Share:
Ode aan de woningcorporatie Ode aan de woningcorporatie - small

De Randstad loopt leeg!

Elsbeth Quispel • 25/03/2021
De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.

Dit geldt zowel voor starters op de kopersmarkt als middeninkomens op de huurdersmarkt. Het tekort aan woningen loopt jaarlijks op, nu 330.000 naar 419.000 in 2025. In absolute zin is er ruimte genoeg, woningen/woonwijken bestrijken slechts 7% van het totale oppervlakte van Nederland. En toch lukt het niet om het woningtekort op te lossen. 

Groter denken dan de Randstad

We moeten stoppen met ons vast te houden aan de plannen om verticaal te bouwen en ons alleen maar te richten op de Randstad. Er is buiten dit gebied genoeg ruimte. Ruimte die we hard nodig hebben als we kijken naar de bevolkingsgroei de komende decennia. Bovendien stellen afstanden in ons land niets voor. De uitdaging is bereikbaarheid, ofwel goede (trein)verbindingen zodat de Randstad voor iedereen binnen 45 minuten reistijd ligt. Als we ons alleen richten op woningbouw binnen de (Rand)stadsgrenzen komen we er niet.

Betaalbaar wonen voor iedereen

Goede en betaalbare huisvesting is een recht voor iedereen. Starters en andere middeninkomens gun je het om in de buurt van hun werk te kunnen wonen. In het huidige klimaat van regelgeving en lokaal beleid lijken alle verhoudingen zoek. Woningzoekers vallen tussen wal en schip en huurders vallen zelfs onder de armoedegrens omdat de helft van hun inkomen op gaat aan woonlasten (‘maatschappelijke armoede’). Dat delen van nieuwbouwcomplexen leegstand kennen, omdat de inkomenseis ervoor zorgt dat appartementen (50m2) niet verhuurd kunnen worden, is het toppunt. Tegelijkertijd staan woningcorporaties voor de enorme opgave om woningen in het sociale segment bij te bouwen ondanks de verhuurdersheffing en met de verduurzamingseis voor bestaande en nieuwe portefeuilles. 

Kwalitatieve behoefte

De kwalitatieve vraag naar woningen verandert. Enerzijds komen er meer eenpersoonshuishoudens en is er vraag naar kleinere woningen, waarop in (grote) steden wordt ingespeeld. Anderzijds is er behoefte aan ruimte: samenwonen in een klein appartement terwijl we daar nu ook moeten werken blijkt een hele uitdaging. Bovendien hebben we meer behoefte aan ruimte buiten en aan een groene omgeving. Groen in de steden wordt nu intensiever gebruikt dan waarop was gepland. Steeds meer mensen kiezen – al dan niet noodgedwongen – voor huisvesting buiten de grote steden. Zowel eenpersoonshuishoudens als gezinnen.

Er is behoefte aan een landelijke oplossing en centrale regie met lokale toepassing om deze woningcrisis op te lossen en opgelost te houden. Door verder te kijken dan en de grenzen van de Randstad te verleggen krijgen we een betere spreiding van stedelijke ontwikkeling in Nederland. Als steden hun blikveld verbreden en onderling gaan samenwerken in een netwerk van kernen vanuit de ‘urban field’ gedachte, kunnen zij binnen een agglomeratie functioneren als één stad. Juist onze bestaande fijnmazigheid en kleinschaligheid leent zich hier goed voor terwijl we steden leefbaar en ruimtelijk houden. Dit komt de betaalbaarheid van woningen ten goede omdat er op meer plekken kan worden gebouwd en opbrengsten minder onder druk staan door hoge grondprijzen. Door binnen dit netwerk het openbaar vervoer goed uit te breiden kan bereikbaarheid worden verbeterd. Met deze centrale regie zorgen we ervoor dat ook de grote steden (kernen) hun mix van functies behouden en mensen uit alle lagen van de bevolking er goed en betaalbaar kunnen wonen. Zo loopt de Randstad niet leeg, maar breidt zij slechts uit en behoudt en versterkt zij haar dynamiek als economische hart.

What's Next - Value Of A City

Lees ook de andere delen hieronder.

Elke maand verschijnt er een column van Elsbeth Quispel over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin geeft zij haar visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de gelijk genaamde Insight: de Randstad loopt leeg. 

Value of a City - Veranderingen van de stad

In de serie 'Value of a City' geven wij maandelijks onze visie op een onderwerp dat te maken heeft met de waarde van de stad. Het hoofdonderwerp is opgedeeld in vier thema's: Ziel van een stad, Veranderingen van de stad, Weerbaarheid van de stad en Slimme steden.

Lees via onderstaande links alle delen van Value of a City: Veranderingen van de stad.

- De toekomstbestendige stad
- De Randstad loopt leeg!
- Kalverstraat anno 2030
- Verdozingsdiscussie: wisselwerking met de stad en net erbuiten (dec 2021)

Lees meer - Value of a city

Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Elsbeth Quispel • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Elsbeth Quispel • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Elsbeth Quispel • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Elsbeth Quispel • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Elsbeth Quispel • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Elsbeth Quispel • 25/02/2021
Groene steden
Insights • Sustainability

Groen in de stad wordt niet op waarde geschat

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.
Elsbeth Quispel • 04/02/2021
Ruimtelijke ordening
Insights • Sustainability

De toekomstbestendige stad

De waarde van de stad zit in haar toekomstbestendigheid. Om te kunnen anticiperen op de behoeften van de tijd is visie en ambitie nodig als handvat voor strategische gebiedsontwikkeling.
Elsbeth Quispel • 09/12/2020
Ode aan de woningcorporaties
Insights

Ode aan de woningcorporatie

We staan voor een grote uitdaging om te zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft en daarmee haar ziel behoudt en we ons verbonden voelen met de stad waarin we wonen.
Elsbeth Quispel • 12/11/2020
Whats Next artikel 2 card
Insights

Agglomeratievoordelen gaan niet alleen over schaal

Het bericht dat we de komende weken niet naar kantoor kunnen valt mij zwaar. Kantoor is voor mij dé plek om samen te werken aan projecten, besprekingen te hebben en rustig te kunnen werken, maar vooral ook de plek om bij te praten met collega’s en mijn team; iets waar ik energie van krijg.
Elsbeth Quispel • 19/10/2020
Whats Next thumbnail insights
Insights

De ziel van een stad

Nu ik 17 jaar in de stad woon, noem ik mijzelf Amsterdammer; dankzij en ondanks alle veranderingen van de afgelopen jaren een stad waar ik energie van krijg, met veel plezier woon met mijn gezin en elke dag de luxe heb om met de fiets naar kantoor te gaan. Maar hoe komt het dat ik mij ook echt Amsterdammer voel?
Elsbeth Quispel • 24/09/2020
Rotterdam view, Netherlands
Research • Economy

Sweet Spot Randstad

Nederland heeft de wereld veel te bieden.  Om ook in de toekomst de magneet te blijven die we nu zijn, moet er wat gebeuren. De economische kerngebieden moeten met elkaar worden verbonden tot één economische en functionele stedelijke regio. In dat streven kunnen we gaan zoeken naar de Sweet Spot tussen zoveel mogelijk agglomeratievoordelen en zo weinig mogelijk agglomeratienadelen. 
Jos Hesselink • 26/06/2019

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.