Share:
Whats Next agglomeratievoordelen Whats Next agglomeratievoordelen klein

City profiler

Elsbeth Quispel • 27/05/2021
Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.

Je kunt ze beschouwen als schapen met vijf poten die verantwoordelijk worden gehouden voor de leefbaarheid van onze steden en ons land als geheel. Maar kunnen we hen wel verantwoordelijk houden voor deze enorme opgave?

Er is namelijk geen stukje Nederland niet bedacht. En onze traditie van planning maakt dat er over het algemeen een goede basis voor onze steden is gelegd. Ruimtelijke beleidsmakers hadden hierin een leidende rol en dicteerden hoe wij leefden in steden. Maar de stedelijke ontwikkeling staat onder druk. Niet alleen vanuit economisch perspectief of vanwege de populariteit van de steden, maar juist vanwege de enorme complexiteit ervan. Het is steeds moeilijker geworden om binnen het vastgoeddomein een goede balans te houden tussen de beschikbare functies en de veranderende behoeften van mensen, die leidend zijn geworden in de manier waarop wij steden gebruiken. Het hoge tempo waarin technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen én de komst van COVID-19 dragen bij aan deze uitdaging.

De pandemie versnelde afgelopen jaar, al dan niet noodgedwongen, tot een verder veranderend ruimtegebruik van mensen en zorgde daardoor voor een veranderend stedelijk profiel van functies. In ons land is de behoefte naar ruimtelijke efficiëntie waarin zowel innovatie, sociale als economische welvaart worden gefaciliteerd groter dan ooit. Dit luistert nauw. Er zijn functies ‘disrupted’ door een virtueel alternatief, andere functie blijven mogelijk (deels) behouden, maar wel in een andere vorm. Op de retailmarkt zien we veel veranderen en hebben stadscentra het veelal zwaar, terwijl wijkwinkelcentra juist drukbezocht worden en last-mile-delivery in rap tempo toeneemt. De woningnood blijft hoog, maar de vraag verandert wel. Er zijn nieuwe combinaties van functies nodig die elkaar versterken en ondersteunen, rekening houdend met ruimtelijke afzetgebieden die veranderen. Meer dan ooit is het belangrijk om ‘bovenstedelijk’ te kijken. Er zijn plekken in en rondom de stad waar de komende jaren opnieuw een basis kan worden gelegd voor de komende decennia. Door inzichtelijk te maken op welke plekken kantoren kunnen blijven functioneren en waar niet (meer), maar ook waar ruimte gelaten moet worden aan groen in de stad, nu en in de toekomst.

Van een city profiler vragen we een continue focus op het blijven verbeteren van de basis van bestaande steden. Dit vanuit een integrale aanpak gericht op zowel top-down als bottom-up inzichten in bewegingen, locatiekeuzen en behoeften in de markt én met een visie op de bovenstedelijke ontwikkeling vanuit landelijk gestelde kaders. Het wordt steeds moeilijker om verder dan 5 jaar vooruit te kijken. Een city profiler dient overzicht te houden over wat er gebeurt in een stad, de huidige situatie te kunnen doorgronden, macrotrends te snappen en dit te combineren met lessen uit het verleden. Allemaal gesteld vanuit de bredere context van omliggende steden, regio’s, provincies en Nederland als geheel. 

Gelukkig biedt de beschikbaarheid van data de mogelijkheid om deze diepgaande analyses te maken, om profielen van gebruikers hieraan te koppelen en (boven)stedelijke bewegingen te doorgronden. City profilers kunnen hiermee modelmatig voorspellingen doen van ontwikkelingen en hier scenarioanalyses op los laten. Dit staat of valt natuurlijk met de kwaliteit en beschikbaarheid van data in alle vormen en maten en van een veelvoud aan bronnen. Laten we de complexiteit van onze ruimtelijke ontwikkeling en de behoefte aan ware city profilers niet onderschatten. En tegelijkertijd de impact en de mogelijkheden van data, maar ook de noodzaak ervan op waarde schatten en ervoor zorgen dat we onze stedelijke ontwikkeling doen op basis van datagedreven beslissingen. Zo houden we ruimtelijke controle, kan vastgoed een middel blijven en geen doel op zich, en maken we Nederland mét onze fantastische steden samen elke dag weer een beetje mooier.

What's Next - Value of a City

Lees ook de andere delen hieronder.

 

Elke maand verschijnt er een column van Elsbeth Quispel over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin geeft zij haar visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de gelijknamige whitepaper: city profiler.

Value of a City - Slimme steden

In de serie 'Value of a City' geven wij maandelijks onze visie op een onderwerp dat te maken heeft met de waarde van de stad. Het hoofdonderwerp is opgedeeld in vier thema's: Ziel van een stad, Veranderingen van de stad, Weerbaarheid van de stad en Slimme steden.

Lees via onderstaande links alle delen van Value of a City: Slimme steden.

- De auto de stad uit
- City profiler
- AI en Machine Learning (okt 2021)
- Hoe blijf je vrij in een slimme stad? (feb 2022)

Lees meer - Value of a city

Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Elsbeth Quispel • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Elsbeth Quispel • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Elsbeth Quispel • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Elsbeth Quispel • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Elsbeth Quispel • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Elsbeth Quispel • 25/02/2021
Groene steden
Insights • Sustainability

Groen in de stad wordt niet op waarde geschat

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.
Elsbeth Quispel • 04/02/2021
Ruimtelijke ordening
Insights • Sustainability

De toekomstbestendige stad

De waarde van de stad zit in haar toekomstbestendigheid. Om te kunnen anticiperen op de behoeften van de tijd is visie en ambitie nodig als handvat voor strategische gebiedsontwikkeling.
Elsbeth Quispel • 09/12/2020
Ode aan de woningcorporaties
Insights

Ode aan de woningcorporatie

We staan voor een grote uitdaging om te zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft en daarmee haar ziel behoudt en we ons verbonden voelen met de stad waarin we wonen.
Elsbeth Quispel • 12/11/2020
Whats Next artikel 2 card
Insights

Agglomeratievoordelen gaan niet alleen over schaal

Het bericht dat we de komende weken niet naar kantoor kunnen valt mij zwaar. Kantoor is voor mij dé plek om samen te werken aan projecten, besprekingen te hebben en rustig te kunnen werken, maar vooral ook de plek om bij te praten met collega’s en mijn team; iets waar ik energie van krijg.
Elsbeth Quispel • 19/10/2020
Whats Next thumbnail insights
Insights

De ziel van een stad

Nu ik 17 jaar in de stad woon, noem ik mijzelf Amsterdammer; dankzij en ondanks alle veranderingen van de afgelopen jaren een stad waar ik energie van krijg, met veel plezier woon met mijn gezin en elke dag de luxe heb om met de fiets naar kantoor te gaan. Maar hoe komt het dat ik mij ook echt Amsterdammer voel?
Elsbeth Quispel • 24/09/2020
Rotterdam view, Netherlands
Research • Economy

Sweet Spot Randstad

Nederland heeft de wereld veel te bieden.  Om ook in de toekomst de magneet te blijven die we nu zijn, moet er wat gebeuren. De economische kerngebieden moeten met elkaar worden verbonden tot één economische en functionele stedelijke regio. In dat streven kunnen we gaan zoeken naar de Sweet Spot tussen zoveel mogelijk agglomeratievoordelen en zo weinig mogelijk agglomeratienadelen. 
Jos Hesselink • 26/06/2019

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.