Share:
Strategic Consulting Strategic Consulting

Services

Real Estate Strategy & Innovation

Wij combineren strategisch advies met digitale productontwikkeling voor onze klanten. Advies dat is onderbouwd met diepgaande analyses op basis van onze data en kennis.

Wie zijn wij

Real Estate Strategy & Innovation (RE S&I) bestaat in Nederland uit 16 medewerkers: analisten op het gebied van duurzaamheid, strategie, gebiedsontwikkeling, market intelligence, business intelligence, digital business, data en GIS. Wij leveren datagedreven strategisch vastgoed advies aan onze opdrachtgevers die bestaan uit gebruikers, investeerders, financiers en de overheid. Advies dat is onderbouwd met onze brede vastgoedkennis en diepgaande analyses op basis van onze vastgoeddata.

Hoe we kunnen helpen

In een constant veranderende vastgoedmarkt is snel schakelen en datagedreven marktkennis essentieel om toekomstbestendig te zijn en te blijven. Wij werken in multidisciplinaire projectteams en maken gebruik van experts vanuit onze hele organisatie met specifieke diepgaande kennis én expertise over de verschillende vastgoedsegmenten, zoals de kantorenmarkt, de winkelmarkt, de woningmarkt, de markt voor logistiek en industrieel vastgoed, hospitality en zorgvastgoed. Experts vertegenwoordigen disciplines als: taxeren, aan- en verhuur, aan- en verkoop, project management en beheer. Dit is mogelijk vanuit alle regio’s binnen Nederland, maar ook internationaal.

Als divers team maken wij het verschil met strategische en pragmatische denkers, consultants, duurzaamheidsexperts, data experts én met onze uitgebreide vastgoedkennis vanuit verschillende invalshoeken. Als strategie afdeling van een professional real estate services company denken en werken wij strategisch mee met onze opdrachtgevers; wij gaan samenwerkingen aan voor de lange termijn als strategisch partner. Hiervoor zetten we onze vaardigheden en brede vastgoedkennis binnen onze gehele organisatie in. Net zoals onze vastgoeddata (> 35 jaar aan data) en ondersteunende digitale tools en dashboards. Hiermee leveren we toegevoegde waarde aan onze opdrachtgevers en stellen wij hen in staat datagedreven strategische vastgoedbeslissingen te nemen.

Wij kunnen u helpen met:

 • Strategisch vastgoed advies
 • Duurzaamheid advies
 • GRESB rapportage
 • Rapporteren conform GRI/EPRA
 • Cwing: ons platform voor het meten en monitoren van duurzaamheidprestatie
 • Gebiedsontwikkeling
 • Marktanalyses
 • Gebiedanalyses 
 • Haalbaarheidsanalyses (commercieel en financieel)
 • Portefeuille analyses
 • Impact analyses
 • Transformatiepotentie

Strategy consulting

De wereld verandert en de vastgoedmarkt dus ook. Dit vraagt een strategische kijk op uw vastgoedportefeuille, op uw huisvesting of u nu belegger, gebruiker, financier of beleidsmaker bent. Onze strategie consultants denken graag met u mee. Wij kennen de vastgoedmarkt als geen ander, zowel de beleggers- , financierings- en gebruikersmarkt en de publieke sector. De kracht van onze aanpak is de combinatie van data-gedreven strategie en executie. Wij zijn in staat de vertaling te maken van algemene macro-economische trends naar vastgoed en de impact en kansen voor uw vastgoed. Andersom kunnen wij ook vanaf de bewegingen op adresniveau advies geven op lokaal, regionaal en nationaal aggregatieniveau. Ons advies richt zich zowel op gebied-, portefeuille- als  gebouwniveau.  

Duurzaamheid

Binnen ons advies is toekomstbestendigheid en specifiek duurzaamheid in toenemende mate van belang. De komende jaren wordt vanuit meerdere stakeholders – de overheid, financiers, investeerders én gebruikers – specifiek gestuurd op duurzaamheidsprestatie van uw vastgoed; gericht op het klimaatakkoord (Paris proof), het mitigeren van klimaatrisico’s, impact investing, de UN Sustainable development goals en rapporteren conform GRI en aan GRESB. Onze duurzaamheidsadviseurs ondersteunen dagelijks onze opdrachtgevers bij duurzaamheid gerelateerde vraagstukken, veelal als onderdeel van een strategisch partnerschap. In onze advisering stellen we belangrijke ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid centraal.

