ett av de säkraste fastighetssegmenten, även om vissa delar inom segmentet såsom coworking och andra former av kortare lokalhyresavtal förväntas bli stresstestade under årets andra kvartalet.

Likaså kan den nuvarande situationen leda till störningar i verksamheten för kommersiella hyresgäster vars branscher påverkas av pandemin, exempelvis inom hotell, detaljhandeln och bilindustrin, vilka kan bli sårbara på lång sikt om inte situationen stabiliseras i slutet av sommaren. Ankarhyresgästerna anses dock fortsatt vara stabila. Det finns en potentiell ökning gällande vakansnivåer som tidigare varit historiskt låga. I sin tur kan det leda till möjligheter för hyresvärdarna att fortsatt vara attraktiva.

I denna rapport kommer du att kunna ta del av de senaste uppdateringarna på den svenska kontorsmarknaden. Tveka inte att kontakta oss för mer djupgående marknadsdata eller analyser.