Share:
Program Management Program Management

Tjänster

En dedikerad kontaktperson

Samordning och ledning för globala och komplexa lokalprojekt.

Genom PMO erbjuder vi uppdragsgivare som genomgår betydande förändringar möjlighet till en dedikerad kontaktperson och som sköter riskhantering samt säkerställer projektens genomförande och styrning. Vi är specialiserade på strategisk samordning av våra uppdragsgivares fastighets- och eller lokalbehov när det gäller komplexa projekt som omfattar flera olika regioner.

Vi erbjuder en strukturerad heltäckande strategi för att proaktivt underlätta och hantera förändringar i uppdragsgivarens organisation vid sammanslagningar och förvärv, omorganisation och i flyttprojekt samt bistå med projektledning. Vi tillhandahåller ramverk för effektiv hantering av risk och komplexitet i projekten. Dessa ramverk är utformade för passa alla företag och organisationer som behöver en kontrollerad strategi för att hantera mångfacetterade projekt och tjänsteleveranser.

Vi kan arbeta inom ett enda land eller täcka flera olika länder och regioner genom att den dedikerade kontaktpersonen PMO och våra övriga globala resurser med lokala team tillsammans utgör ett sammanhängande nätverk. Genom att samordna proaktiv strategi och effektiv projektleverans maximeras affärsnyttan och en enhetlig leverans av tjänsterna gentemot vår uppdragsgivare.

FÖRDELARNA MED VÅRT KONCEPT

  • samordning av tjänster från våra olika affärsområden
  • ledning för styrning, kontroll och projekthantering
  • optimerat genomförande och enhetlig projektleverans
  • best practice och innovation inom projektledning
  • hantering av resurser med hänsyn till arbetstoppar och dalar i projektleveransen
  • kortare uppstartssträcka
  • central översikt för alla pågående projekt och status.

Förändringar är ofrånkomliga och förändringsprocesserna är ofta både tidskrävande och kostsamma, men genom vår strukturerade förändringsledning blir det enklare för företag att överleva och växa.

LIKNANDE TJÄNSTER

Lokalförsörjning, förhandling och omförhandling av hyresavtal samt avyttring av lokaler

Vi hittar de rätta lokalerna, på den rätta platsen, och utformar den rätta strategin för att stödja ert företags tillväxt genom att skapa flexibilitet för framtiden.

Läs mer
Global lokalportföljadministration (GPA)

Genom att samla all er lokalportföljdata får ni en helhetsbild som säkerställer kontroll, synlighet och korrekthet, vilket ger er möjlighet att helt fokusera på målen för er kärnverksamhet.

Läs mer
Strategisk lokalrådgivning

Samordna verksamheten och era lokaler för att skapa lokalstrategier anpassade för framtiden.

Läs mer

LIKNANDE GRUPPER

Center för portföljadministration

Cushman & Wakefields center för lokalportföljhantering (Portfolio Services Centre - PSC) är globala och sammankopplade team som samarbetar med medarbetare på de lokala marknaderna för att erbjuda våra uppdragsgivare helintegrerade tjänster världen över.

Läs mer
Arbetsplatsstrategi

I dag blir arbetsplatsupplevelsen allt viktigare för de anställda. 

Läs mer
Projektledning & lokalanpassning

Oavsett om du hyr eller investerar i fastigheter, arbetar med en eller flera fastigheter eller kanske med ett internationellt bestånd, kan vi ge dig det stöd och de råd du behöver.

Läs mer

LIKNANDE INFORMATION

Stockholm tunnelbana station with rainbow walls, Sweden
Insights • Economy

COVID-19 Impacts on Sweden Real Estate

A brief weekly update on the impacts of COVID-19 pandemic on commercial real estate in Sweden.
Annika Edström • 30/09/2020
Woman holding mug inscribed with 'like a boss'
Insights • Workplace

Nordic Offices - Challenges in Future Proofing

We highlight 10 challenges that changes in work, life and the environment bring to both the occupiers and landlords when future-proofing their office premises.
Håvard Bjorå • 17/09/2019
2020 Q2 Office Snapshot 750x456
Insights • Office

Sweden Office Snapshot

Välkommen att ta del av den andra utgåvan av Cushman & Wakefields rapport Office Snapshot Sweden!  

Anders Elvinsson • 20/08/2020

Sociala Medier

HITTAR DU INTE VAD DU LETAR EFTER?