Share: Share with Email
Hero image groene steden XL Hero image groene steden XS

Groen in de stad wordt niet op waarde geschat

Elsbeth Quispel • 04/02/2021
Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.

Zeker in deze tijd, nu alle stedelingen genoodzaakt zijn hun beweging en frisse lucht te krijgen door een wandeling in een van de drukke stadsparken. En omdat er weinig andere dingen te doen zijn buitenshuis, sluiten we aan in de sliert van mensen die daar bij de kleinste zonnestraal loopt.

Groen in een stad heeft om meerdere redenen een belangrijk aandeel in een stedelijk ecosysteem: het draagt bij aan leefbaarheid, comfort en aantrekkelijkheid. Stadsparken en groenstroken bieden bewoners de mogelijkheid om buiten te ontspannen en vervullen daarnaast een belangrijke functie.  Ze zijn de longen van de stad, ze gaan luchtvervuiling tegen, bieden verkoeling en dragen bij aan biodiversiteit. Maar door groei en verdichting van steden komt het groen steeds meer in de verdrukking. 

Onderdeel van de discussie over klimaatverandering is het groeiende bewustzijn van de impact van groen en blauw op de leefbaarheid van steden. Om steden klimaat adaptief te maken en klimaatrisico’s te verminderen dienen ze flexibel, robuust en vindingrijk te zijn. Het (her)introduceren van groen en het goed managen van water in de stad draagt in belangrijke mate bij aan de weerbaarheid van een stad. 

Een stad weerbaar maken vraagt om grootschalige verandering van economische, ecologische, sociale en technische systemen. Niet alleen om klimaatverandering tegen te gaan, maar noodzakelijke veranderingen om haar toekomstbestendigheid – economisch, sociaal én duurzaam - zeker te stellen. 

Steeds meer (internationale) steden committeren zich aan het Parijse klimaatakkoord en sluiten zich aan bij initiatieven als ‘1000 Cities Adapt Now’. Om systematisch anders naar de ontwikkeling en de inrichting van onze steden te kunnen kijken zijn initiatieven als ‘15minutecity’ interessant; een initiatief gericht op het vergroten van de bereikbaarheid van een stad voor de voetganger,  verminderen van het autoverkeer in een binnenstad en het creëren van meer ruimte voor groen. De ambitie van Kopenhagen om in 2025 de eerste CO2 neutrale stad van de wereld te zijn leidt tot een andere aanpak voor stedelijke ontwikkeling en structuur op verschillende schaalniveaus. 

In Nederland hebben meerdere gemeenten ambitieuze plannen op het gebied van duurzaamheid en daarmee toekomstbestendigheid. Er zijn subsidies beschikbaar voor het ‘vergroenen’ van daken en tuinen, er zijn innovaties op het gebied van bufferopslag van overtollig regenwater en er is technologie die wordt ingezet om slim watermanagement toe te passen. Er zijn mooie voorbeelden van plannen voor meer groen in de stad zoals de Coolsingel in Rotterdam en verticale bossen in de vorm van groene gebouwen zoals The Valley en Wonderwoods. Ook ongeorganiseerde en bij voorkeur niet aangeharkte mini-natuurgebieden in de stad als ‘Tiny-forests’ en vele initiatieven als daktuinen en moestuinendaken dragen bij aan de verdere groei van groen in de stad. 

De vraag is alleen: gaat het hard genoeg? Op tijd begonnen zijn we zeker niet, maar zijn we in staat de verloren tijd in te halen? We kunnen klimaatverandering niet met één vooraf volledig vastgesteld plan bestrijden. Het moet stapsgewijs en ‘agile’, maar het is wel tijd om nu grote stappen te zetten. Laten we de ‘lessons learned’ van deze COVID-19-crisis gebruiken om de crisis van een andere orde op wereldschaal, de klimaatcrisis, aan te pakken. Een van de prioriteiten is het laten prevaleren van hoogwaardig groen ín de stad boven groen aan de rand van de stad. Hiermee beperken we verdere verdichting en de groei van hoogbouw en zetten we de natuur in om de leefbaarheid terug te brengen in de stad. Laat de te drukke stadsparken tijdens deze lockdown extra aanleiding zijn om groen in de stad op waarde te schatten, op welk schaalniveau dan ook.

What's Next - Value Of A City

Lees ook de andere delen hieronder.

Elke maand verschijnt er een column van Elsbeth Quispel over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin geeft zij haar visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de gelijk genaamde Insight: de weerbaarheid van de groene stad.

 
Value of a City - Weerbaarheid van de stad

In de serie 'Value of a City' geven wij maandelijks onze visie op een onderwerp dat te maken heeft met de waarde van de stad. Het hoofdonderwerp is opgedeeld in vier thema's: Ziel van een stad, Veranderingen van de stad, Weerbaarheid van de stad en Slimme steden.

Lees via onderstaande links alle delen van Value of a City: Weerbaarheid van de stad.

- Groen in de stad wordt niet op waarde geschat
- De stad na COVID
- Beweegruimte in de stad
- Klimaatrisico's (sep 2021)

Lees meer - Value of a city

Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Elsbeth Quispel • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Elsbeth Quispel • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Elsbeth Quispel • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Elsbeth Quispel • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Elsbeth Quispel • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Elsbeth Quispel • 25/02/2021
Groene steden
Insights • Sustainability

Groen in de stad wordt niet op waarde geschat

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.
Elsbeth Quispel • 04/02/2021
Ruimtelijke ordening
Insights • Sustainability

De toekomstbestendige stad

De waarde van de stad zit in haar toekomstbestendigheid. Om te kunnen anticiperen op de behoeften van de tijd is visie en ambitie nodig als handvat voor strategische gebiedsontwikkeling.
Elsbeth Quispel • 09/12/2020
Ode aan de woningcorporaties
Insights

Ode aan de woningcorporatie

We staan voor een grote uitdaging om te zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft en daarmee haar ziel behoudt en we ons verbonden voelen met de stad waarin we wonen.
Elsbeth Quispel • 12/11/2020
Whats Next artikel 2 card
Insights

Agglomeratievoordelen gaan niet alleen over schaal

Het bericht dat we de komende weken niet naar kantoor kunnen valt mij zwaar. Kantoor is voor mij dé plek om samen te werken aan projecten, besprekingen te hebben en rustig te kunnen werken, maar vooral ook de plek om bij te praten met collega’s en mijn team; iets waar ik energie van krijg.
Elsbeth Quispel • 19/10/2020
Whats Next thumbnail insights
Insights

De ziel van een stad

Nu ik 17 jaar in de stad woon, noem ik mijzelf Amsterdammer; dankzij en ondanks alle veranderingen van de afgelopen jaren een stad waar ik energie van krijg, met veel plezier woon met mijn gezin en elke dag de luxe heb om met de fiets naar kantoor te gaan. Maar hoe komt het dat ik mij ook echt Amsterdammer voel?
Elsbeth Quispel • 24/09/2020
Rotterdam view, Netherlands
Research • Economy

Sweet Spot Randstad

Nederland heeft de wereld veel te bieden.  Om ook in de toekomst de magneet te blijven die we nu zijn, moet er wat gebeuren. De economische kerngebieden moeten met elkaar worden verbonden tot één economische en functionele stedelijke regio. In dat streven kunnen we gaan zoeken naar de Sweet Spot tussen zoveel mogelijk agglomeratievoordelen en zo weinig mogelijk agglomeratienadelen. 
Jos Hesselink • 26/06/2019

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.