Share:
va-core-services-appraisal-management-mobile va-core-services-appraisal-management-

Tjänster

Förverkligar visionen om en arbetsplats som levererar affärsvärde

I dag blir arbetsplatsupplevelsen allt viktigare för de anställda. 

Det handlar inte längre enbart om lön och förmåner. Arbetsplatsen kan även ge näring åt verksamheten och få den att både växa och att blomstra. Företag idag ställs inför nya utmaningar och behöver hitta sätt att bli mer konkurrenskraftiga och attraktiva för att attrahera talanger/arbetssökande, behålla sina anställda och öka deras engagemang – och samtidigt hålla lokal- och driftskostnaderna nere.

Vi finns här för att stödja er genom arbetsplatsens hela livscykel: från att skapa en arbetsplatsvision som matchar era affärsmål till att leverera en arbetsplats som både förbättrar organisationens effektivitet och de anställdas upplevelse av det dagliga arbetet, och att hjälpa er att förutse och hantera framtida prioriteringar.

Arbetsplatsstrategier skapar affärsvärde:

  • Grundat på affärsmål och företagsprioriteringar
  • Sammankopplat med företagskultur och värderingar
  • Genom evidensbaserade fallstudier
  • Genom Cushman & Wakefields thought leadership och globala best practice

Vi implementerar förändringslednings- och kommunikationsplaner som inkluderar långsiktiga beteenden som gör att organisationsförändringar blir en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vision och strategi. Med vår unika förmåga att kombinera insikter om såväl arbetsplatser och dess lokalisering kan vi ge råd om VAR den bästa kompetensen finns och HUR den kan attraheras.

Vårt team tar sedan fram en arbetsplatsstrategi - och förändringsledningsplan som överensstämmer med affärsmålen, för att öka organisatorisk effektivitet och förbättra de anställdas upplevelse av arbetsplatsen med optimal utformning av arbetsmiljön och med medarbetaren i fokus.

Projektledning och leverans. Våra medarbetare har all den erfarenhet och alla de kunskaper som krävs för att leda alla typer av program och projekt, oavsett storlek och lokalisering. Våra investeringar i den senaste tekniken och system för realtidsrapportering och projektledarutbildningar har utvecklats för att locka och behålla skickliga medarbetare med teknisk expertis och högre utbildning inom arkitektur, ingenjörsteknik, bygg- och anläggning samt projektledning.

Planering och lokalanpassning. På ett tidigt stadium identifierar vi vilka beteendemässiga, rumsliga och tekniska förändringar som krävs för att nå framgång. Vi tar fram dataanalyser som stöd för strategi- och planeringsaktiviteter och analyserar, utvärderar och hanterar ytanvändningsdata för att kunna erbjuda genomtänkta planlösningar och projekt – allt från storskalig flytt till omflyttning inom kundens redan befintliga lokaler.

Flexibla arbetsplatslösningar. Vi gör en djupgående lokalportföljrevision och analyserar olika tänkbara alternativ för att stödja utveckling av alla potentiella investeringsstrategier, samt en granskning gällande flexibla arbetsplatser ur ett affärsmodellsperspektiv – inom den egna lokalportföljen eller enskilda lokaltillgångar.

Arbetsplatsupplevelse. Vi identifierar och studerar noga varje beröringspunkt under hela medarbetarresan – arbetsmiljö, människor, verktyg och processer - som behövs för att uppnå förväntade resultat. Vi har även utvecklat ett enkätverktyg för medarbetarupplevelse – Experience per SF – som hjälper våra uppdragsgivare att mäta och undersöka arbetsmiljön samt ta fram en åtgärdsplan för förbättringar och en plan för investeringar.

Smarta byggnader. Smart Building Solutions fokuserar på såväl individen och kommersiella hyresgäster som på hela byggnadens driftseffektivitet. Genom att identifiera de viktigaste drivkrafterna bakom denna affärskritiska information får fastighetschefer möjlighet att förutse och möta kommersiella hyresgästers ständigt skiftande behov.

LIKNANDE TJÄNSTER

Integrerad lokalportföljhantering

Vår tjänst för integrerad lokalportföljhantering (IPM) tar ett helhetsgrepp om allt som rör lokaler.

Läs mer
Center för portföljadministration

Cushman & Wakefields center för lokalportföljhantering (Portfolio Services Centre - PSC) är globala och sammankopplade team som samarbetar med medarbetare på de lokala marknaderna för att erbjuda våra uppdragsgivare helintegrerade tjänster världen över.

Läs mer

LIKNANDE GRUPPER

Projektledning & lokalanpassning

Oavsett om du hyr eller investerar i fastigheter, arbetar med en eller flera fastigheter eller kanske med ett internationellt bestånd, kan vi ge dig det stöd och de råd du behöver.

Läs mer

LIKNANDE INFORMATION

Välfärdsutmaningen 2020
Insights • Topical Report

Välfärdsutmaningen

Cushman & Wakefield lanserar rapporten Välfärdsutmaningen!
Staffan Dahlén • 14/10/2020
Woman holding mug inscribed with 'like a boss'
Insights • Workplace

Nordic Offices - Challenges in Future Proofing

We highlight 10 challenges that changes in work, life and the environment bring to both the occupiers and landlords when future-proofing their office premises.
Håvard Bjorå • 17/09/2019
Office Snapshot Sweden 2020 Q3
Insights • Escritório

Sweden Office Snapshot

Välkommen att ta del av den tredje utgåvan av Cushman & Wakefields rapport Office Snapshot Sweden!  
Anders Elvinsson • 07/10/2020

Sociala Medier

HITTAR DU INTE VAD DU LETAR EFTER?