Gebiedsontwikkeling

De verandering binnen de vastgoedmarkt wordt ingegeven door economische, demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen maar ook door percepties en voorkeuren die in de loop der tijd variëren. Grote maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, woningbouw en de verstedelijkingsopgave vragen om een grootschalige, gebiedsgerichte benadering waarbij publieke planvorming afgestemd wordt met noodzakelijke investeringen van samenwerkende publieke en private partijen. Cushman & Wakefield adviseert een breed scala aan ontwikkelaars, beleggers, eigenaar-gebruikers, gemeenten en andere overheidspartijen door de haalbaarheid van (her)ontwikkeling en transformatie van zowel gebieden als gebouwen inzichtelijk te maken, de waarde voor (eind)gebruikers en eigenaren te optimaliseren en de uiteindelijke ontwikkeling, verhuur, en/of verkoop uit te voeren. Door een multidisciplinaire en doelgerichte procesaanpak genereert Cushman & Wakefield integrale omgevingskwaliteit in de vorm van een gemaximaliseerde gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde voor het gebied, vastgoed, (eind)gebruikers en bewoners. 

Market Intelligence

Market Intelligence richt zich op het creëren van data gedreven vastgoedinzichten om daarmee de business van onze opdrachtgevers te versterken. De basis van onze analyses, benchmarks, dashboards en inzichten ligt in onze data. Deze wordt sinds 1984 intern verzameld en verrijkt door ons Research-team, in samenwerking met onze vastgoedadviseurs die commercieel actief zijn in alle regio's van Nederland. Hierdoor combineren we marktkennis met lokaal marktgevoel. Het geeft ons de mogelijkheid om trends op nationaal niveau te bepalen en tegelijkertijd het lokale marktsentiment te begrijpen. De combinatie van onze marktdata met externe data en klantdata creëert uniek inzicht en biedt een stabiele basis om de bedrijfsactiviteiten en de strategie van onze opdrachtgevers te versterken. Onze Market Intelligence Tools bieden hen de mogelijkheid om toegang te krijgen tot ons gedetailleerde kennisniveau.

Meer informatie nodig? 

Maak kennis met het team onderaan deze pagina en neem contact op om uw vragen en wensen verder te bespreken.

Maak kennis met het team

Elsbeth Quispel
Elsbeth Quispel

International Partner
Amsterdam, The Netherlands


+31 208002196

VCard downloaden

Frank van der Sluys
Frank van der Sluys

Partner Market Intelligence
Amsterdam, The Netherlands


+31 208407201

VCard downloaden

Jos Hesselink new
Jos Hesselink

Associate - Research Lead
Amsterdam, The Netherlands


+31 208407266

VCard downloaden

Nikki Schuermans_def
Nikki Schuermans

Associate
Amsterdam, The Netherlands


+31 (6) 15266692

VCard downloaden

Laurens van der Schoor
Laurens van der Schoor

Associate
Amsterdam, The Netherlands


+31 (6) 50052715

VCard downloaden

Lees meer - Value of a city

Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Elsbeth Quispel • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Elsbeth Quispel • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Elsbeth Quispel • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Elsbeth Quispel • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Elsbeth Quispel • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Elsbeth Quispel • 25/02/2021
Groene steden
Insights • Sustainability

Groen in de stad wordt niet op waarde geschat

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.
Elsbeth Quispel • 04/02/2021
Ruimtelijke ordening
Insights • Sustainability

De toekomstbestendige stad

De waarde van de stad zit in haar toekomstbestendigheid. Om te kunnen anticiperen op de behoeften van de tijd is visie en ambitie nodig als handvat voor strategische gebiedsontwikkeling.
Elsbeth Quispel • 09/12/2020
Ode aan de woningcorporaties
Insights

Ode aan de woningcorporatie

We staan voor een grote uitdaging om te zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft en daarmee haar ziel behoudt en we ons verbonden voelen met de stad waarin we wonen.
Elsbeth Quispel • 12/11/2020
Whats Next artikel 2 card
Insights

Agglomeratievoordelen gaan niet alleen over schaal

Het bericht dat we de komende weken niet naar kantoor kunnen valt mij zwaar. Kantoor is voor mij dé plek om samen te werken aan projecten, besprekingen te hebben en rustig te kunnen werken, maar vooral ook de plek om bij te praten met collega’s en mijn team; iets waar ik energie van krijg.
Elsbeth Quispel • 19/10/2020
Whats Next thumbnail insights
Insights

De ziel van een stad

Nu ik 17 jaar in de stad woon, noem ik mijzelf Amsterdammer; dankzij en ondanks alle veranderingen van de afgelopen jaren een stad waar ik energie van krijg, met veel plezier woon met mijn gezin en elke dag de luxe heb om met de fiets naar kantoor te gaan. Maar hoe komt het dat ik mij ook echt Amsterdammer voel?
Elsbeth Quispel • 24/09/2020
Rotterdam view, Netherlands
Research • Economy

Sweet Spot Randstad

Nederland heeft de wereld veel te bieden.  Om ook in de toekomst de magneet te blijven die we nu zijn, moet er wat gebeuren. De economische kerngebieden moeten met elkaar worden verbonden tot één economische en functionele stedelijke regio. In dat streven kunnen we gaan zoeken naar de Sweet Spot tussen zoveel mogelijk agglomeratievoordelen en zo weinig mogelijk agglomeratienadelen. 
Jos Hesselink • 26/06/2019

Social Media

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.