Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Auto de stad uit hero xl Auto de stad uit hero xs

Beweegruimte in de stad

Jos Hesselink • 27/07/2021
We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.

Nu we voor de uitdaging staan om de bevolkingsgroei in onze steden op een gezonde en veilige manier te faciliteren, kiezen steden vaak voor verdichten. Hiermee zetten zij een grote stap richting het oplossen van de woningnood, maar op het gebied van gezondheid voor de stad en haar bewoners kleven hier zowel voor- als nadelen aan.

Stedelijke verdichting kan positief bijdragen aan gezondheid van mensen en het reduceren van CO2 uitstoot. Als de afstand tot een supermarkt of restaurant kleiner wordt, verplaatsen mensen zich sneller lopend of fietsend. Dat geldt ook voor goede openbaar vervoer verbindingen tussen verschillende stadsbuurten. Bovendien draagt het bij aan een sterker gevoel van een gemeenschap en veiligheid. Het stimuleert ontmoeten en sociale verbinding.

Kinderen in de stad bewegen zich naar verhouding pas op latere leeftijd zelfstandig buiten. Veilige buurten met goede fiets- en wandelpaden, overzichtelijke pleinen en goede plekken om te spelen en te bewegen, zouden dit beter moeten faciliteren. Tegelijkertijd bieden veilige buurten kinderen ook een belangrijk sociaal aspect. Ze zorgen ervoor dat kinderen elkaar buiten schooltijd kunnen ontmoeten en positieve, maar ook negatieve sociale ervaringen beleven, als belangrijke bagage voor later.
Een van de uitdagingen bij verdichting is dat we onszelf bij binnenstedelijke ontwikkelingen niet rijk rekenen met bestaande parken. Het heeft een negatief effect als parken overvol zijn doordat er binnen de wijk bezuinigd is op de publieke ruimte en bovendien de afstand naar het park voor kinderen te groot is om er zelfstandig naartoe te kunnen.

Helaas is het zo dat er een groot verschil zichtbaar is tussen wijken als we kijken naar de hoeveelheid groen en veilige buitenruimte en speelplekken gerelateerd aan inkomens- en opleidingsniveau van haar bewoners. Hier kan en moet de (lokale) overheid en of woningcorporatie direct een rol in spelen, uiteraard zorgdragend voor behoud van betaalbare woningen. Rekening houden met positieve effecten van een gezonde mix tussen mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden draagt hier ook positief aan bij. Zij kunnen elkaar stimuleren om gedrag te veranderen.

Bovendien stimuleert groen en water ontmoeting, draagt bij aan de sociale samenhang in de wijk en gaat eenzaamheid tegen. Mensen gaan eerder bewegen, sporten en buiten spelen door aanwezigheid van groen en bovendien heeft het een rustgevende, ontspannende werking die stress en concentratieproblemen vermindert.

Willen we de urbanisatie verstandig faciliteren dan is integraal zorgdragen voor een gezonde, veilige en inclusieve leefomgeving cruciaal om onze maatschappelijke standaard te garanderen. Er is beweegruimte nodig voor gezonde steden. 

Elke maand verschijnt er een column over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin staat een visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de gelijk genaamde whitepaper: De gezonde stad maakt gezonde inwoners.  

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS