Share:
va-core-services-appraisal-management-mobile va-core-services-appraisal-management-

Tjänster

Strategisk lokalrådgivning

Samordna verksamheten och era lokaler för att skapa lokalstrategier anpassade för framtiden.

Vi erbjuder strategisk rådgivning inom en rad olika verksamhetsrelaterade områden, däribland analys av lokalisering och personalstyrka, etableringsstrategi, arbetsplatsstrategi, förändringsledning, fastighets- och lokalstrategi samt modellering, sammanslagningar och förvärv, outsourcing samt arbetsplatsutformning för optimal utformning av arbetsmiljön med medarbetaren i fokus.

Så kan vi hjälpa er

VAR: Analys av lokalisering och personalstyrka

Vi arbetar med våra uppdragsgivare för att hitta den rätta platsen avseende kompetens, lokalbehov och operativa mål.

Vårt arbetssätt gör det enkelt för dig som uppdragsgivare att systematiskt utvärdera alla enskilda lokaliseringsaspekter i en övergripande utvärderingsprocess.

HUR: Arbetsplatsstrategi och förändringsledning

Våra team har en unik förmåga att kombinera insikter om såväl arbetsplatser och dess lokalisering. Därmed kan vi erbjuda rådgivning om VAR den bästa kompetensen finns och HUR den kan attraheras. Teamet tar sedan fram en arbetsplatsstrategi förändringsledningsplan som överensstämmer med affärsmålen, för att öka organisatorisk effektivitet och förbättra de anställdas upplevelse av arbetsplatsen.

Vi hjälper er att förbättra organisationens effektivitet, flexibilitet och varumärke genom att använda lokalen som en katalysator för förändring.

VAD: Lokalstrategi och modellering

Lokaler är en tillgång som kan användas till att förbättra affärsresultatet. Vi hjälper er att förstå sambanden mellan de affärsdrivande faktorerna, lokalbehoven och kostnadseffektiviseringarna i er lokalportfölj. Oavsett om det gäller att stödja ökad affärstillväxt eller göra kostnadsbesparingar kan vi erbjuda relevant information för att bedöma möjligheterna och riskerna i er lokalportfölj.

Global kommersiell hyresgäststatistik

Vår interaktiva webbplats för kommersiella hyresgäster ger er tillgång till ögonblicklig marknadsinsikt, lokalportföljplanering och benchmarking. Detta unika och helt kostnadsfria webbverktyg ger er möjlighet att modellera lokalhyreskostnader med hänsyn tagen till en rad olika faktorer, för att förenkla att fatta välgrundade beslut om strategier för såväl etablering och lokalisering som för själva arbetsplatsen – antingen för en enskild lokalisering eller för hela lokalportföljen.

LIKNANDE TJÄNSTER

Lokalförsörjning, förhandling och omförhandling av hyresavtal samt avyttring av lokaler

Vi hittar de rätta lokalerna, på den rätta platsen, och utformar den rätta strategin för att stödja ert företags tillväxt genom att skapa flexibilitet för framtiden.

Läs mer
Global lokalportföljadministration (GPA)

Genom att samla all er lokalportföljdata får ni en helhetsbild som säkerställer kontroll, synlighet och korrekthet, vilket ger er möjlighet att helt fokusera på målen för er kärnverksamhet.

Läs mer
En dedikerad kontaktperson

Samordning och ledning för globala och komplexa lokalprojekt.

Läs mer

LIKNANDE GRUPPER

Center för portföljadministration

Cushman & Wakefields center för lokalportföljhantering (Portfolio Services Centre - PSC) är globala och sammankopplade team som samarbetar med medarbetare på de lokala marknaderna för att erbjuda våra uppdragsgivare helintegrerade tjänster världen över.

Läs mer
Arbetsplatsstrategi

I dag blir arbetsplatsupplevelsen allt viktigare för de anställda. 

Läs mer
Projektledning & lokalanpassning

Oavsett om du hyr eller investerar i fastigheter, arbetar med en eller flera fastigheter eller kanske med ett internationellt bestånd, kan vi ge dig det stöd och de råd du behöver.

Läs mer

LIKNANDE INFORMATION

Välfärdsutmaningen 2020
Insights • Topical Report

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020
Woman holding mug inscribed with 'like a boss'
Insights • Workplace

Nordic Offices - Challenges in Future Proofing

We highlight 10 challenges that changes in work, life and the environment bring to both the occupiers and landlords when future-proofing their office premises.
Håvard Bjorå • 17/09/2019
Office Snapshot Sweden 2020 Q3
Insights • Escritório

Sweden Office Snapshot

Välkommen att ta del av den tredje utgåvan av Cushman & Wakefields rapport Office Snapshot Sweden!  
Anders Elvinsson • 07/10/2020

Sociala Medier

HITTAR DU INTE VAD DU LETAR EFTER?