Share:
Sustainability and Energy Management Sustainability and Energy Management

Sectoren

Sustainability

Een overzicht van onze Sustainability Services.

Bij Cushman & Wakefield vinden we dat vastgoed duurzaam moet zijn. Wij staan aan de basis van deze transitie en zetten ons volledig in om de impact op het milieu van ons eigen bedrijf en dat van onze klanten gedurende de hele levenscyclus van vastgoed te verminderen.

Duurzame portfolio's hebben ook aanzienlijke commerciële voordelen; ze hebben een verminderd risico op veroudering, lagere operationele kosten, een beter behoud van gebruikers en een grotere sociale impact.

Hoe wij kunnen helpen

Hierbij een overzicht van onze Sustainability Services:

  • Cwing Sustainability – het strategische digitale platform voor het meten, monitoren en rapporteren over uw duurzaamheidsprestaties op portefeuille- en gebouwniveau. Het platform stelt u in staat uw duurzaamheidsdata te structureren, valideren en analyseren. Door het inzichtelijk maken van de duurzaamheidsprestatie kunnen zowel vastgoedgebruikers als eigenaren werken naar een duurzame en toekomstbestendige portefeuille.
  • ESG strategie – Onze duurzaamheidsconsultants ondersteunen u bij het ontwikkelen van een ESG (Environmental, Social en Governance) strategie die past bij uw organisatie. Met onze vastgoed- en duurzaamheidskennis werken we van strategie tot executie met u aan een toekomstbestendige organisatie en/of vastgoedportefeuille. Met oog op de ontwikkelingen in de markt, trends op gebied van duurzaamheid en aanscherpende wet- en regelgeving, geven onze experts advies over de meest actuele duurzaamheidsvraagstukken en bereiden we u voor op de toekomst. 
  • Duurzaamheidsrapportages – Toekomstbestendigheid is in toenemende mate van belang en vanuit de overheid, banken en investeerders wordt er steeds vaker specifiek gestuurd op duurzaamheidsprestaties. Hierbij wordt het rapporteren over duurzaamheid gerelateerde onderwerpen een belangrijk instrument om investeerders inzicht te geven in de prestaties van uw portefeuilles. Onze experts ondersteunen u bij het rapporteren conform de kaders van onder andere GRESB, GRI, TCFD en UN Sustainable Development Goals. 
  • Trends in de markt – In onze advisering stellen we belangrijke ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid centraal. Onze experts ondersteunen u bij onderwerpen als klimaatadaptatie, klimaatrisico’s, Paris Proof, toekomstbestendigheid, circulariteit en helpen u bij het toepassen van deze onderwerpen op uw vastgoed. 
 

Lees meer - Value of a city

City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Elsbeth Quispel • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Elsbeth Quispel • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Elsbeth Quispel • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Elsbeth Quispel • 25/02/2021
Groene steden
Insights • Sustainability

Groen in de stad wordt niet op waarde geschat

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.
Elsbeth Quispel • 04/02/2021
Ruimtelijke ordening
Insights • Sustainability

De toekomstbestendige stad

De waarde van de stad zit in haar toekomstbestendigheid. Om te kunnen anticiperen op de behoeften van de tijd is visie en ambitie nodig als handvat voor strategische gebiedsontwikkeling.
Elsbeth Quispel • 09/12/2020
Ode aan de woningcorporaties
Insights

Ode aan de woningcorporatie

We staan voor een grote uitdaging om te zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft en daarmee haar ziel behoudt en we ons verbonden voelen met de stad waarin we wonen.
Elsbeth Quispel • 12/11/2020
Whats Next artikel 2 card
Insights

Agglomeratievoordelen gaan niet alleen over schaal

Het bericht dat we de komende weken niet naar kantoor kunnen valt mij zwaar. Kantoor is voor mij dé plek om samen te werken aan projecten, besprekingen te hebben en rustig te kunnen werken, maar vooral ook de plek om bij te praten met collega’s en mijn team; iets waar ik energie van krijg.
Elsbeth Quispel • 19/10/2020
Whats Next thumbnail insights
Insights

De ziel van een stad

Nu ik 17 jaar in de stad woon, noem ik mijzelf Amsterdammer; dankzij en ondanks alle veranderingen van de afgelopen jaren een stad waar ik energie van krijg, met veel plezier woon met mijn gezin en elke dag de luxe heb om met de fiets naar kantoor te gaan. Maar hoe komt het dat ik mij ook echt Amsterdammer voel?
Elsbeth Quispel • 24/09/2020
Rotterdam view, Netherlands
Research • Economy

Sweet Spot Randstad

Nederland heeft de wereld veel te bieden.  Om ook in de toekomst de magneet te blijven die we nu zijn, moet er wat gebeuren. De economische kerngebieden moeten met elkaar worden verbonden tot één economische en functionele stedelijke regio. In dat streven kunnen we gaan zoeken naar de Sweet Spot tussen zoveel mogelijk agglomeratievoordelen en zo weinig mogelijk agglomeratienadelen. 
Jos Hesselink • 26/06/2019
Haneda: From An Airport To An Aerotropolis
Insights

Relevant blijven vraagt groot denken

“Het onderling goed verbinden van stedelijke regio´s in de Randstad is dé manier om agglomeratievoordeel te creëren voor ons hele land. Alleen dan kunnen we maximaal profiteren van de vierde industriële revolutie.”
Jeroen Lokerse • 02/06/2019
Jeroen Lokerse
Insights • Economy

Stadsgrenzen: Gedateerd fenomeen

Veel van de urgente opgaven waar ons land voor staat, zoals stedelijke verdichting, de energietransitie maar ook de woningbouwopgave, worden op stadsniveau aangepakt. Toch is er niet heel veel denkkracht voor nodig om te begrijpen dat deze vraagstukken de historische stadsgrenzen – en zelfs de provinciegrenzen en landsgrenzen – ver overschrijden. 
Jeroen Lokerse • 08/10/2019

Gerelateerde Services

Real Estate Strategy & Innovation
Wij combineren strategisch advies met digitale productontwikkeling voor onze klanten. Advies dat is onderbouwd met diepgaande analyses op basis van onze data en kennis.
Meer info
Publieke sector
Vanuit een multidisciplinair team adviseren wij de publieke sector als ruimtelijk beleidsmaker, als gebruiker van vastgoed en als eigenaar van vastgoed.
Meer info
Project & Development Services
U kunt bij ons terecht voor turnkey-oplossingen, hoogwaardige exterieur- en interieurontwerpen, het krijgen van technisch en duurzaamheidsadvies en het uitvoeren van project management.
Meer info

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.