Share:
Auto de stad uit hero xl Auto de stad uit hero xs

Beweegruimte in de stad

Elsbeth Quispel • 27/07/2021
We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.

Nu we voor de uitdaging staan om de bevolkingsgroei in onze steden op een gezonde en veilige manier te faciliteren, kiezen steden vaak voor verdichten. Hiermee zetten zij een grote stap richting het oplossen van de woningnood, maar op het gebied van gezondheid voor de stad en haar bewoners kleven hier zowel voor- als nadelen aan.

Stedelijke verdichting kan positief bijdragen aan gezondheid van mensen en het reduceren van CO2 uitstoot. Als de afstand tot een supermarkt of restaurant kleiner wordt, verplaatsen mensen zich sneller lopend of fietsend. Dat geldt ook voor goede openbaar vervoer verbindingen tussen verschillende stadsbuurten. Bovendien draagt het bij aan een sterker gevoel van een gemeenschap en veiligheid. Het stimuleert ontmoeten en sociale verbinding.

Kinderen in de stad bewegen zich naar verhouding pas op latere leeftijd zelfstandig buiten. Veilige buurten met goede fiets- en wandelpaden, overzichtelijke pleinen en goede plekken om te spelen en te bewegen, zouden dit beter moeten faciliteren. Tegelijkertijd bieden veilige buurten kinderen ook een belangrijk sociaal aspect. Ze zorgen ervoor dat kinderen elkaar buiten schooltijd kunnen ontmoeten en positieve, maar ook negatieve sociale ervaringen beleven, als belangrijke bagage voor later.
Een van de uitdagingen bij verdichting is dat we onszelf bij binnenstedelijke ontwikkelingen niet rijk rekenen met bestaande parken. Het heeft een negatief effect als parken overvol zijn doordat er binnen de wijk bezuinigd is op de publieke ruimte en bovendien de afstand naar het park voor kinderen te groot is om er zelfstandig naartoe te kunnen.

Helaas is het zo dat er een groot verschil zichtbaar is tussen wijken als we kijken naar de hoeveelheid groen en veilige buitenruimte en speelplekken gerelateerd aan inkomens- en opleidingsniveau van haar bewoners. Hier kan en moet de (lokale) overheid en of woningcorporatie direct een rol in spelen, uiteraard zorgdragend voor behoud van betaalbare woningen. Rekening houden met positieve effecten van een gezonde mix tussen mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden draagt hier ook positief aan bij. Zij kunnen elkaar stimuleren om gedrag te veranderen.

Bovendien stimuleert groen en water ontmoeting, draagt bij aan de sociale samenhang in de wijk en gaat eenzaamheid tegen. Mensen gaan eerder bewegen, sporten en buiten spelen door aanwezigheid van groen en bovendien heeft het een rustgevende, ontspannende werking die stress en concentratieproblemen vermindert.

Willen we de urbanisatie verstandig faciliteren dan is integraal zorgdragen voor een gezonde, veilige en inclusieve leefomgeving cruciaal om onze maatschappelijke standaard te garanderen. Er is beweegruimte nodig voor gezonde steden.

What's Next - Value of a City

Meer Insights lezen? Download alle Insights vanaf onze overzichtspagina

Elke maand verschijnt er een column van Elsbeth Quispel over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin geeft zij haar visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de gelijk genaamde whitepaper: De gezonde stad maakt gezonde inwoners.  

Value of a City - Weerbaarheid van de stad

In de serie 'Value of a City' geven wij maandelijks onze visie op een onderwerp dat te maken heeft met de waarde van de stad. Het hoofdonderwerp is opgedeeld in vier thema's: Ziel van een stad, Veranderingen van de stad, Weerbaarheid van de stad en Slimme steden.

Lees via onderstaande links alle delen van Value of a City: Weerbaarheid van de stad.

- Groen in de stad wordt niet op waarde geschat
- De stad na COVID
- Beweegruimte in de stad
- Klimaatrisico's (sep 2021)

Lees meer - Value of a city

Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Elsbeth Quispel • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Elsbeth Quispel • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Elsbeth Quispel • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Elsbeth Quispel • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Elsbeth Quispel • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Elsbeth Quispel • 25/02/2021
Groene steden
Insights • Sustainability

Groen in de stad wordt niet op waarde geschat

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.
Elsbeth Quispel • 04/02/2021
Ruimtelijke ordening
Insights • Sustainability

De toekomstbestendige stad

De waarde van de stad zit in haar toekomstbestendigheid. Om te kunnen anticiperen op de behoeften van de tijd is visie en ambitie nodig als handvat voor strategische gebiedsontwikkeling.
Elsbeth Quispel • 09/12/2020
Ode aan de woningcorporaties
Insights

Ode aan de woningcorporatie

We staan voor een grote uitdaging om te zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft en daarmee haar ziel behoudt en we ons verbonden voelen met de stad waarin we wonen.
Elsbeth Quispel • 12/11/2020
Whats Next artikel 2 card
Insights

Agglomeratievoordelen gaan niet alleen over schaal

Het bericht dat we de komende weken niet naar kantoor kunnen valt mij zwaar. Kantoor is voor mij dé plek om samen te werken aan projecten, besprekingen te hebben en rustig te kunnen werken, maar vooral ook de plek om bij te praten met collega’s en mijn team; iets waar ik energie van krijg.
Elsbeth Quispel • 19/10/2020
Whats Next thumbnail insights
Insights

De ziel van een stad

Nu ik 17 jaar in de stad woon, noem ik mijzelf Amsterdammer; dankzij en ondanks alle veranderingen van de afgelopen jaren een stad waar ik energie van krijg, met veel plezier woon met mijn gezin en elke dag de luxe heb om met de fiets naar kantoor te gaan. Maar hoe komt het dat ik mij ook echt Amsterdammer voel?
Elsbeth Quispel • 24/09/2020
Rotterdam view, Netherlands
Research • Economy

Sweet Spot Randstad

Nederland heeft de wereld veel te bieden.  Om ook in de toekomst de magneet te blijven die we nu zijn, moet er wat gebeuren. De economische kerngebieden moeten met elkaar worden verbonden tot één economische en functionele stedelijke regio. In dat streven kunnen we gaan zoeken naar de Sweet Spot tussen zoveel mogelijk agglomeratievoordelen en zo weinig mogelijk agglomeratienadelen. 
Jos Hesselink • 26/06/2019

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.